Javne nabavke: Šta je opština nabavljala prošle godine?

  27 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Po podacima o javnim nabavkama u Informatoru o radu opštine Bečej koji je ažuriran početkom 2019. godine, od januara do kraja decembra 2018. godine u lokalnoj samoupravi organizovano je 25 nabavki. Od toga su 18 bile nabavke male vrednosti, bilo je 5 otvorenih postupaka, jedna je poništena i organizovana su dva pregovaračka postupka bez objavljivanja poziva.

U januaru mesecu zaključen je ugovor za usluge čišćenja za 3 miliona dinara (svi iznosi su bez PDV-a) sa „Elektroservis i higijena Purucki“ iz Bečeja – u postupku javne nabavke male vrednosti dato je 5 ponuda.
U februaru je u otvorenom postupku za nabavku usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata javne namene za 8,29 miliona dinara zaključen ugovor sa jedinom grupom ponuđača „ADS Energo Koncept“ i „Krip inženjering“ iz Beograda.

Otvoreni postupak za nabavku radova na rekonstrukciji Trga Čilag je obustavljen krajem februara (navodi se da su pristigle dve ponude), a procenjena vrednost radova bila je 21 milion dinara. Potom je, početkom jula za isti posao, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva zaključen ugovor sa „Put invest“ iz Sremske Kamenica, vredan 27,6 miliona dinara, kolika je bila i procenjena vrednost posla.

Za usluge štampanja je pokrenuta javna nabavka male vrednosti i u martu je zaključen ugovor vredan 1,6 miliona dinara sa „Sajnos“ d.o.o. iz Novog Sada (inače je bilo tri ponude).
U otvorenom postupku za nabavku električne energije je sredinom aprila zaključen ugovor sa „EPS snabdevanje“ iz Beograda na 1,7 miliona dinara. Procenjena vrednost nabavke bila je 5,8 miliona dinara.

Takođe u otvorenom postupku za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za održavanje i izgradnju puteva u ulicama u opštini je zaključen ugovor na 8,3 miliona dinara u aprilu sa jedinim ponuđačem „Mating projektovanje i inženjering“ iz Novog Sada.
Posao nabavke viljuškara je početkom maja dobio jedini ponuđač u procesu nabavke male vrednosti, „Sukur metal“ d.o.o. iz Bečeja za 1,1 milion dinara. Navodi se i nabavka prese u oktobru, i taj posao je takođe dobio „Sukur metal“ za 960.000 dinara kao jedini ponuđač.

U postupku nabavke male vrednosti u maju je zaključen ugovor vredan 3 miliona dinara sa „Zoma 021“ iz Novog Sada za nabavku kancelarijskog i administrativnog materijala, a u tom postupku su podnete tri ponude.
U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za održavanje softvera početkom juna posao je za 1,43 miliona dinara dobio „CSA“ a.d. iz Novog Sada.

Za usluge autobuskog prevoza u zemlji i inostranstvu u avgustu je zaključen ugovor sa jedinim ponuđačem, „Bečejprevozom“ d.o.o. na 4,1 milion dinara.
U postupku javne nabavke male vrednosti za usluge mobilne telefonije sredinom jula je zaključen ugovor sa jedinim ponuđačem, „Telekomom Srbija“ a.d. iz Beograda vredan 3,3 miliona dinara.
Posao rekonstrukcije autobuskih stajalista u postupku javne nabavke male vrednosti dodeljen je jedinom ponuđaču u julu mesecu za 4,3 miliona dinara, reč je o „Aya BIT Solution“ iz Subotice.

Nadzor nad saobraćajnicama u postupku nabavke male vrednosti u avgustu mesecu dodeljen je firmi „Tesla sistemi“ iz Beograda za 4,7 miliona dinara (bilo je dva ponuđača), piše u Informatoru o radu opštine Bečej koji je ažuriran početkom 2019. godine.
Meutim, u istom dokumentu piše i da je nabavka inženjerskih usluga-nadzor nad radovima na saobraćajnicama takođe u avgustu, takođe za 4,7 miliona dinara dodeljena „Tesla sistemima“ iz Beograda, koji nastupa sa „Mating projektovanje i inženjering“ iz Novog Sada i „IN Projekt NS“, takođe iz Novog Sada, kao članovima grupe, te nije isključeno da je posredi greška u opštinskom informatoru.

Za nabavku radova na rekonstrukciji vrelovoda na raskrsnici ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve u Bečeju (Trg Čilag) u avgustu je zaključen ugovor vredan 4,3 miliona dinara sa „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada (jedini ponuđač).
Posao izrade projektno- tehničke dokumentacije za izradu vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda sa crpnom stanicom je za 739.000 dinara dobio „IRC-FPE Futura“ d.o.o. iz Paraćina u avgustu mesecu.

Za nabavku goriva i auto gasa u dve partije, ugovorena vrednost za partiju 1, za nabavku benzina je 1,66 miliona dinara, a za partiju 2, nabavka auto gasa 300.000 dinara, a u oba slučaja je usvojena ponuda (bile su dve) „Lukoil Srbija“ a.d. iz Beograda.
Ugovor za nabavku protivgradnih raketa bio je vredan 800.000 dinara, a zaključen je u septembru sa „Trayal korporacija“ iz Kruševca, piše u opštinskom informatoru.
U otvorenom postupku za radove na uređenju atarskih puteva i otresišta posao je za 51,3 miliona dinara dobio jedini ponuđač, „Imperial buildin-gs“ d.o.o. iz Novog Sada.

Radovi na postavljanju saobraćajne signalizcije za realizaciju projekta saobraćajno uređenje zone Osnovne škole „Sever Đurkić“ vredni 1,2 miliona dinara dodeljeni su u decembru mesecu „Verkering“ d.o.o. iz Novog Sada. Inače, podnete su dve ponude.
Za nabavku audio-vizuelne opreme za potrebe Gradskog pozorišta Bečej  u vrednosti 3 miliona dinara, ugovor je u decembru zaključen sa jedinim ponuđačem, „AVL projekt INT“ d.o.o. iz Novog Sada.  
Za nabavku radova na rekonstrukciji sportskog terena i tribina ugovor vredan 4,1 milion dinara zaključen je sa jedinim prijavljenim, „MNG Plastik-Gogić“ d.o.o. iz Inđije.

Podsetimo da po Planu javnih nabavki opštine Bečej u 2018. godini (plan se u toku godine može menjati u zavisnosti od potreba) trebalo je da se organizuje 10 javnih nabavki dobara u vrednosti od 37,4 miliona dinara (sa PDV-om), 12 javnih nabavki usluga u ukupnoj vrednosti 36,6 miliona dinara (sa PDV-om) i 7 javnih nabavki radova u vrednosti od 62,6 miliona dinara (sa PDV-om).

Za sve nabavke predviđeno je 136,8 miliona dinara (sa PDV-om).

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija