U februaru, tačnije 22. februara, će biti dan D za PIK „Bečej“, naime tada će se poverioci ove firme, koja je do proglašenja stečaja 12. aprila prošle godine bila u vlasništvu biznismena Đorđija Nicovića i investicionog fonda sa Britanskih devičanskih ostrva, izjasniti o tome da li su voljni da usvoje plan reorganizacije kombinata kako on ne bi bankrotirao. Prema informacijama kojima novinari Bečejskog mozaika raspolažu, poverioci (podeljeni su u nekoliko klasa po važnosti i visini potražnje) će verovatno da usvoje plan reorganizacije. Ukoliko se to zaista desi, sledi njegovo ostvarivanje, a to bi trebalo da rezultira ozdravljenjem PIK-a „Bečej“, ako je verovati prognozama iz plana reorganizacije.

Plan reorganizacije PIK-a „Bečej“ u stečaju, čiji je cilj da ponovo osposobi „za život“ ovo preduzeće, u Privrednom sudu u Novom Sadu upravo je predmet izjašnjavanja više od 2.000 poverilaca.

U ponedeljak je u Gradskom pozorištu održana tribina pod nazivom „PIK ’Bečej’ – juče, danas, sutra“, kojoj je prisustvovalo više od tri stotine zaposlenih, rukovodstvo kombinata, predstavnici sindikata i lokalne samouprave, a na tribini je govorio Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji je od početka pokušaja sanacije kombinata na čelu komisije koju je imenovala država. On je podsetio na stanje u PIK-u u vreme pokretanja tzv. namenskog stečaja, govorio je o tome šta je urađeno u proteklih godinu dana u nastojanju da se stabilizuje poslovanje firme, i koji su dalji planovi države. Vasin je prezentovao i ciljeve namenskog stečaja PIK-a, koji su obuhvaćeni u šest tačaka u planu reorganizacije, o čemu je Bečejski mozaik više puta opširno pisao.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za rad Miroslav Vasin posetili su u sredu PIK „Bečej“, gde su im rukovodioci kombinata, koji je od aprila prošle godine u namenskom stečaju, podneli izveštaj o radu. Prema izveštaju o radu, u 2011. godini ostvarena je dobit od 1,5 miliona evra, eksport je bio 3 miliona evra, plate se isplaćuju na vreme, a servisiraju se i dugovi prema javnim preduzećima i dobavljačima. Kako je rekao zamenik predsednika opštine Budislav Medurić, zahvaljujući tome budžet opštine Bečej mesečno „zaradi“ oko 3 miliona dinara.

Poreska uprava je početkom aprila objavila „top 500“ najvećih dužnika poreza. Na spiskovima poreskih dužnika, koji se odnedavno kvartalno objavljuju, nalaze se nazivi i imena preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica koji najviše poreza duguju državi, no, ne postoji objašnjenje organa države o tome kako su ta pravna i fizička lica, među kojima je, recimo, i Margit Savović koja duguje 10 miliona dinara, uspela da naprave poreski dug koji se meri desetinama i stotinama miliona dinara.

Od kada je, pre nešto više od godinu dana, nad PIK-om „Bečej“ otvoren stečajni postupak (tzv. namenski stečaj), država je postala „starateljka“ kombinata, u želji – kako je nekoliko puta rekao Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, koji je od početka pokušaja sanacije kombinata na čelu komisije koju je imenovala država – da PIK „Bečej“ postane preduzeće pod kontrolom države (prethodni vlasnik je biznismen Đorđije Nicović), jer se pre dubinske analize situacije u firmi pretpostavljalo da su potraživanja državnih organa (Elektrovojvodine, Ministarstva poljoprivrede, Poreske uprave i Srbijagasa) tolika da država jednostavno i lako može da postane većinski vlasnik.

U ponedeljak 4. juna treći put je odloženo izjašnjavanje poverilaca PIK-a „Bečej“ u stečaju o usvajanju, odnosno, sasvim izvesnom neusvajanju plana reorganizacije (sanacije) kombinata. Poverioci PIK-a, a ima ih više od 2.000, u Privrednom sudu u Novom Sadu tako nisu doneli odluku o tome da li će PIK „Bečej“ da bude spasen ili će da bankrotira.

Predstojeći zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i stanje u PIK-u „Bečej“ bile su tema konferencije za novinare koju su u ponedeljak održali predsednik opštine Vuk Radojević i član Opštinskog veća zadužen za poljoprivredu i selo Anđelko Mišković.

Predsednik opštine Vuk Radojević sredinom avgusta na konferenciji za novinare govorio je o tome da će u Bečeju verovatno u novembru biti održana licitacija za davanje državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Stečajni postupak u PIK-u „Bečej“ još uvek nije završen, jer je nadležni sud nekoliko puta odložio ročište poverilaca (ima ih više od 2.000), koji bi trebali da donesu odluku o tome da li će da usvoje plan reorganizacije kombinata.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija