Dvadesetoro mladih ljudi iz Italije, Rusije, Albanije, Severne Irske, Nemačke, Turske, Mađarske, Poljske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije (Niš i Aleksinac) od 24. oktobra do 1. novembra borave u Bečeju na seminaru „Foto-poruka“ - upotreba fotografije u omladinskom radu - koji je podržan od evropskog programa „Mladi u akciji“, a realizuje ga Omladinska nevladina organizacija (ONO) iz Novog Sada.

Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Centra za socijalni rad otvoren je u septembru mesecu prošle godine. Neko vreme je funkcionisao u stanu u Malom ritu, a potom je preseljen u, do tada, nekorišćeni objekat dečjeg vrtića u centru Bečeja.

Novi Lokalni plan akcije za decu izrađen je u januaru 2017. godine i uskoro bi trebalo da bude usvojen na jednoj od sednica Skupštine opštine Bečej. Reč je o strateškom dokumentu opštine Bečej čiji je cilj definisanje pravaca delovanja lokalne samouprave u oblasti unapređenja položaja i prava dece. Novi akcioni plan bi imao „rok važenja“ od 2017. do 2020. godine i trebalo bi da zameni prethodni.

Republički zavod za statistiku saopštio je prošle nedelje da je stopa siromaštva u Srbiji 25,5 odsto, odnosno da je četvrtina građana u riziku da postane siromašna.

Ako je vaš račun za grejanje 10.000 dinara ili ako ste u decembru potrošili 8.000 dinara za struju, a ako ste u oba slučaja penzioner koji živi u dvočlanom domaćinstvu, a drugi član ne, ili malo zarađuje, a pri tome mesečno za lekove treba da platite oko 3.000 dinara, dok je iznos vaše penzije oko 24.000 dinara, to jest oko 12.000, jer polovina svakog meseca „odlazi“ na kredit, nemojte se pitati kako preživljavate, jer matematički odgovor na to pitanje ne postoji.


Deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju u mnogim slučajevima su dvostruko marginalizovana – i društveno i materijalno. Iz tog začaranog kruga teško se izlazi. Ta deca ostaju nevidljiva i kada ih gledamo.

U Lokalnom planu akcije za decu do 2020. godine koji je bečejski parlament usvojio pre više od godinu dana, najvažniji cilj je smanjenje siromaštva dece.

Na teritoriji opštine Bečej osnovne škole pohađa 2.700 učenika, od tog broja u naselju Bečej njih 1.800.

Interresornoj komisiji opštine Bečej je samo ovde godine podneto 65 zahteva za mišljenje i za, ako je potrebno, obezbeđivanje dodatne podrške detetu. U većini slučajeva reč je o deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kojoj jeste potrebna dodatna podrška.

Na teritoriji opštine Bečej krajem 2017. godine 77 dece je bilo smešteno van svojih porodica – u domovima je boravilo četvoro njih sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali