Zagađenje u Bečeju: Danas nezdrav vazduh za srčane i plućne bolesnike i za decu

  28 januar 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalni indeks zagađenosti vazduha u Bečeju je danas, 28. januara, oko 10 sati je bio 127 po podacima sa aplikacije AirVisual. U vreme objavljivanja ovog teksta (10.22) indeks zagađenosti je 117, i dalje nezdrav za osetljivu populaciju.

Taj indeks znači (u narandžastoj smo zoni) da je reč o zagađenom, nezdravom vazduhu za osetljivu populaciju – srčane i plućne bolesnike i decu. U tim situacijama savetuje se da se prozori drže zatvorenim i da, ko ne mora, ne boravi na otvorenom.

Građani Bečeja ne znaju kakav vazduh udišu, jer o tome nema podataka, kvalitet, odnosno zagađenost bečejskog vazduha ne meri Agencija za zaštitu životne sredine, niti Institut za javno zdravlje Vojvodine – jednom rečju: niko. Građani opštine Bečej mogu da se oslone jedino na aplikaciju AirVisual i na sopstveni osećaj na otvorenom.
Vazduh u Bečeju poslednjih dana je bio umereno zagađen, ali pre toga je i Bečej bio među sredinama u kojima je vazduh bio nezdrav za osetljivu populaciju po podacima aplikacije AirVisual.

Po prognozama te aplikacije do 26. januara Bečej je trebalo da bude u zoni umereno zagađenog vazduha, 21. januara, recimo, „imali smo“ koncentraciju PM2.5 čestica od 29,2 mikrograma po kubnom metru, ali se za 26. januar prognoziralo da ćemo biti u narandžastoj zoni, a to znači da je vazduh nezdrav za osetljivu populaciju – ipak smo danas, 28. januara „ušli“ u narandžastu zonu.

Prema članu 19 iz Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. gl. RS”, broj 11/10, 75/10 i 63/13) Republike Srbije, u 2020. godini granična vrednost izloženosti za suspendovane čestice PM2.5 iznosi 25 µg/m3, dok tolerantna vrednost iznosi 30 µg/m3 (izvor: www. vazduh.info), a koncentracija čestičnih materija (čestice dijametra manjeg od 10 μm) PM10 u ambijentalnom vazduhu iznosi 50 µg/m3 u toku 24 časa.

U vezi sa „domaćim“ podacima, Institut za javno zdravlja Vojvodine s zakašnjenjem objavljuje podatke o zagađenosti vazduha, primera radi 21. januara objavljene su informacije za 16. januar, ali samo za Novi Sad, što ne govori ništa o kvalitetu vazduha u Bečeju.

Institut nema podatke o kvalitetu vazduha u Bečeju, niti Bečej, po propisima treba da prati kvalitet vazduha, ali može. To je donekle i sporadično i učinjeno u proteklih nekoliko godina.

Zakon o zaštiti vazduha, naime, predviđa u članu 16 da „u slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je došlo do zagađenja vazduha koje može narušiti zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu moraju se obaviti namenska merenja nivoa zagađujućih materija“.
Zasad sve ukazuje na to da nadležni u opštini Bečej nemaju osnovanu sumnju da je vazduh zagađen u toj meri da može narušiti zdravlje ljudi i životnu sredinu.

K.D.F.
Opširnije o zagađenju u Bečeju možete da čitate u tekstu u Bečejskom mozaiku koji je od 24. januara na kioscima.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija