U četvrtak javna rasprava o nacrtu budžeta: U opštinskoj kasi 1,5 milijardi dinara

  24 novembar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javna rasprava o nacrtu opštinskog budžeta za 2022. godinu biće održana sutra, 25. novembra s početkom u 17 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bečej.

Nacrt budžeta na zvaničnoj internet stranici opštine objavljen je dan pre održavanja javne rasprave.

U nacrtu budžeta piše da su planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine za 2022. godinu 1.511.287.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 1.347.442.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 40.008.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 52.132.000 dinara i preneta sredstva 71.705.000 dinara.

Potreban novac za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 21.704.000 dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000 dinara obezbediće se iz prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 71.705.000 dinara, piše u nacrtu budžeta opštine za 2022. godinu.

Sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih od 126 u lokalnoj administraciji, 99 na neodređeno vreme i 27 na određeno vreme (od toga 11 izabranih i 7 postavljenih lica).

Pre zakazivanja javne rasprave o nacrtu opštinskog budžeta za 2022. godinu, opština je u saradnji sa Bečejskim udruženjem mladih i Kancelarijom za mlade anketirala građana u akciji „Budžet po meri građana – i ti se pitaš“, a potom je, sredinom novembra organizovano glasanje o tome kakve investicije stanovnici žele u svojoj opštini.

Nešto više od 3.100 građana opštine je glasalo za najviše tri predloga sa liste takozvanih građanskih prioriteta koji bi trebalo da budu uvrštene u opštinski budžet za 2022. godinu.

Najviše građana je u mesnim zajednicama opštine tražilo da se reši problem pasa lutalica, da se izgrade ili poprave dečja igrališta, asfaltiraju ulice i da se izgrade biciklističke staze.

Za građanske prioritete je u budžetu opštine planirano 50 miliona dinara, ali je potom predsednik opštine izjavio da će za realizaciju ulaganja biti obezbeđeno od 70 do 80 miliona dinara.

Trebalo bi da se na javnoj raspravi o budžetu diskutuje o stavkama u nacrtu najvažnijeg dokumenta opštine, te, ukoliko građani smatraju da za neke potrebe nije predviđen adekvatan iznos, da se eventualno unesu izmene u lokalnu kasu i s tim izmenama da se taj dokument usvoji na sednici Skupštine opštine.

Izmene u budžetu, međutim, otkad se raspravlja o tome, nikad nisu „isposlovane“ na javnim raspravama.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija