Specijali BM (146)

Javnost ne zna ništa o tranziciji dece sa smetnjama u razvoju iz obdaništa u priv razred osnovne škole, niti je jasno čiji je posao da „obavesti“, eventualno, predškolsku ustanovu kako su se deca „ukopila“ u prvi razred tipične škole. Da li imaju asistivnu tehnologiju, lične pratioce, pedagoške asistente? Da li postoje slučajevi kada deca posle izvesnog vremena, pređu iz tipične u škole za decu sa smetnjama u razvoju?

Nepostojanje baze podataka o broju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Bečeju znači da ne postoji mehanizam za rano i sistematsko registrovanje podataka o deci sa smetnjama u razvoju, o njihovom broju, uzrastu, težini smetnji, socijalnom položaju. To otežava, a u mnogim slučajeva i onemogućava da ta deca budu uključena u društvo.

„Da li je on normalan?“
„Loše će uticati na moje natprosečno inteligentno dete.“
„Neka ide u ’specijalnu’ školu.“

Treći rebalans opštinskog budžeta, uz četiri usmeno podneta amandmana vlasti, odbornička većina je na sednici Skupštine opštine 19. oktobra usvojila bez ijedne reči rasprave – za oko 5 minuta.

U okviru medijskog projekta Bečejskog mozaika „Ničija zemlja – tranzicija dece sa smetnjama u razvoju iz predškolske ustanove u osnovne škole u Bečeju“ pokušaćemo da odgovorimo na pitanja o tome kakav je položaj dece sa smetnjama u razvoju u predškolskom i u školskom sistemu, da li za njih postoji tranzicioni plan prilikom polaska iz jedne u drugu obrazovnu ustanovu, da li postoje arhitektonske barijere u tipičnim osnovnim školama i u školi/ školama za decu sa smetnjama u razvoju i da li se i na koji način rešavaju ti problemi, kakva podrška se obezbeđuje deci, da li sva deca sa smetnjama u razvoju koja su upućena u bečejsku školu „Bratstvo“ zaista moraju da pohađaju tu školu, ili bi mogla, uz dodatnu podršku, da idu u tipične osnovne škole, šta je sa decom koja nisu vidljiva za sistem, da li neko razmišlja o porodicama dece sa smetnjama u razvoju, da li je inkluzija problem ili rešenje problema?

Predstavnici opozicije i vlasti su više od tri sata diskutovali o opštinskom budžetu, o deficitu i suficitu, o tome da li u Toplani ima ili nema novih zaposlenih, o eventualnim greškama u izveštaju o trošenju novca iz budžeta, o znanju ili neznanju pojedinih odbornika, da bi 22. sednica Skupštine opštine 3. oktobra kulminirala mučnom raspravom „o krvi i tlu“ i prebrojavanjem Srba i Mađara u Gradskom muzeju – to je, na trenutke, podsećalo na devedesete godine prošlog veka.

„Csak az illetékes állami szerveknek van felhatalmazásuk foglalkozni az adatok feldolgozásával. Törvénytelen, hogy bárki más – a segítség nyújtásának indokával – feldolgozza a személyi adatokat, összegyűjtse és kialakítsa a dokumentációt a választói vagy más névjegyzékről“, közölte Rodoljub Šabić, a közérdekű információk és az adatvédelem köztársasági biztosa

„Samo nadležni državni organi su ovlašćeni da se bave obradom podataka o ličnosti koje formiranje posebnih biračkih spiskova podrazumeva. Nezakonito je da bilo ko drugi, pod firmom pružanja pomoći, obrađuje podatke o ličnosti, prikuplja i formira evidenciju biračkih ili drugih spiskova lica koja se upisuju u posebne biračke spiskove“, saopštio je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Građani su odgovarali na pitanje novinara „Bečejskog mozaika“ o tome da li se po njihovom mišljenju poštuju prava nacionalnih manjina u Bečeju, Novom Bečeju i u Vojvodini.
A polgárok elmondták lapunk újságíróinak, hogy szerintük tiszteletben tartják-e a nemzeti kisebbségek jogait Becsén, Törökbecsén és Vajdaságban.

Na anketno pitanje na internet sajtu „Bečejskog mozaika“ o tome da li se u Bečeju i Vojvodini poštuju prava nacionalnih manjina, odgovorilo je 126 građana, 66 (52 posto) njih misli da se ne poštuju prava nacionalnih manjina, dok 60 (48 procenata) smatra da se poštuju. S druge strane, na pitanje da li se u Novom Bečeju i Vojvodini poštuju prava nacionalnih manjina, odgovorilo je 166 ljudi, 89 (53 posto) njih misli da se ne poštuju manjinska prava, a 77 (46 posto) pak smatra da se poštuju

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali