Budžetska inspektorka Desanka Tobdžić izvršila je pre dve nedelje kontrolu propisa u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava u Javnom preduzeću Stankom za prošlu i prva tri meseca ove godine.

Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, krajem septembra meseca obavestio je novinare o tome da su predstavnici države na zajedničkom sastanku sa čelnicima privatnog preduzeća PIK-a „Bečej“ razgovarali o tome na koji način država može da pomogne ovom poljoprivrednom kombinatu koji je uspeo da nagomila milionske dugove.

U Srbiji postoje razlike između privatnih preduzeća i privatnih preduzeća. Očigledno je da ne moraju svi da poštuju propise države, koji bi, po logici stvari, trebali da budu isti za sve.

Lokalna samouprava je od 1. januara do 30. septembra potrošila 444,78 miliona dinara iz opštinskog budžeta, a planirano je da će se do kraja godine u lokalnu kasu sliti 772,79 miliona dinara (takvo je stanje pre trećeg po redu rebalansa budžeta, koji je na dnevnom redu lokalnog parlamenta 13. decembra).

Predsednik opštine Peter Knezi je u utorak na konferenciji za novinare detaljno pričao o zahtevu za pokretanje prekršajne prijave, koju je protiv njega, kao odgovornog lice za izvršenje budžeta, 8. februara 2012. godine podnela Državna revizorska institucija na osnovu nalaza prilikom revizije završnog računa budžeta opštine za 2010. godinu.

Na prvi pogled se čini nevažnim čitanje informatora o radu raznih državnih organa, preduzeća itd. Međutim, u tim informatorima nalaze se veoma važne informacije o „životu“, recimo jedne opštine: od toga koliko je javnih nabavki bilo u toku jedne godine, koje firme su dobijale poslove, za koliko novca, kolike su bile plate funkcionera, šta je lokalna samouprava opšte radila u toku godine…

U izveštaju o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća Vodokanal – izveštaj o prošlogodišnjem poslovanju preduzeća usvojen je krajem septembra na sednici Skupštine opštine – o realizaciji finansijskog plana piše da je programom poslovanja za 2018. godinu bio predviđen bruto dobitak od 1.313.000 dinara, međutim, na kraju 2018. godine javno preduzeće je ostvarilo manji pozitivan finansijski rezultat, bruto dobitak od 1.560,92 dinara.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija