Konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća Komunalac Bečej na mandatni period od četiri godine objavljen je 21. oktobra u Službenom glasniku. Rok za prijavu kandidata za direktora je 21. novembar.

Javnom preduzeću Komunalac su na 9. sednici bečejskog parlamenta proširene nadležnosti zbog gašenja Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju. Odsad je Komunalac nadležan i za održavanje dečjih igrališta.

U decembru prošle godine, nakon što je započet proces likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, kada je komunalno preduzeće preuzelo deo ingerencija nekadašnje Direkcije uticalo je na povećanje obima poslova Javnog preduzeća Komunalac. V.d. direktora Komunalca Željko Plavšić je rekao da su od Direkcije preuzeti poslovi u vezi sa održavanjem javne rasvete, saobraćajnih znakova, semafora, horizontalne signalizacije...

Javno preduzeće Komunalac od oktobra prošle godine nema direktora, jer je prethodni direktor Norbert Kovač podneo ostavku.

Tokom prazničnin dana, na javnom parking prostoru u užem centru grada od 14. do 17. aprila, JP Komunalac Bečej neće vršiti naplatu usluge parkiranja vozila građana.

B.M.

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej okončala je konkursni postupak u vezi sa izborom direktora Javnog preduzeća Komunalac i nedavno je uputila predlog Opštinskom veću za izbor direktora Komunalca.

Javno preduzeće Komunalac je u saradnji sa Opštinskom upravom juče (11. maj) zatvorilo 5 dečjih igrališta, jer nisu bila bezbedna za korišćenje.

U skladu sa članovima 10 i 11 Odluke o sahranjivanju i grobljima („Sl. list opštine Bečej“ br. 3/1998, 3/2001, 1/2008, 3/2010 i 13/2014) ovim putem molimo građane da redovno vrše produženje roka počivanja za svoje pokojnike na grobljima u opštini Bečej, na način:

Krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Bečej započeto je 21. avgusta, a potom, 24. avgusta, i obeležavanje horizontalne signalizacije. Radovi bi trebalo da budu završeni za 15 radnih dana.

Drvored hrastova na putu prema Bačkom Petrovom Selu je među najznačajnijim očuvanim drvoredima tog tipa u Srbiji. Javno preduzeće Komunalac početkom oktobra je započelo radove na održavanju tog drvoreda.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija