Potpisan ugovor: „Nova“ Pogača 2017. godine

  26 avgust 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rekonstrukcija bečejskog trga, nekadašnje Pogače, trebala bi biti započeta za manje od mesec dana. Naime, nakon dugotrajnog procesa javne nabavke koji je započet krajem prošle godine, jer je, nakon izbora najpovoljnije ponude, nezadovoljni ponuđač tražio zaštitu prava pred nadležnom republičkom institucijom, 15. avgusta su predsednik opštine Dragan Tošić i Ivan Plazonić, direktor firme „Put-invest“ d.o.o. PZP, Bački Petrovac, koja je nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su i „Put-invest“ d.o.o. za izvođenje građevinskih radova, Sremska Kamenica, „Energypro“ d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Novi Sad, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu „Intec“ Novi Sad i „Ekonomistelektro“ d.o.o. Beočin, potpisali ugovor o rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju.

Predsednik opštine Bečej Dragan Tošić je skori početak rekonstrukcije gradskog trga najavio na svečanoj sednici Skupštine opštine za dan grada 1. avgusta. Nakon potpisivanja ugovora predsednik opštine je rekao: „Rekonstrukcija trga će početi u septembru. Očekuje nas veliki posao na arhitektonsko-građevinskim radovima, hidro-mašinskim, elektro radovima, radovima na toplovodu i ozelenjavanju, za koji smo spremni. Kada sve bude završeno, trg u centru grada će dobiti sasvim novu dimenziju i naravno mnogo lepši izgled nego što je sada. Novom izgledu i dimenziji Pogače treba dodati renoviranu zadužbinu Bogdana Dunđerskog i adaptaciju fasade gradske kuće, zadužbine baronice Eufemije Jović i Gradskog pozorišta, koje je u planu da se uradi u narednom periodu“.
Prema informacijama novinara Bečejskog mozaika, prvi posao će biti izmeštanje spomenika Pobede na kej na Tisi, a potom, zavisno od vremenskih uslova trebalo bi da započnu radovi na rekonstrukciji trga.
Vrednost projekta je 111,15 miliona dinara (bez PDV-a), a rok za izvođenje radova je 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Ugovor o kreditu namenjenom za rekonstrukciju Pogače lokalna samouprava zaključila je sa Unikredit bankom u septembru 2014. godine. Reč je o ukupnom iznosu od 135 miliona dinara. Prema ugovoru potpisanom 2014. godine, fiksna kamatna stopa kredita je 5,40 %, efektivna 5,64% godišnje, a period mirovanja kredita je 24 meseca.
Rekonstrukcija Pogače podrazumeva tri nezavisna projekta: premeštanje kipa Pobede sa gradskog trga na kej na Tisi, izgradnju toplovoda preko gradskog trga i samu rekonstrukciju trga. Ta tri projekta su objedinjena u jedan.
Glavni projekat rekonstrukcije gradskog trga izradila je firma „Via inženjering“ iz Novog Sada 2013. godine. Potom je projekat izmenjen i dopunjen (ugovor o tome je potpisan u avgustu 2015. godine), reč je o dopuni tehničke dokumentacije projektom vrelovoda koji je izradio „Gama pro inženjering“, arhitektonsko-konzervatorskim projektom premeštanja spomenika izrađenim od Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, o objedinjenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije, izmenama pozicija u osvetljenju, izmenama pozicija u građevinskom delu projekta i drugo.
Izrađivač glavnog projekta o konceptu rešenja piše da je na koncept rešenja, „pored zahteva investitora, uticalo niz aspekata sa stanovišta analize korišćenja prostora. Osnov za izradu projekta je pobedničko rešenje Međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa centralnog trga u Bečeju autorske grupe iz Niša iz 2008. godine. Osnovni zahtev investitora, kao i pobedničkog rešenja je ukidanje postojeće denivelacije platoa (’rupe’). Kroz jedan od osnovnih zahteva za olakšanom pešačkom komunikacijom, kao i ugodnim boravkom na trgu, razmatrane su jasne i svima dostupne pešačke staze, naglašene vrstom, bojom i slogom popločanja. Pored ’kretanja’, posebno su naglašeni prostori ’mirovanja’ kojima je dat posebni mikroambijentalni karakter: plato ispred gradske kuće, platoi ispred crkava, centralni kružni motiv sa velikom fontanom i zelena oaza ispred zadužbine baronice Eufemije Jović“.
Centralni motiv rekonstruisanog trga trebao bi da bude krug. O tome u glavnom projektu piše: „Kako se među građanima intenzivno javlja nostalgija za pređašnjim rešenjem, poznatijim po imenu ’Pogača’, rešenje je zahtevalo umetanje elementa kružnice u ortogonalni sistem komunikacionih pravaca. Kako i postojeće rešenje sadrži kružne elemente, novoprojektovano rešenje je sinteza ovih elemenata data u koncepciji popločanja, kao podsetnik na ranije slike ovog prostora kroz vreme. Ovaj motiv kompoziciono čine isečci kružnice rezervisani za glavnu gradsku fontanu, zeleni ’tepih’ travnjak, sezonsko cveće i popločanje u dve nijanse koje ih povezuje u jedinstvenu celinu. U samom središtu rezervisan je prostor za svetlosno-skulpturalnu vertikalu. Konstrukcija fontane predviđena je kao stalna predstava vode i svetla“.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija