Istovar i mrtve ribe u i oko Mrtve Tise: Šta se događa u Medenjači?

  08 jun 2022
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sredinom maja desilo se pomor riba u Mrtvoj Tisi kod Medenjače, a u drugoj polovini maja uočeno je da građevinska mašina, stiče se utisak sa snimka koji je objavljen na društvenoj mreži, istovara mulj na obali Mrtve Tise.

Redakcija Bečejskog mozaika uputila je pitanja u vezi sa oba slučaja nadležnoj opštinskoj inspekciji.

U pisanom odgovoru o pomoru ribe u Mrtvoj Tisi kod Medenjače šefica Odseka za inspekcijski nadzor u opštini Bečej Ljubica Krunić 26. maja navela je da, „uzimajući u obzir zaštitu javnog interesa, zakonska pravila kojima se uređuje inspekcijski nadzor i ovlašćenja inspektora, obavestili smo i telefonskim putem razgovarali smo sa nadležnim pokrajinskim inspekcijama, u skladu sa odredbama člana 11. odnosno člana 30. stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ br. 36/2015 i 44/2018), dostavili smo im Predstavku sa zahtevom da izvršimo zajednički inspekcijski nadzor nad korišćenjem obale i vodenog prostora Mrtve Tise u Bečeju. Nadležni pokrajinski inspektori (za ribarstvo i industrijska postrojenja) su dana 16.5.2022. godine u 14:04 časova zajedno sa opštinskim inspektorom zaštite životne sredine izašli na teren i tom prilikom su utvrdili da nadležnosti opštinskog inspektora zaštite životne sredine nema sa teritorije opštine Bečej i da su u pitanju najverovatnije nepovoljni klimatski uslovi, visoke temperature za ovaj period godine i nizak nivo vodostaja. Kako se površina Mrtve Tise nalazi i na teritoriji opštine Novi Bečej, obzirom da se ta strana obale Mrtve Tise – Medenjače nalazi na teritoriji opštine Novi Bečej i nalazi se u srednje-banatskom okrugu, gde ovaj organ nema nadležnosti, pokrajinska inspekcija je obišla i tu stranu obale, a o zapažanjima nadležne inspekcije bićemo naknadno obavešteni“.

O istovaru, verovatno mulja, na obali Mrtve Tise, Krunić je 26. maja saopštila: „Dana 24.05.2022. godine, odmah nakon obaveštenja izašlo se na teren vezano za istovar na obali Mrtve Tise i tom prilikom sačinjene su fotografije i video zapis koji smo kao informaciju prosledili nadležnoj republičkoj inspekciji zaštite životne sredine“. Upitana da li je nadležna republička inspekcija zaštite životne sredine dostavila podatke opštinskoj inspekciji o tome šta je ustanovila, 30. maja je Krunić navela da je „informacija prosleđena šefu za koordinaciju poverenih poslova-sektoru za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini – Odeljenje za poverene poslove sa sedištem u Kikindi koji je inspektorku životne sredine telefonskim putem obavestio i uputio ka Vodama Vojvodine. Kako je izmuljavanje i svi radovi koji su rađeni u potpunosti se nalaze na katastarskim parcelama vodoprivrede, uputili smo fotografije i video materijal i vodnoj inspekciji. Do danas nemamo nikakvih dostavljenih podataka“.

Redakcija Bečejskog mozaika je 30. maja uputila pitanja o istovaru na obali Mrtve Tise u Medenjači JVP Vode Vojvodine i vodnoj inspekciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Iz JVP Vode Vojvodine kontaktiran je novinar i rečeno mu je da je za ovaj slučaj nadležna vodna inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz koje, međutim, do 8. juna nije stigao odgovor na pitanja novinara.

B.M

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija