Potpredsednik Skupštine Vojvodine i član Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Milivoj Vrebalov, poslanik u Skupštini Vojvodine i predsednik Odbora za privredu Dragan Vulin, zamenik predsednika opštine Bečej Tamara Ivanišević i direktor JP Toplana Dejan Vuković, na poziv predsednice Skupštine evropskih regiona (AER) Mišel Saban učestvovali su na Konferenciji o budućnosti održive energije koja je 31. januara i 1. februara održana u Beču u organizaciji Inicijative R20, UNIDO (Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj); UNDP (Programa Ujedinjenih nacija za razvoj), UNEP (Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine) i Nobelove zadužbine za održivi razvoj.

Obnovljivi izvori energije (OIE) imaju mogućnost delimičnog ili potpunog obnavljanja i zbog toga predstavljaju potencijal budućnosti. Obnovljivi izvori energije postali su aktuelna tema u svetu, pogotovo nakon izbijanja energetske krize sedamdesetih godina prošlog veka. Poslednjih godina se i kod nas sve više priča o obnovljivim izvorima energije i o mogućnosti njihovog korišćenja.

Bečej ima potencijal i realne šanse da iskoristi mogućnost upotrebe geotermalne energije u sistemu daljinskog grejanja sa bušotine izbušene 2011. godine u blizini Šlajza, čime bi grejanje domaćinstava bilo znatno jeftinije a bio bi realizovan i projekat na kom u JP Toplana rade već nekoliko godina.

Bečej ima prirodnih potencijala i mogućnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije. Važan segment te priče je geotermalna voda koja postoji na teritoriji Bečeja, međutim, ili je neiskorišćena, ili se koristi u maloj meri. Niko dosad nije izračunao koliko novca Bečej gubi zbog toga što ne koristi svoj besplatan geotermalni potencijal.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali