Na današnjoj sednici Skupštine opštine: Usvojen budžet za 2021. godinu

  30 decembar 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Skupština opštine Bečej je na današnjoj sednici usvojila budžet opštine za 2021. godinu čiji je sastavni deo i Kadrovski plan radnih mesta u organima i službama opštine Bečej.

Budžet za 2021. godinu iznosi 1,6 milijardi dinara (u toj cifri je i planirani novac sa viših nivoa vlasti).

Planirano je da budžetski deficit 2021. godine bude 79,9 miliona dinara.

O budžetu za narednu godinu govorili su odbornik Viktor Molnar (Savez vojvođanskih Mađara) i predsednik opštine Dragan Tošić (Srpska napredna stranka).

Molnar je govorio o pojedinim stavkama u budžetu, pre svega o planiranim iznosima ulaganja u vodovod i kanalizaciju, o ravnomernom razvoju opštine, ali i o potrebi ravnomernog zapošljavanja građana srpske i mađarske nacionalnosti u lokalnoj samoupravi.

Tošić je rekao da je zadovoljan budžetom za 2021. godinu i istakao da se vodilo računa o potrebama i prioritetima građana naseljenih mesta opštine, ističući anketiranje građana u akciji „Budžet po meri građana“.

Kazao je i da bi uskoro trebalo da se usvoji i rebalans tek donetog budžeta, jer je opštini od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obezbeđeno 2,5 miliona dinara za projektno-tehničku dokumentaciju kružnog toka na raskrsnici Petrovoselskog puta i Potiske ulice.

Među planiranim projektima za 2021. godinu su opremanje geotermalne bušotine, uređenje parka kod dečjeg dispanzera, rekonstrukcija vodovodne mreže, projekat kanalizacije i prečistača otpadnih voda, sanacija keja na Tisi, rekonstrukcija Novosadske ulice i ulice Danila Kiša u Bečeju, sanacija adaptacija i dogradnja zgrade Gradskog muzeja, puta Bečej-Poljanica, adaptacija objekta škole u Mileševu…

U vezi sa ravnomernim zapošljavanjem građana srpske i mađarske nacionalnosti u opštini, Tošić je rekao da će lokalna samouprava da poštuje propise, ali i da je važno da u opštini budu zaposleni stručni ljudi, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Na sednici je usvojen i izveštaj o trošenju novca iz opštinskog budžeta od 1. januara do 30. septembra ove godine.

Odbornici su, zatim, usvojili izmene odluke o lokalnim komunalnim taksama i doneli odluku o kontroli prijema i realizacije donacija opštini.

Na dnevnom redu su bile i izmene Poslovnika lokalnog parlamenta. Time je omogućeno uvođenje takozvane građanske stolice. Članom 79 Poslovnika sada je predviđeno: „U raspravi po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine, pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju: predlagač, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, izvestilac radnog tela, odbornik koji je na sednici radnog tela izdvojio mišljenje, predstavnik odborničke grupe, odbornici, po redosledu pismenih prijava za učešće u raspravi, druga zainteresovana lica po prethodnoj pismenoj prijavi i kada im predsednik skupštine to omogući“.

Lokalni parlament usvojio je Lokalni akcioni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove i pravilnike o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi i o uslovima, načinu korišćenja i održavanja službenih vozila opštine Bečej.

Odbornici su doneli Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta i učenika, a lični pratioci bi trebalo da već od januara budu u nadležnosti licencirane firme.

Lokalni parlament dao je saglasnost na izmenu finansijskog plana Centra za socijalni rad za 2020. godinu, usvojio je izveštaje o realizaciji programa rada PU „Labud Pejović“ za 2019/2020. godinu, o poslovanju JP Toplana za 2019. i dao je saglasnost na program poslovanja „Potisja“ za 2021. godinu.

Dosadašnja direktorka Centra za socijalni rad, diplomirana psihološkinja Ivona Božović iz Bečeja ponovo je imenovana na tu funkciju.

Direktor sportskog centra „Đorđe Predin Badža“ Dejan Terzić je 21. decembra podneo ostavku na tu funkciju na koju je imenovan u novembru prošle godine, kako je naveo, iz ličnih razloga, te je na mesto vršioca dužnosti direktora, na predlog Upravnog odbora sportskog centra, imenovan profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut Čaba Andruško iz Bečeja do izbora direktora, a najduže do godinu dana.

Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose opštine Bečej za zamenicu opštinskog pravobranioca postavljena je diplomirana pravnica – master sa položenim pravosudnim ispitom Ljiljana Andrić iz Bečeja.

Odbornici su dali pozitivno mišljenje za obavljanje više funkcija Žoltu Lovašiju Latinčiću koji je osim toga što je sekretar Skupštine opštine od 21. avgusta, krajem novembra je imenovan i za zamenika sekretara Izborne komisije opštine Bečej.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija