Lokalna samouprava je 26. januara raspisala tri konkursa za finansiranje programa ili projekata nevladinih organizacija iz opštinskog budžeta.
Na konkurse projektima ili programima mogu da se jave nevladine organizacije koje su registrovane i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej.

Udruženje građana „Ekobečej“ petu godinu zaredom raspisuje konkurs za Dan planete Zemlje, ove godine pod naslovom „I ja tu živim“.

Konkurs za odabir izvođača koji će učestvovati na festivalu klasične muzike na otvorenom „Dunavska sonata“, raspisan je 10. marta i biće otvoren do 10. aprila, a potom će žiri održati audicije u amfiteatru novosadskog SPENS-a.

Lokalna samouprava je početkom aprila objavila rezultate tri konkursa za civilne organizacije. Konkursi su raspisani 26. januara za projekte iz oblasti očuvanja kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture i za te projekte je raspodeljeno 7 miliona dinara. Za projekte čiji je cilj podsticaj i razvoj socio-humanitarnih aktivnosti predviđeno je 1,25 miliona, a za programe čiji je cilj podsticaj i razvoj privrednih delatnosti, razvoj lokalne zajednice, ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja građana, afirmacija ljudskih i manjinskih prava, programi za obrazovanje, afirmacija demokratizacije lokalne sredine, opredeljeno je 2 miliona dinara.

Na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Bečej objavljeno je rešenje predsednika opštine Dragana Tošića (doneto 6. aprila) o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata podnetih na konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej za 2017. godinu.

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej okončala je konkursni postupak u vezi sa izborom direktora Javnog preduzeća Komunalac i nedavno je uputila predlog Opštinskom veću za izbor direktora Komunalca.

Ugovori vredni 48,5 miliona dinara izdvojenih iz pokrajinskog budžeta, dodeljeni su 8. maja osnovnim i srednjim školama, domovima učenika, vrtićima i lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine. Ova sredstva dobili su na konkursima namenjenim za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Javni poziv za finansiranje godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bečej u 2017. godini, u vrednosti 7 miliona dinara, opštinska Komisija za sport raspisala je 8. maja. Konkurs će biti otvoren samo 8 dana, do 16. maja.

Za informisanje na teritoriji opštine Bečej ove godine je iz opštinskog budžeta obezbeđeno 4 miliona dinara.

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnog novca bračnim parovima u Vojvodini za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija