Gradski muzej: Treći konkurs za izbor direktora

  10 septembar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Direktorima većine bečejskih javnih preduzeća i ustanova početkom godine je istekao mandat i imenovani su v.d. direktora na godinu dana u Vodokanalu, Toplani i Gradskom pozorištu, dok su u Dečjem vrtiću „Labud Pejović“ i u Gradskom muzeju raspisani konkursi za direktora.

Direktorici Gradskog muzeja Branislavi Mikić Antonić mandat je istekao u decembru prošle godine, a konkurs za direktora raspisan je u novembru, na koji se javilo dvoje kandidata. Međutim, do sada su poništena dva konkursa (drugi je bio u februaru), te je dosadašnja direktorica muzeja Branislava
Mikić Antonić u aprilu imenovana za v.d. direktora.
O razlozima poništenja konkursa Antonić kaže: „Upravni odbor muzeja je doneo odluku za jednog od dva kandidata, ali zbog dokumenata koji su nedostajali i jednom i drugom kandidatu, kadrovska komisija je vratila celu proceduru na početak.“
Prema objašnjenju v.d. direktora muzeja, po Statutu muzeja za direktora se bira neko od kustosa iz te ustanove, jer zbog racionalizacije ne postoji posebno radno mesto direktora
muzeja, a takav stav je zauzet i na nivou opštine.
Na pitanje da li ta osoba dobija duplu platu, Antonić je odgovorila da je „plata nešto uvećana ali nije to velika razlika, na to mesto rukovođenja se dobija dodatak, odnosno broj koeficijenata koje je država odredila“.
Zbog nekompletne dokumentacije (potvrde ustanove o dužini radnog staža u njoj za svakog kandidata), kadrovska komisija je poništila konkurs i vratila proceduru na početak. Zatim je u februaru raspisan drugi konkurs, na koji su se prijavila ista dva kandidata i Upravni odbor je doneo istu odluku kao kod prvog konkursa, međutim, opštinska konkursna komisija je donela zaključak „da kandidat koga je izabrao Upravni odbor nema položen stručni ispit, pa ne može da bude izabran po uslovima konkursa za direktora“.
Što se tiče ovog razloga za poništenje konkursa za direktora Gradskog muzeja, Antonić je dala dodatno objašnjenje. Ona, naime, kaže da u muzeju ne postoji stručni ispit za direktora, nego stručni ispit iz struke kojom se neko bavi, za arheologa iz arheologije, za istoričara iz istorije itd.
Prema njenim rečima, u vreme kada je kandidat koji je odabrao Upravni odbor polagao stručni ispit postojao je Zakon o muzejima prema kojem se taj ispit zvao pripravnički ispit i polagao se nakon godinu dana staža, a mnogo godina kasnije je donet novi Zakon o zaštiti kulturnog nasleđa, po kom se taj isti ispit sada zove stručni ispit.

Kandidati za direktora

Na prethodna dva, inače poništena konkursa za direktora Gradskog muzeja kandidati su bili prethodna direktorica a sada v.d. direktora Branislava Mikić Antonić i Radoslav Mihailović. Upravni odbor, u sastavu Julija Teleki, predsednica, Siniša Džakulin, Bernadet Juhas Dupak, Jovan Medurić i Dušan Ivetić, oba puta većinom glasova doneo je odluku da se Skupštini opštine predloži da za direktora imenuje Branislavu Mikić Antonić. Međutim, oba puta komisija je odbila taj predlog i vratila proceduru izbora na početak.

V.F.

Ona takođe kaže da odabrani kandidat ima položen stručni ispit, samo je u pitanju terminološka razlika po starom i novom zakonu.
„U novom zakonu koji je donet krajem 1994. a početkom 1995. Godine stupio na snagu, ima dva člana u kojima se kaže – radnici koji rade duže od 10 godina u ustanovama zaštite ne moraju da polažu stručni ispit jer su ga praktično svojim stažom već položili i mogu da nastave sa radom na poslovima zaštite. Po ovom tumačenju dužina radnog staža im se priznaje kao stručni ispit. Drugi član 138 o kulturnom nasleđu kaže da radnike koji su položili stručne ispite po prethodnim propisima, niko nema pravo da tera da ponovo polažu stručni ispit po novom zakonu i da se njima priznaje po prethodnim zakonima položen pripravnički ispit kao stručni ispit.

Nije usvojen izveštaj o radu

Izveštaj o radu za 2009. i plan rada za 2010. godinu Gradskog muzeja nisu usvojeni na Opštinskom veću. Zašto?

- Opštinsko veće je nezadovoljno prošlogodišnjim radom Gradskog muzeja, pa tako nije usvojen izveštaj. Čitav niz primedaba je bilo vezano za rad muzeja prošle godine
i za 2010. godinu nije usvojen plan jer on nije dovoljno ambiciozan. U našim planovima postoji deo koji finansira opština i mi se tu uklapamo u sredstva koja nam odobre. Za ovu
godinu planom je odobreno nešto preko 900.000 dinara za delatnost, međutim, rečeno nam je da taj iznos treba da smanjimo za 30 posto, što je gotovo nemoguće, jer nemamo prostora za to, ne možemo da diramo plate, ne možemo da diramo stalne troškove za struju i grejanje... Ono što nam ostaje kao prostor u kome možemo da radimo smanjenje je
jedino delatnost i nešto od sredstava za održavanje zgrade. Sredstva za održavanje zgrade su smanjena, ostalo je baš za ne daj bože. Za delatnost je umanjenje skoro 40 posto,
tako da nam je u ovom trenutku ostalo oko 500-600.000 dinara za celu godinu, što je do te mere skromno da praktično sve što radimo radimo na osnovu dobre volje prijatelja, ljudi
koji hoće da nam pomognu, volontera, donatora i sponzora. Što se tiče izveštaja o radu u 2009. godini: ja ne znam da napišem izveštaj koji nije u skladu sa radom koji smo obavili.
Izveštaj i program rada koji nisu prihvaćeni, vraćeni su Upravnom odboru, jer taj organ donosi odluke, a direktor je samo izvršni organ.
Upravni odbor je doneo odluku da ne vidi razloga i načina da se menja izveštaj. U finansijskom smislu sve je čisto. Nije odbijen finansijski izveštaj i tu nema šta da se menja, u tom smislu je Upravni odbor doneo odluku da tekstualni, radni deo izveštaja ne može da se menja. Što se plana tiče, Upravni odbor jeste doneo odluku da se plan, dodatno tokom
godine, širi onoliko koliko sredstva i mogućnosti dozvole. Mi smo već do ovog trenutka uradili više nego što nam finansijska sredstva dozvoljavaju. Uradili smo 4-5 puta više nego što smo realno za to dobili.

Međutim, po tumačenju naše kadrovske komisije ili pravnika koji je radio na tim poslovima, odabrani kandidat nema položen stručni ispit, zato što je on po nekim prethodnim propisima
položio pripravnički ispit, pa je konkurs ponovo poništen, odnosno vraćen na ponovni postupak. U međuvremenu taj kandidat je dobio zvanje višeg kustosa. Za viša stručna zvanja, za sve muzeje u Srbiji, nadležan je Narodni muzej u Beogradu i ona se tamo dobijaju po pravilniku o višim stručnim zvanjima. Pravilnik o višim stručnim zvanjima i država smatraju da taj kandidat ima položen stručni ispit, da može da napreduje u službi
i da dobija viša stručna zvanja, a naš pravnik misli da to nije to. Što se tiče drugog kandidata, on je stručni ispit položio pre nekoliko godina“, rekla je Antonić.
Trenutno je u toku procedura za raspisivanje novog konkursa za izbor direktora Gradskog muzeja. Prema rečima Branislave Mikić Antonić, Gradskom muzeju je prošle nedelje
stigao nalog od Opštinskog veća da se po hitnom postupku raspiše konkurs za direktora najkasnije do 15. septembra, a Upravni odbor muzeja je doneo odluku o raspisivanju konkursa.

LJ.M


antr

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija