Opština Bečej će 10. i 11. marta biti domaćin takmičenja Mreže za podršku ruralnom razvoju Srbije.

Pod sloganom „Bečej – moj centar sveta” Skupština opštine Bečej 2007. godine usvojila je Strategiju održivog razvoja opštine, a ciljevi razvoja opštine na svim poljima života obuhvataju period od 2007. do 2017. godine. Strategija je zatim dopunjena u proleće 2010. godine.

Opštinu Bečej je u sredu posetio Jožef Sabo, direktor Fonda za razvoj poljoprivrede Vojvodine, koji je bečejskim poljoprivrednicima predstavio aktuelne kreditne linije koje ovaj Fond obezbeđuje, a nakon toga je održana i konferencija za novinare.
Na konferenciji je rečeno da je pokrajinski Fond za razvoj poljoprivrede u proteklom periodu imao značajnu aktivnost na kreditiranju poljoprivrede. U okviru prolećnog ciklusa koji je završen početkom maja, dodeljena su sredstva u visini od dva miliona evra za više od 280 korisnika kredita. Napomenuto je da osnovni razlog zbog kojeg jedan broj kandidata nije ostvario pravo na dodelu kredita jeste nepotpuna dokumentacija.

Strategija održivog razvoja kojom su predviđeni pravci razvoja opštine Bečej do 2017. godine, usvojena je 2007. godine, međutim, kako nijedan njen deo nije ostvaren, prethodna vlast je, nakon preispitivanja postojećih strategija 2010. godine, donela zaključak da ovaj dokument treba da se promeni i doradi. Posao revizije Strategije održivog razvoja i njeno usaglašavanje sa strategijama viših nivoa i novim propisima poveren je Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka sa kojom je opština u martu mesecu ove godine potpisala ugovor. Proces revizije Strategije treba da bude završen do kraja godine, a u budžetu opštine je za ovaj posao obezbeđeno 1.250.000 dinara (oko 12.000 evra).

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) otvorena je u gradskoj kući 12. oktobra, a tri dana kasnije je počela da funkcioniše u okviru Odeljenja za privredu i razvoj (na spratu u zgradi opštine).

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Bečej formiran je u aprilu 2009. godine, ali nema informacija o tome da je i funkcionisao.

Nedavno je napravljen plan razvoja sporta u opštini, u kojoj nekoliko godina unazad nije postojao sportski savez, da bi prošle godine bio osnovan Savez sportova opštine Bečej. Plan razvoja sportova i način finansiranja klubova prošle nedelje su na konferenciji za novinare predstavili član Opštinskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam Miomir Jelenić, predsednik Saveza sportova opštine Endre Hegediš i direktor OSC-a „Mladost“ Zoran Grbić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je 13. marta u Nišu da će najkasnije do kraja godine Srbija dobiti registar dece sa smetnjama u razvoju. Lončar je, kao uvodničar na skupu „Živeti s autizmom - iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca“, rekao da sada niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko je u Srbiji dece sa autizmom i dodao da, prema podacima udruženja, u Srbiji živi nekoliko hiljada osoba i dece sa autizmom, ali je broj značajno veći ukoliko se uzme u obzir spektar autističnih poremećaja.

Pored dodele godišnjih nagrada zaslužnima 1. avgusta, na svečanosti povodom Dana Bečeja, u velikoj sali gradske kuće manje-više u fokusu su bili realizovani projekti i obećanja o budućim ulaganjima u bečejskoj opštini.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali