Specijali BM (146)

Dnevni boravak za decu sa telesnim invaliditetom i poteškoćama u učenju počeo je sa radom 1. avgusta ove godine, a pripreme su rađene od početka 2016. godine – ispitivanje potreba korisnika, okupljanje korisnika, edukacija osoblja, institucionalno povezivanje na lokalnom nivou, promovisanje dnevnog boravka, koji je vid unapređenja usluge iz oblasti socijalne zaštite.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom imaju pravo na predškolsko vaspitanje i obrazovanje u tipičnim vaspitnim i obrazovnim ustanovama. To, valjda, niko ne dovodi u pitanje.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovi roditelji ili staratelji suočavaju se s brojnim problemima, od lečenja i/ili pružanja adekvatnih terapija mališanima, do njihovog uključivanja u predškolski i školski sistem, jer lokalne samouprave i država ne obezbeđuju sve to što je ustavom i zakonima propisano i garantovano toj deci.

Pod sloganom „Bečej – moj centar sveta” Skupština opštine Bečej 2007. godine usvojila je Strategiju održivog razvoja opštine, a ciljevi razvoja opštine na svim poljima života obuhvataju period od 2007. do 2017. godine. Strategija je zatim dopunjena u proleće 2010. godine.

Óbecse község fenntartható fejlődési stratégiájának meghozatalát megelőzően a dokumentum szerzői, élükön Zoran Subotičkivel, aki akkoriban a községi hatalomhoz tartozott, azt közölték, hogy a Stratégiáról folytatott közvitában a község sok polgára vett részt és hogy az emberek megkapták a szükséges információkat a dokumentumról, amelynek mottója: Óbecse – a világom központja.

Pre donošenja Strategije održivog razvoja opštine Bečej 2007. godine, izrađivači tog dokumenta na čelu sa Zoranom Subotičkim, koji je tada bio deo opštinske vlasti, saopštili su kako je u javnoj raspravi o tom dokumentu učestvovalo mnogo građana opštine, te da su ljudi bili informisani o Strategiji čiji je moto „Bečej – moj centar sveta“.

Postoje dve priče koje mogu biti dobar početak rasprave i razmišljanja o mladima i o omladinskom aktivizmu. Obe priče, na neki način, pokazujući dobre stvari, govore i o našim lošim osobinama.

Van egy – már szinte szállóigévé vált – mondat: a kisebbségek csupán énekelnek és táncolnak. Valóban ennyi ma a kisebbségi kultúra Vajdaságban, Becsén? Élnek Becsén alkotók, írók, költők, színészek…? Itt maradnak, elmennek innen inkább? Miért? Ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni kétnyelvű mellékletünkben, amely a Hogyan az interkulturalizmusig? – A kisebbségek, amellett, hogy táncolnak és énekelnek, valami mással is foglalkoznak elnevezésű médiaprojektum része.

F.D.K.

Postoji jedna već poslovična rečenica: manjine samo igraju i pevaju. Da li je zaista samo to manjinska kultura danas u Vojvodini, u Bečeju? Da li u Bečeju žive stvaraoci, pisci, pesnici, glumci? Ostaju li ovde ili odlaze? Zašto? Na ova pitanja ćemo pokušati da odgovorimo u ovom dvojezičnom dodatku koji je deo medijskog projekta „Kako do interkulturalnosti? – Manjine osim što igraju i pevaju rade i nešto drugo“.

K.D.F.

Naslov je pozajmljen. Smislili su ga Filadendronci za svoj film, koji govori o našim malim, nezainteresovanim, kukavičkim i malograđanskim životima. Film je mogao imati i sledeći naslov: Filosofija palanke.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali