Svi koji se bave politikom, i pri tome je nevažno da li je reč o sitnim političarima, politikantima ili o „zapravo političarima“, reći će da „narod ima pravo da zna“. Međutim, tog trenutka kada narod poželi da sazna, većina političara postaje autistična, zaboravna, „pravedno gnevna“, nevoljna za saradnju etc.

Uprkos tome što čelnici opštine često pričaju o tome da žele da rad lokalne samouprave približe građanima i da ih aktivnije uključe u rešavanje problema, i uprkos tome da će na sednici lokalnog parlamenta u ponedeljak biti dopunjena Strategija održivog razvoja opštine (2007-2017), kako bi se reklo da je jedan od strateških ciljeva da lokalna samouprava bude transparentna, funkcionalna i efikasna, rad opštine Bečej baš i nije transparentan kada je reč o trošenju novca iz opštinskog budžeta.

„Mi imamo snimljeno kompletno stanje gde šta treba uraditi i to ništa nije sporno, sporan je isključivo novac jer se bez toga ne može ništa uraditi. Zbog stanja kakvo jeste čak i neke prošle aktivnosti koje su rađene nisu plaćene i sad imate neke od firmi koje neće da rade dok im se ne isplati dug, a to su stvari sa kojima se ne može kalkulisati.

Iz opštinskog budžeta u avgustu i septembru mesecu plaćene su plate zaposlenima i funkcionerima u opštini, odborničke naknade, čišćenje opštinske zgrade, struja, benzin, računi za telefon, računi kod automehaničara, transferi javnim preduzećima, opštinskim ustanovama, školama, dečjem vrtiću, mesnim zajednicama, Turističkoj organizaciji opštine, Savezu sportova opštine (nevladina organizacija), poljočuvarskom preduzeću opštine „Link FTO“, Centru za socijalni rad, Gerontološkom centru, rate i kamate opštinskih kredita, računi za lizing, računi za objavljivanje oglasa, javnih poziva, konkursa u novinama itd.

Pokrajinska vlada pokrenula je novi sajt koji omogućava javni uvid u podatke o raspolaganju budžetom Vojvodine od 2004. godine do danas, koji će građanima biti dostupan na adresi www.budzet.vojvodina.gov.rs.

U šestomesečnom izveštaju o trošenju novca iz budžeta opštine, koji je 31. avgusta usvojen na 6. sednici Skupštine opštine, navodi se da postoji budžetski suficit u iznosu od oko 148 miliona dinara zbog uplate PIK-a „Bečej“ za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (obaveza iz 2015. godine plaćena u prvoj polovini 2016) i naknade za zaštitu životne sredine, a programi za trošenje ovih namenskih sredstava usvojeni su u prvom rebalansu opštinskog budžeta. Inače, u prvih 6 meseci 2016. godine primanja i prihodi budžeta bili su 646,7 miliona dinara, a preneta sredstva iz prošle godine 189 miliona dinara, što ukupno iznosi 836,4 miliona dinara korigovano za povraćaj sredstava u budžet od PD EPS-Snabdevanje za pogrešno izvršene uplate u iznosu od 18.857 dinara i 87.479 dinara i od Muzičke škole „Petar Konjović“, povraćaj neutrošenih sredstava u iznosu od 256.000 dinara, te je to ukupno 836,8 miliona dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci bili 493,5 miliona dinara.

Izveštaj o trošenju novca iz opštinskog budžeta od početka godine do kraja septembra usvojen je u ponedeljak na sednici Skupštine opštine Bečej.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija