Lokalna samouprava je s projektom „Građansko nasleđe Bečeja kao inspiracija“, vrednim oko 70 miliona dinara, u martu mesecu učestvovala na konkursu Ministarstva kulture i informisanja „Gradovi u fokusu“, međutim, projekat nije odobren, jer u rešenju ministra kulture o dodeli sredstava za sufinansiranje programa jedinica lokalnih samouprava iz programa „Gradovi u fokusu“ objavljenim sredinom juna meseca, navodi se da projekat Bečeja nije podržan, to jest, nije ni razmatran, jer, kako se navodi u rešenju, nije ispunio formalno-pravne uslove.

Nakon, slobodno se može reći, tragikomičnog epiloga konkursa za izbor direktora Narodne biblioteke u oktobru i novembru prošle godine i imenovanja vršioca dužnosti direktora 30. decembra prošle godine, za nekoliko meseci i vršiteljki dužnosti, veroučiteljki Boglarki Taloš ističe mandat.

Upravni odbor Narodne biblioteke je 24. oktobra raspisao konkurs za imenovanje direktora te ustanove koji je otvoren do 17. novembra.

Upravni odbor Narodne biblioteke je 24. oktobra raspisao konkurs za imenovanje direktora te ustanove koji je otvoren do 17. novembra.

Opština Bečej je 25. oktobra raspisala drugi konkurs za informisanje u toku ove godine, a za medijske projekte ovog puta bi trebalo da bude raspoređeno dva miliona dinara.

Dva miliona dinara na drugom medijskom konkursu opštine ove godine odobreno je projektima tri medija, a projekti šest medija nisu podržani.

Krajem prošle godine predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je 133 ugovora poljoprivrednicima iz Vojvodine, koji su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke 115 novih traktora i 18 priključnih mašina i mehanizacije. Ukupna vrednost investicije je preko 500 miliona dinara, od čega je pokrajinska vlada, preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedila 156,6 miliona dinara.

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije 25. januara raspisala je tri konkursa za projekte nevladinih organizacija. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja teksta konkursa na internet sajtu opštine Bečej – 4. februar.

Nevladine organizacije su do 4. februara mogle da predaju projekte na tri konkursa za projekte nevladinih organizacija za koje je iz opštinskog budžeta obezbeđeno ukupno nešto više od 12 miliona dinara.

Mediji koji su na dva konkursa koja je 2017. godine raspisala opština Bečej i na kojima je raspodeljeno ukupno 6 miliona dinara, do 15. januara 2018. godine trebalo je da opštini podnesu narativne i finansijske izveštaje o trošenju dobijenog novca za medijske projekte, kao i da prilože realizovane medijske sadržaje (tekstove, publikacije, snimke, CD-ove itd.).

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija