Specijali BM (146)

Milica Ružičić Novković predsednica Centra za psiho-socijalnu podršku osobama sa invaliditetom „Živeti uspravno“ 2003. godine objavila je „Rečnik invalidnosti – ka jednakosti u javnom govoru“.

Az óbecsei községben élő polgárok nem élnek a jogi lehetőségekkel annak érdekében, hogy ellenőrizzék azokat, akik választásokon vagy kinevezés által kerültek olyan helyzetbe, hogy képviseljék a polgárokat a helyi önkormányzatban, a helyi közösségekben, de a helyi közvállalatokban és intézményekben is.

Građani opštine Bečej ne koriste zakonske mogućnosti da kontrolišu one koji su izabrani, imenovani i postavljeni da ih predstavljaju u lokalnoj samoupravi, u mesnim zajednicama, ali i u lokalnim javnim preduzećima i ustanovama.

A Becsei Mozaik szerkesztősége július 2-án Péterrévén szervezett vitanapot Hogyan ellenőrizhetik azokat, akiket önök választottak meg címmel. Szándékunk az volt, hogy segítsünk a polgároknak hatni saját életük minőségére.
Egyrészt az a cél, hogy a polgárok merjenek hatni arra, hogy mire költik a pénzüket – például arra is, hogy miként rendezni a vízellátást –, másrészt pedig az, hogy a megtudják, hogyan vehetnek részt a községi költségvetés kialakításában. A községi költségvetés a legfontosabb dokumentum minden község esetében, hiszen attól függ az életünk egy éven át.

Redakcija Bečejskog mozaika 2. jula je u Bačkom Petrovom Selu organizovala tribinu pod naslovom „Kako da kontrolišete one koje ste izabrali“ kako bi pomogla građanima da utiču na kvalitet sopstvenog života.
S jedne strane je cilj da se građani ohrabre da utiču na to na koji način se troši njihov novac, na to, recimo, kako će se rešiti pitanje vodosnabdevanja i da se edukuju i o tome na koji način mogu da učestvuju u kreiranju opštinskog budžeta, jer je opštinski budžet najvažniji dokument svake opštine: od toga zavisi naš život sledećih godinu dana.

„Malim koracima do aktivnog građanina – monitoring rada lokalne samouprave Bečeja“ je naziv medijskog projekta koji će narednih meseci realizovati redakcija Bečejskog mozaika.

Sanacija ekološke bombe Bečeja već više od 30 godina, gradskog smetlišta „Botra“, koja je započeta u leto 2015. godine, okončana je u oktobru 2016. godine, nakon nekoliko puta prekoračenog roka.

Cena geotermalne bušotine iz 2011. godine u blizini Šlajza bila je 44 miliona dinara, novac je odobrio Fond za kapitalna ulaganja, ali do decembra 2012. godine nije plaćeno izvođaču radova, firmi Hidrosonda iz Novog Sada. Nova lokalna vlast je nakon izbora 2012. godine, kritikovala prethodnu opštinsku garnituru, između ostalog i zbog toga što je dug za bušenje geotermalne bušotine ostavljen njoj. Naime, krajem 2012. godine obaveze za bušotinu bile su oko 52-53 miliona dinara, s kamatom.

U programu rada Javnog preduzeća Toplana za 2017. godinu nisu decidno navedeni projekti izgradnje pogona na biomasu i korišćenje geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja, osim da se planiraju kapitalna ulaganja kroz kapitalne projekte čijim ostvarivanjem će se stvoriti preduslovi za uvećanje imovine i stvaranje preduslova za efikasniji i kvalitetniji sistem daljinskog grejanja, što će za rezultat imati konkurentniji, to jest ekonomičniji izvor snabdevanja toplotnom energijom. „Imajući u vidu navedeno, u periodu od 2017. do 2019. godine potrebno je planirati i ostvariti ulaganje u više kapitalnih projekata.

Bečej ima prirodnih potencijala i mogućnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije. Važan segment te priče je geotermalna voda koja postoji na teritoriji Bečeja, međutim, ili je neiskorišćena, ili se koristi u maloj meri. Niko dosad nije izračunao koliko novca Bečej gubi zbog toga što ne koristi svoj besplatan geotermalni potencijal.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali