Bečej pilot opština u projektu rodne ravnopravnosti SKGO: Akcioni plan i rodno odgovorno budžetiranje

  24 april 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

„Opština Bečej je stekla povlašćenu poziciju da je pilot opština u projektu Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) između te organizacije i odgovarajuće organizacije u Švedskoj, a SKGO se obavezala da na našem primeru pokaže, kao primer dobre prakse, šta rodna ravnopravnost, kao javna politika, znači.

Prva stvar je da se napravi Lokalni akcioni plan od 2017. do 2020. godine, koji treba da popravi odnose na polju rodne ravnopravnosti. Druga značajna stvar je da se uvede rodno odgovorno budžetiranje. To je sada postala i obaveza po Zakonu o budžetskom sistemu. Od 2020. godine će to zaista biti obavezno, a do 2020. je zakon ostavio rok za postepeno uvođenje i ne sankcioniše lokalne samouprave koje to ne urade“, rekla je koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti i kreiranje politike jednakih mogućnosti u opštini Bečej Jelena Brankov Čerevicki.

Lokalna samouprava je u svojstvu pilot opštine već dobila stručnu pomoć Aleksandre Vladisavljević, stručne konsultantkinje za rodno odgovorno budžetiranje i Rozete Aleksov, koordinatorke za rodnu ravnopravnost u SKGO prilikom izradi plana postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja koji je trebalo uraditi, prema Zakonu o budžetskom sistemu, do 31. marta. Sada predstoje obuke sa ciljem unapređenja kapaciteta lokalnih aktera za postupanje u izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i Plana postupnog uvođenja rodnog odgovornog budžetiranja.

Prvu obuku o rodnoj ravnopravnosti i rodno osetljivim politikama će održati Biljana Maletin,ekspertkinja koju angažuje SGKO 28. aprila u maloj sali gradske kuće za donosioce odluka, funkcionere, rukovodioce javnih preduzeća i ustanova, predstavnike nevladinih organizacija... Cilj obuke je da učesnici razumeju zašto je rodna ravnopravnost važna tema za lokalnu samoupravu.

Druga obuka je namenjena članovima Radne grupe u planiranju rodno odgovornog budžetiranja, a održaće je Aleksandra Vladisavljević 10. maja u maloj Sali gradske kuće. Planom za 2018. godinu opredeljeno je 7 od 17 budžetskih programa i određene su ključne osobe koji će činiti Radnu grupu za njihovo sprovođenje.

Podsetimo da je Odluku o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou je Skupština opštine Bečej usvojila krajem prošle godine.

K.D.F.

Opširnije o rodnoj ravnopravnosti i o rodno odgovornom budžetiranju čitajte u štampanom izdanju Bečejskog mozaika 28. aprila

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija