Kretanje i policijski čas: Zahtevi opštini, medicinska dokumentacija za bolesne

  10 april 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nekoliko građana koji zahteve za dozvolu za kretanje tokom policijskog časa po instrukcijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja treba da podnesu lokalnim samoupravama, javilo se našoj redakciji tvrdeći da nisu dobili potvrde i da se iz opštine šalju u policiju ili u Dom zdravlja.

Naime, Ministarstvo za rad saopštilo je 5. aprila da se građani kojima je neophodna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa zahtevom obrate lokalnoj samoupravi i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole – reč je o pružaju usluge pomoći u kući (usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dve osobe) i o pružanju usluge iz oblasti socijalne zaštite, personalni asistent.

Pomoćnik predsednika opštine za odnose sa javnošću Dane Mandić rekao je danas novinaru Bečejskog mozaika da je lokalna samouprava samo u toku današnjeg jutra obradila tridesetak takvih zahteva i da nastoji da obezbedi da potvrde za kretanje u toku policijskog časa građanima kojima je to neophodno, traju nedelju dana.

Mandić je rekao da građani treba da se obrate isključivo lokalnoj samoupravi, a, ukoliko je reč o negovanju ili pružanju pomoći bolesnim ili nepokretnim osobama, obezbeđivanju terapije itd. to treba da dokažu medicinskom dokumentacijom, kako ne bi došlo do zloupotreba.

Potvrde za kretanje se takođe preuzimaju u opštini, kaže Mandić.

Što se tiče pomoći starijim osobama u vidu dostavljanja kuvanog obroka, a na to se odnosila zamerka jednog građanina, za to se, kaže Mandić, ukoliko čovek nije bolestan ili u nemogućnosti da kreće, dozvola za kretanje u toku policijskog časa ne izdaje, i predlaže se građanima koji su u takvoj situaciji da obroke dostave u toku današnjeg dana za dane vikenda.

Nakon prijema i obrade zahteva, jedinica lokalne samouprave popunjava tabelu sledećim podacima: ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, jedinstveni matični broj tog lica, ime, prezime i adresa korisnika usluge, vrstu usluge koju lice pruža (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent, ili broj sudske odluke kojim je uređeno viđenje deteta i roditelja, mesec, dan, čas i relaciju kretanja), piše u instrukcijama Ministarstva za rad.

Popunjenu tabelu jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje tabelu ažurira, i dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.

Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

Jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa centrima za socijalni rad sa iste teritorije, u obavezi su da, u slučaju prijema zahteva, obrade i podatke o roditeljima koji konačnom sudskom presudom regulišu viđenje deteta (preuzimanje i vraćanje deteta od jednog roditelja) u smislu da im treba dozvola da dete preuzme i/ili vrate u terminu određenom sudskom presudom, a u vreme policijskog časa.

Gradonačelnici, odnosno predsednici opština, odgovorni su za opravdanost potrebe za uslugom, odnosno dozvole za kretanje roditelju koji preuzima i/ili vraća dete u vreme policijskog časa i istinitost dostavljenih podataka, navodi se u instrukcijama Ministarstva za rad, navodi Ministarstvo za rad.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija