Upravni odbor Komunalca: I pored nejasnoća usvojen završni račun

  05 mart 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Upravni odbor Javnog preduzeća Komunalac već drugu godinu zaredom ima primedbe na izveštaj centralne komisije firme o godišnjem inventaru.

Ove godine, za razliku od prethodne, nije bio sporan manjak (samo 2.290 dinara osnovnih sredstava po nabavnoj ceni), već spaljivanje neprodatih ribolovačkih dozvola za Staru Tisu kod Bisernog ostrva, pre inventara. Upravni odbor je krajem januara ipak usvojio izveštaj o inventaru, ali je Dragan Mitić, predsednik Upravnog odbora, rekao da će se taj problem još ispitati.
Upravni odbor je tokom prethodnih deset dana na tri sednice raspravljao o manjkavosti u popisu ribolovačkih dozvola, zatražena je i kontrola budžetske inspektorke, kao i mišljenje republičkog inspektora za zaštitu životne sredine koji je prebrojao dozvole. Budžetska inspektorka Desanka Tobdžić je konstatovala da su štampane tri vrste dozvola, 1.400 sezonskih, 800 povlašćenih i 2.000 dnevnih u bečejskim štamparijama „Lux color printing“ i „A.E.M“. U štampariji „Lux“ izrađeno je 1.000 godišnjih dozvola i 800 povlašćenih sa odgovarajućim serijskim brojevima, dok je „A.E.M.“ štampao dnevne dozvole (10 blokova), ali inspektorka u fakturi nije mogla da pronađe podatke o broju dozvola u jednom bloku, kao ni serijske brojeve tih dozvola. U izveštaju se navodi da je prema rečima direktorke Komunalca svaki blok imao po 100 dozvola i serijski brojevi su išli od 0001 do 1.000, što je u izveštaju prihvaćeno kao validan podatak, mada se konstatuje da su dnevne dozvole  štampane od serijskog broja 0001 do 1000 i 2001 do 3000.
Od ukupnog broja štampanih ribolovačkih dozvola za Staru Tisu 2009. prodato je 1.038 godišnjih, 22 su date za reklamu, a u blagajni je ostalo 340. Prodato je zatim 365 povlašćenih dozvola, 20 je poklonjeno u reklamne svrhe, a ostalo je 415. Od 2.000 dnevnih dozvola prodato je 1.414, a u blagajni je ostalo 586. Ukupna vrednost prodatih dozvola je 4,55 miliona dinara.
Posao Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja je da kontroliše da li je naknada za korišćenje ribolovačkog područja obračunata i uplaćena. Dobrivoje Mijajlović, inspektor zaštite životne sredine, 13. januara je izvršio kontrolu u Komunalcu i konstatovao je da su sredstva uplaćena u budžet AP Vojvodine. Inspektoru su dostavljene i neprodate dozvole, on ih je prebrojao i konstatovao realno stanje, ali prema izveštaju koji je dostavio Komunalcu, nije naredio njihovo spaljivanje nego je bio prisutan prilikom uništenja.
Desanka Tobdžić je na kraju izveštaja konstatovala da je „prilikom kontrole prikazanih zapisa o zaduženim i razduženim ribolovačkim dozvolama koje je sačinio Komunalac sa pojedinim udruženjima za sportski ribolov, blagajnom i čuvarem Mihaljom Novakom, koji su prodavali te dozvole, utvrđeno da se svi serijski brojevi prodatih i neprodatih dozvola, kao i dozvola koje su date na ime poklona slažu sa serijskim brojevima odštampanih dozvola i da su sve na broju“.
Mitić se ne slaže sa ovakvim izveštajem, jer u njemu ima mnogo nejasnoća: „Prilikom godišnjeg popisa u preduzeću osnovna komisija za popis hartija od vrednosti napravila je niz nepravilnosti. I dalje ostaje otvoreno pitanje zbog čega su preostale dozvole spaljene pre inventara iako to nije naložio inspektor zaštite životne sredine. Dozvole su štampane u dve štamparije istovremeno, kada su pristizale u preduzeće nisu zadužene kao hartije od vrednosti, nego su zaduživane kroz magacin, za vrednost štampanja. Dozvole koje imaju vrednost od nekoliko miliona dinara su na taj način praktično zadužene kroz magacin, za vrednost od nekoliko desetina hiljada dinara. Čak je i na sednici Opštinskog veća lokalne samouprave postavljeno pitanje zbog čega Upravni odbor insistira da se dozvole razduže kada nisu ni zadužene? Upravo to i jeste problem, posebno sa dnevnim dozvolama koje nemaju serijske brojeve. Budžetski inspektor je konstatovao broj ovih dozvola samo na osnovu usmene izjave direktora, bez ’papirnog’ dokaza, što je, izgleda, bilo dovoljno“.
Upravni odbor je na osnovu izveštaja budžetske inspektorke prihvatio i završni račun Komunalca. „Na osnovu izveštaja budžetskog inspektora bili smo prinuđeni da usvojimo završni račun i pored svih nejasnoća oko ribolovačkih dozvola, ali su Upravni i Nadzorni odbor naložili direktoru da ustanovi odgovornost za propuste načinjene u radu osnovne komisije za popis hartija od vrednosti i da predloži sankcije ukoliko se utvrdi nečija odgovornost. Direktor je zadužen i da za prvu narednu sednicu Upravnog i Nadzornog odbora dostavi kompletnu dokumentaciju za ribolovačke dozvole“, rekao je Mitić.
Prema izveštaju budžetske inspektorke, u Komunalcu od ukupnog broja štampanih ribolovačkih dozvola nije prodata 1.341. Prostom računicom dobijemo podatak da su neprodate dozvole pre razduživanja bile „vredne“ oko 2 miliona dinara.

S. Malešev

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija