Bečejski parlament: Rebalans budžeta usvojen bez rasprave, diskusija zbog dimničarskih usluga

  28 april 2017
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Prvi rebalans opštinskog budžeta za 2017. godinu odbornici Skupštine opštine Bečej usvojili su bez diskusije uprkos tome što je predviđeno da će bečejska kasa nakon rebalansa biti „teža“ za oko 80 miliona dinara u odnosu na „početni“ budžet opštine za ovu godinu, te sada iznosi 1,7 milijardi dinara.

Razlog povećanja je pre svega novac koji je opština dobila sa viših nivoa vlasti (pokrajina, republika).

Najvažniji dokument opštine 27. aprila usvojen je za manje od dva minuta, prvi put nakon nekoliko godina bez ijedne reči rasprave – jer čak ni opozicioni odbornici pokreta „Dosta je bilo“ i DZVM-a i Mađarskog pokreta nisu smatrali da je potrebno govoriti o tome na koji način će, nakon rebalansa, biti potrošen novac iz lokalne kase. Uprkos tome što, sudeći po ćutnji, opozicija nije imala ništa protiv modifikovanog opštinskog budžeta, on nije usvojen jednoglasno.

Inače, nakon rebalansa, u opštinskom budžetu, recimo, planiran je novi projekat (kanalizacija otpadnih voda u delovima ulica J. Popovića, Vojvođanskih brigada, Vujice Živančeva, Adi Endrea, Zilahi Lajoša i Partizanske u Bečeju) i iz budžeta za ovaj projekat je obezbeđeno 4, a sa viših nivoa vlasti 10,5 miliona dinara. Potom, u budžetskom programu organizacije saobraćaja i saobraćajna infrastruktura ukupna vrednost je povećana za čak 64,4 miliona dinara: povećan je iznos kod projekta izvođenje radova na nanošenju novog asfaltnog sloja u delu ulice Zmaj Jovina u Bečeju za 4 miliona dinara i sada iznosi 12,3 miliona (novac se obezbeđuje iz budžeta); povećan je iznos i kod projekta izvođenja radova na rekonstrukciji trotoara u opštini Bečej u ulicama Zelena i Braće Tan za oko 2 miliona dinara, iz viših nivoa vlasti obezbeđeno je 6 miliona, a iz budžeta 14,4 miliona; kod projekta rekonstrukcije Dositejeve ulice u Bečeju obezbeđena su sredstva iz viših nivoa vlasti u iznosu od 38,7 miliona dinara, a iz budžeta se obezbeđuje 16.300.000 dinara itd. U programu za predškolsko vaspitanje povećanje iznosi 3,2 miliona dinara: iz budžeta se finansira nabavka nove mašine za pranje veša (600.000 dinara) i projekti protivpožarne zaštite (1,4 miliona). U programu socijalne i dečje zaštite povećana su sredstva za 26,2 miliona i sada ukupno iznose 68,8 miliona: za novi projekat rekonstrukcije Gerontološkog centra predviđeno je 20,1 milion dinara, iz viših nivoa vlasti obezbeđeno je 16,2, a iz budžeta 3,9 miliona. Povećanje je i kod projekta dodatna socijalna zaštita – lični pratioci i koordinator gde su sredstva obezbeđena iz viših nivoa vlasti i iznose 3,6 miliona dinara…

Raspravu predstavnika vlasti – predsednika opštine Dragana Tošića, načelnice Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine Milice Nešić, načelnice odeljenja za privredu i razvoj Dušice Davidov i šefice odseka zaštite životne sredine i prostornog planiranja Bojane Božić – i opozicionog odbornika pokreta „Dosta je bilo“ Stevana Kosanovića izazvao je plan opštine da obavljanje dimničarskih usluga na teritoriji opštine ugovorom o javno-privatnom partnerstvu poveri nekom privatnom preduzeću, kao i opštinska odluka o utvrđivanju cena zakupa površina javne namene za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera i cena zakupa poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Bečej.

Koncesioni akt koji je prvi korak u cilju angažovanja privatnog partnera opštine za dimničarskih usluge, usvojen je nakon dugotrajne rasprave vlasti i opozicionog odbornika o tome da li je postupak dovoljno transparentan, da li je isplativ za opštinu, zbog čega nije predviđeno da eventualni obavljač dimničarskih usluga u Bečeju opštini plaća koncesionu naknadu u prvih pet godina poslovanja, zašto taj posao ne može da radi već postojeće javno preduzeće opštine (Komunalac), zašto bi usluge dimničara trebalo da koriste i oni koji se greju na gas ili na daljinsko grejanje itd.

Odborniku Kosanoviću je objašnjeno da je sledeći korak u cilju nalaženja firme za obavljanje dimničarskih usluga raspisivanje javnog poziva, te je postupak transparentan, na koji bi trebalo da se jave preduzeća koja su zainteresovana da obavljaju dimničarsku delatnost, koji je do maja 2012. godine obavljala bečejska firma „Dimničar“, ali je tada istekao ugovor između te firme i lokalne samouprave. Istaknuto je da tada opštinom nije upravljala sadašnja vlast.

O izboru privatnika koji će da obavlja dimničarsku delatnost odlučivaće konkursna komisija. Koncesionim aktom je definisano da preduzeće sa kojim se bude zaključilo javno-privatno partnerstvo, neće plaćati koncesionu naknadu opštini Bečej zbog nepostojanja ekonomske opravdanosti, a da je broj pretpostavljenih korisnika usluge na teritoriji opštine od 1.500 do 2.000. U koncesionom aktu piše da će saglasnost na cenu usluga dati predsednik opštine. Pred lokalnim parlamentom biće kasnije i predlog ugovora kojim će se definisati prava i obaveze opštine i privatnog partnera.

U dokumentu se navodi i da je opština Bečej u skladu sa članom 29. stav 4. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama u oktobru prošle godine podnela Кomisiji za javno-privatno partnerstvo predlog Koncesionog akta radi davanja mišljenja i ocene da se predmetni projekat može realizovati u formi javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, kao i da je u martu ove godine dobila pozitivno mišljenje. Kako opština Bečej nema javno preduzeće koje se bavi obavljanjem dimničarskih usluga, niti ovu delatnost može da poveri već postojećim javnim preduzećima zbog ograničenja broja zaposlenih u skladu sa propisima koji regulišu način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i broja zaposlenih za opštinu Bečej, u obrazloženju piše da je neophodno sprovesti postupak realizacije projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti od opšteg interesa iz svoje nadležnosti, odnosno poveravanja obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga na teritoriji opštine Bečej, a shodno odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.
Bečejski poslanici usvojili su i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bečej za 2017. godinu, a član Opštinskog veća zadužen za poljoprivredu Anđelko Mišković je govorio o završetku započetih projekata, kao i o novim ulaganjima u poljoprivredu, istakao da usvajanje godišnjeg programa za korišćenje državne zemlje kasnilo, jer je Ministarstvo poljoprivrede planiralo da uvede novi softver. Mišković je rekao i da Ministarstvo radi na pravu prioritetnog zakupa eventualnih ulagača u opštini Bečej.

Odbornici su bez rasprave usvojili i Početni likvidacioni izveštaj JP Direkcija za izgradnju, izveštaj o poslovanju Narodne biblioteke Bečej za 2016. godinu, rešenje o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti (upisane u LN broj 13754 K.O. Bečej parcela broj 6496/3) iz javne svojine opštine neposrednom pogodbom. Objekat na pomenutoj parceli želi da kupi Mađarsko kulturno društvo „Petefi Šandor“, a procenjena vrednost je oko 181.000 dinara.
Usvojena je i odluka o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad. Pored opštine Bečej, suosnivači Zavoda su 24 vojvođanske opštine i gradovi. Osnovni kapital Zavoda je 659.968 evra, u dinarskoj protivvrednosti oko 40 miliona dinara (30. jun 2002. godine.). Vlasnik 100 udela osnovnog kapitala je pokrajina, a osnivački ulog opštine Bečej je 80.042 dinara (0,20 odsto od upisanog i uplaćenog kapitala).
Odbornik DZVM-a Ištvan Tari je uputio odbornička pitanja predsedniku Skupštine opštine Nenadu Tomaševiću o službenoj upotrebi mađarskog jezika u bečejskom parlamentu (zašto prevod skupštinskog materijala na mađarski jezik kasni, da li opština ima prevodioca).

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija