Zagađenje vazduha u Bečeju: Danas nezdrav vazduh za osetljive grupe

  26 februar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Vazduh u Bečeju danas je nezdrav je za osetljive grupe stanovništava, a nivo otrovnih čestica je 120 prema podacima sajta ErVižual (AirVisual).

Bečej je u „narandžastoj zoni“, što znači da je vazduh nezdrav za osetljive grupe stanovništva – srčane i plućne bolesnike i decu. U tim situacijama savetuje se da se prozori drže zatvorenim i da, ko ne mora, ne boravi na otvorenom.

„Crvena zona“, kada je vazduh nezdrav za sve, „počinje“ kada je nivo otrovnih čestica viši od 150.

Prevremeno u Srbiji godišnje umre 175 ljudi na 100.000 stanovnika usled nekog zagađenja kome je izloženo u svom okruženju, navodilo se u istraživanju Svetske organizacije Globalnog saveza za zdravlje i zagađenja (GAHP) prošle godine, a prema podacima iz 2017. godine u Srbiji je zbog zagađenja umrlo 12.317 ljudi od kojih je za 9.902 smrtonosan bio zagađen vazduh, za 1.366 olovo, a za 37 voda.

Izveštaj je sačinjen na osnovu opsežnog istraživanja, a u njemu je Srbija svrstana na deveto mesto liste zemalja po broju preuranjenih smrti usled posledica od zagađenja.

Brojne organizacije u Srbiji, između ostalih i državna Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), koje se bave praćenjem zagađenosti vazduha već nekoliko godina upozoravaju da su sve brojke odavno u crvenoj zoni.

Aktivista inicijative „Ne davimo Beograd“ Radomir Lazović izjavio je danas da u Srbiji od zagađenja vazduha godišnje umre od 7.000 do 12.000 ljudi. Podaci iz prethodnih godina, govore o tome da od zagađenja vazduha u Srbiji godišnje umre 5.000, odnosno 6.000 građana.

Građani opštine Bečej, osim podataka sa aplikacije ErVižual, ne znaju kakav vazduh udišu, jer se u ovoj opštini kvalitet vazduha ne meri u kontinuitetu, već jednom godišnje lokalna samouprava angažuje Institut Vatrogas iz Novog Sada za ispitivanje kvaliteta vazduha. Prošle, 2020. godine, praćenje koncentracije osnovnih zagađujućih materija (sumpor-dioksida, azot-dioksida i čađi) iz ambijentalnog vazduha urađeno je samo na jednom mernom mestu, na lokaciji JP Toplana Bečej tokom marta meseca.

U izveštaju je navedeno da su se izmerene vrednosti ispitivanih parametara na definisanom mernom mestu nalazile unutar granice (ispod gornje) specifikacije.

U Planu javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine navodi se da, „iako merenja (odnosi se na 2017. godinu) pokazuju da je kvalitet vazduha u opštini Bečej na zadovoljavajućem nivou, potrebno je kontinuirano praćenje istog, kako bi se blagovremeno moglo reagovati u slučaju pojave zagađenja“.

U Planu su, u cilju zaštite vazduha od zagađenja, predviđene sledeće aktivnosti: gasifikacija svih naselja, kojom će se eliminisati tačkasti izvori zagađenja (individualna ložišta); formiranje katastra zagađivača i uspostavljanje monitoringa vazduha, odnosno praćenje mernih izveštaja pojedinačnih privrednih objekata i primena određenih mera zaštite, prema potrebi; formiranje nove saobraćajne mreže izgradnjom državnog puta I reda izvan naselja i unije državnih puteva II reda sa obilaznicom oko Bečeja, što će izmestiti frekventni saobraćaj iz naselja itd.

Na osnovu istraživanja koje je za potrebe kampanje „Rešenje za zagađenje” naručio tim „Kreni - Promeni“, a uradio istraživački centar Demostat, po pitanju prioriteta Vlade Srbije, 90,55 odsto građana smatra da rešavanje problema zagađenja vazduha treba da postane jedan od glavnih prioriteta, a čak 85,45 odsto građana kao glavne zagađivače vidi termoelektrane, individualna ložišta i toplane, dok samo 7,20 procenata stanovništva smatra da su to automobili.

K.D.F. (Ilustracija: Bečejski mozaik)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija