Skupština Srbije usvojila je u sredu većinom glasova izmene i dopune zakona o javnim beležnicima i o prometu nepokretnosti, koji predviđaju da od sada i građani i advokati mogu da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti.

U Bečeju je danas, 5. novembra, održano drugo zasedanje srpsko-mađarske međudržavne radne grupe za izmenu sporazuma o plovidbi Tisom po kojem se ova reka umesto međudržavnog prevodi u međunarosni plovni put.

Odbornici bi na sutrašnjoj (9. decembar) sednici Skupštine opštine trebalo da usvoje odluku o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naselja Bečej i odluku o izmenama odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta.
U obrazloženju predloga odluke o izmeni Plana generalne regulacije navodi se da je inicijativu za izmenu Plana podnelo Javno preduzeće Direkcija za izgradnju (od 1. decembra u likvidaciji), te da postoji potreba za prenamenu parcele iz vodnog u građevinsko zemljište – reč je o prostoru između dve prevodnice (parcela 7985/5 na teritoriji katastarske opštine Bečej).

Prostorni plan opštine Bečej trebalo bi da bude promenjen na sednici Skupštine opštine 26. maja. Izmene se odnose na lokacije u Bečeju, Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija