Zasedao je lokalni parlament: Rasprave o statutu, novcu za komisije, javnom zdravlju

  23 mart 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na sednici Skupštine opštine Bečej u utorak odbornici opozicije i predstavnici vlasti najviše su diskutovali o novom statutu opštine, o Planu javnog zdravlja, o ukidanju naknada za opštinske komisije po preporuci Državne revizorske institucije (DRI), ali i o tome koliko „košta“ Javno preduzeće Direkcija za izgradnju koje je u likvidaciji tri godine.

Odbornik „Samo lokalno“ Milan Bokun rekao je da se u obrazloženju statuta opštine ne navodi koji su članovi važećeg statuta menjani, a ukazao je i na to da uz predlog novog statuta nije dostavljen stari, kao što se radi, recimo, kada se usvaja rebalans budžeta, naime, tom prilikom se odbornicima dostavlja i osnovna verzija opštinskog budžeta.

Odbornik DZVM-a Ištvan Tari govorio je o tome da građani opštine nemaju pravo da sami odlučuju o danu grada, o tome kome će da dodele opštinska priznanja i nagrade, jer je, recimo, za datum dana grada potrebno prethodno odobrenje pokrajine. Tari je istakao i da naseljeno mesto Poljanice ne postoji u statutu.

Bokunu i Tariju odgovorili su predsednici Skupštine opštine i opštine, Nenad Tomašević i Dragan Tošić, članica Opštinskog veća zadužena za oblasti uprave i propisa Svetlana Vuletić, načelnik Opštinske uprave Zoran Kovač i zamenica sekretarke Skupštine opštine Marjana Dimitrov. Svi oni su objasnili odborniku Bokunu da bi njegove primedbe bile na mestu ukoliko bi se radilo o izmeni postojećeg statuta, a ne o novom statutu opštine, što je upravo slučaj. Što se tiče dosadašnjeg statuta, kazao je Tomašević, Bokun statut mora da ima, jer da nema, kako obavlja odbornički posao, a ako ga ima, zašto traži ponovno dostavljanje?

Tariju je rečeno da opština već ima svoj dan, 1. avgust, a odluku o tom datumu su doneli predstavnici građana Bečeja, a ne pokrajina, a što se Poljanica tiče, rečeno je da se to naseljeno mesto ne vodi kao katastarska opština, i zato ga nema u statutu, mada je lokalna samouprava već nekoliko puta tražila od nadležnih državnih organa da Poljanice postanu naseljeno mesto, a to će činiti i ubuduće.

Plan javnog zdravlja – analiza ili predlozi za rešenje problema?

Odbornici Bokun i Tari ukazali su i na nedostatke Plana javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine, rekavši da u Bečeju ne postoji mesto za odlaganje opasnog otpada, da trećina stanovništva opštine nema ispravnu vodu za piće, da je hrana u Predškolskoj ustanovi „Labud Pejović“ previše slana, postavljeno je pitanje zašto vrtić nema nutricionistu, da stanovnici opštine ne idu često na preventivne preglede kod lekara…

Bokun je pitao kako se očekuje od građana da idu na preventivne preglede, kada se na preglede kod specijalista i na lečenje čeka dugo, čak i nekoliko meseci.
Bokun je istakao i da je Plan javnog zdravlja više analiza stanja, a ne dokument u kom se predlažu mere za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i predlozi za rešenje navedenih problema.

Članica radne grupe za izradu Plana javnog zdravlja doktorka Biljana Jovanović je rekla da bez opsežne analize zdravlja stanovništva ne bi se mogao izraditi Plan javnog zdravlja, te da su navedene samo akcije za ovu godinu, a to će se činiti svake godine. Ona je istakla da se problemi ne mogu rešiti u kratkom roku, a dodala je i da dečji vrtić ima nutricionistu, te da će se kvalitet hrane u toj ustanovi kontrolisati. Kako je rekla, konstatovano je šta su problemi, a planirane su i edukacije stanovništva kako bi se poboljšalo zdravstveno stanje građana opštine.

Usvojen je i likvidacioni izveštaj JP Direkcija za izgradnju za 2017. godinu. U vezi sa postupkom likvidacije Direkcije Bokun je rekao da ona traje dugo a da korist imaju samo likvidacioni upravnik i advokati, jer je podneseno mnogo tužbi.

Članovi komisija neće dobiti naknade

Na sednici Skupštine opštine usvojeno je rešenje o ukidanju naknada za članove 6 opštinskih komisija po preporuci Državne revizorske institucije. Kako je saopšteno naknade će primati samo članovi onih komisija za koje je to predviđeno propisima.
Odbornik Milan Bokun je rekao da je DRI još 2010. godine konstatovao da članovima komisija i radnih tela se nezakonito isplaćuju naknade, te je postavio pitanje zašto aktuelna lokalna vlast nije ranije ukinula naknade.

Odgovorio mu je predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević rekavši da 2010. godine nije postojala aktuelna lokalna vlast, te da je ova upravo postupila po nalogu DRI, ukidajući naknade za komisije, a da su ranije već predsednik opštine i Opštinsko veće ukinuli naknade za komisije koje su ti organi formirali.
Bokun je ipak postavio pitanje za koliko novca su oštećeni građani zbog toga što naknade za komisije nisu ukinute 2010. godine.

Predsednik opštine Bečej Dragan Tošić je 26. decembra 2018. godine rešenjem ukinuo naknade za rad svim članovima komisija imenovanim rešenjima predsednika opštine.

Reč je o predsedniku i članovima Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora (od 25.5.2017. godine), Komisije za sprovođenje postupka izdavanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta (od 16.10.2017. godine), Komisije za davanje mišljenja na nacrt Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bečej za 2018. godinu (od 16.3.2018. godine).

Ukinute su i naknade za rad svim članovima komisija iz reda zaposlenih imenovanim rešenjima, predsedniku, članovima, sekretaru i osobi koja je odgovorna za kontrolu kvaliteta u Komisiji za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom bespovratnih sredstava izbeglicama za kupovinu seoskih kuća u okviru regionalnog stambenog programa (od 28.12.2016. godine), u Komisiji za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru regionalnog stambenog programa (od 15.11.2016. godine).

U obrazloženju rešenja u Službenom listu opštine Bečej navodi se da su naknade ukinute na osnovu Izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja opštine Bečej za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene Državne revizorske institucije od 24.12.2018. godine. Osnov za ovo rešenje predsednika opštine je preporuka revizora koja se odnosi na isplatu naknade za rad u komisijama.

Osim toga, takođe postupajući na osnovu Izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja Opštine Bečej za 2017. godinu Državne revizorske institucije, Opštinsko veće opštine Bečej 31. decembra donelo je rešenje o dopuni rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Bečej. Po dopuni, članovi Saveta za zdravlje imenovani iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine nemaju pravo na naknadu za rad.

Podsetimo da je državni revizor konstatovao da je opština 2017. godine platila 1,9 miliona za rad članova komisija bez pravnog osnova.
DRI je preporučila odgovornim licima opštine Bečej da isplatu naknade članovima komisija i drugih radnih tela vrše u skladu sa zakonskim propisima.

Statut: Obavezne javne rasprave

U članu 81 novog statuta opštine piše da organi opštine mogu konsultovati građane o pitanjima iz svoje nadležnosti putem javne ankete. Bliža pitanja sprovođenja javne ankete mogu se urediti posebnom odlukom Skupštine opštine.

Navodi se zatim (član 82) u kojim slučajevima je lokalna samouprava dužna da održi javnu raspravu – u postupcima pripreme statuta, pripreme budžeta opštine (u delu planiranja investicija), pripreme strateških planova razvoja, utvrđivanja stopa izvornih prihoda opštine, pripreme prostornih i urbanističkih planova…

Razlog za donošenje novog Statuta opštine Bečej je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 47/2018), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije dana 20.6.2018. godine, a kojim je propisano da jedinice lokalne samouprave treba da usklade svoje statute u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija