Vodokanal tražio više cene: Skuplje vodosnabdevanje od 10 do 30 odsto

  09 januar 2021
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Javno preduzeće Vodokanal zatražilo je od lokalne samouprave odobrenje da od 1. oktobra poveća cene vode i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za domaćinstva i institucije.

Predlaže se povećanje cena snabdevanja pijaćom vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za domaćinstva za 10 odsto, za budžetske ustanove za 5 odsto u Bečeju, kao i viša cena za usluge snabdevanja tehničkom vodom u naseljenim mestima za 17,05 odsto.

Pored toga traži se i povećanje fiksne naknade za domaćinstva za 30,91 odsto, dok se nivo cena pijaće vode i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za privredu ne bi menjao u cilju postepenog izjednačavanja cena, u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno dostizanja predloženog nivoa cena od 1,35 evra (160 dinara).

Ukoliko predlog o povećanju cene za 1 m3 pijaće vode za 10 odsto opština usvoji, povećava se i cena po kojoj se naplaćuje potrošnja vode preko 25 m3 („blok“ tarifa) sa 132 din/m3 (bez PDV-a) na 145,20 din/m3 (bez PDV-a).

Sadašnja cena kubnog metra vode za piće sa odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda iznosi 82,80 dinara (bez PDV-a) za domaćinstva, 201,13 (bez PDV-a) za privredu i 106,66 (bez PDV-a) za budžetske ustanove.

Fiksna naknada je 55 dinara bez PDV-a.

Po novim cenama, za vodu za piće sa odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda domaćinstva bi plaćala 90,51 dinar (bez PDV-a), institucije 112 dinara (bez PDV-a), a fiksna naknada bi bila 72 dinara (bez PDV-a).

Nova cena tehničke vode u naseljenim mestima bila bi 30 dinara po kubnom metru (bez PDV-a) – sadašnja je 25,63 dinara (bez PDV-a) po kubnom metru.

U javnom preduzeću Vodokanal cene za pijaću i otpadnu vodu su poslednji put menjane 2017. godine, kada je cena za pijaću i otpadnu vodu i fiksnu naknadu za domaćinstva povećana za 10 odsto, a smanjena je za pijaću vodu i otpadnu vodu za privredu za 5 odsto, dok cene za pijaću vodu i otpadnu vodu za budžetske ustanove nisu menjane.

Predloženom korekcijom cena stvorili bi se uslovi za usklađenost budućeg poslovanja Vodokanala shodno projekcijama programa poslovanja preduzeća za 2020. godinu, navodi Vodokanal u obrazloženju.

Zahtev za više cene Vodokanal je obrazložio rastućim cenama inputa (energenti, dezinfekciona sredstva, gorivo, rezervni delovi, usluge), racionalnim korišćenjem raspoloživih resursa podzemnih voda i bunara, racionalnim korišćenjem novčanih sredstava, obezbeđivanjem likvidnosti i solventnosti, obezbeđivanjem blagovremenog izvršavanja zakonskih i ugovornih obaveza prema dobavljačima, bankama i ostalim finansijskim institucijama, sprovođenjem aktivnosti u cilju dostizanja održivog razvoja sistema, permanentnim aktivnostima u cilju poboljšanja kvantiteta i kvaliteta vodosnabdevanja u opštine Bečej, proširenjem delatnosti preduzeća u smislu izvođenja radova na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione mreže i usluga prema trećim licima (pravna i fizička lica), unapređivanjem obavljanja delatnosti, implementacijom standarda sistema kvaliteta, projektovanim porastom stope inflacije za tekuću godinu i za godine od poslednje korekcije cena.

Potrebno je da se godišnje zameni oko 3.000 vodomera

Nadzorni odbor Vodokanala je odluku o povećanju cene vode i cene odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za domaćinstva i institucije, doneo 28. avgusta, a potom je Vodokanal podneo zahtev lokalnoj samoupravi za korekciju cena.

Vodokanal navodi i da potreba povećanja fiksne naknade, koja je kod nekih vodovodnih sistema nazvana i kao „pogonska spremnost“ ili kao „naknada za održavanje priključka“, ogleda se u potrebi pokrivanja troškova koji su nezavisni od potrošnje vode korisnika, zamene (ili baždarenja) vodomera i troškova zamene priključnog voda.

U opštini Bečej ima oko 15.000 vodomera čiji je rok baždarenja 5 godina.

Vodokanal bi trebalo da menja oko 3.000 vodomera godišnje, kako bi svi vodomeri bili ispravni i kako bi se obezbedilo da isti precizno mere potrošnju vode.

Iz fiksne naknade se pokrivaju i troškovi zamene priključnih vodova – takođe ih ima oko 15.000 – jer su priključci stari i 35-40 godina i gubici su, kao i havarije, najučestaliji na priključcima, te se zbog potrebe povećanja tih aktivnosti u narednom periodu, javno preduzeće predlaže povećanje fiksne naknade za domaćinstva za 30,91 odsto.

Najniža cena tehničke vode

Što se tiče vodosnabdevanja u naseljenim mestima opštine, navodi se iz Vodokanala, javno preduzeće za tehničku vodu, u grupi javnih vodovodnih preduzeća, tarifira najnižu cenu, iako je kvalitet te vode nesumnjivo bolji, to jest postoje javna vodovodna preduzeća koja tarifiraju više cene za tehničku vodu koja ima sličan ili lošiji kvalitet.

Cena tehničke vode mora da se „približi“ nivou ekonomičnije cene, „kako bi javno preduzeće moglo da nastavi ulaganja u vodovodni sistem naseljenih mesta, sa ciljem poboljšanja usluge vodosnabdevanja, a kako je to činjeno i u prethodnih nekoliko godina, budući da je izgrađen novi vodozahvat u Bačkom Petrovom Selu, izbušen novi bunar u Bačkom Gradištu i izgrađen i novi objekat za dezinfekciju vode u Mileševu.

Ulaganja u date vodovodne sisteme u opštini moraju da imaju svoj kontinuitet, naročito u pravcu zamene vodovodne mreže u Bačkom Petrovom Selu i u Bačkom Gradištu, gde su iste u najlošijem stanju.

Nažalost, održavanje vodovodne mreže u funkcionalnom stanju (prvenstveno otklanjanje havarija) u ovim naseljima zahteva sve veća novčana sredstva, jer su vodovodne cevi sve starije, a pojava pukotina na cevima sve češća, te javno preduzeće predlaže povećanje cene za 17,05 odsto“, navodi Vodokanal.

Preporuka: troškovi za vodu i kanalizaciju do 3 odsto porodičnog budžeta

Politika cene vodosnabdevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda trebalo bi da se zasniva na dugoročnom, odnosno srednjoročnom planu poslovne strategije i razvoja sa ciljem postepenog povećanja cena kako bi se uspostavila ravnoteža između prihoda i rashoda, poštujući pri tome, sa jedne strane, preporuku Svetske banke da troškovi za pijaću vodu i usluge kanalizacije za domaćinstva ne prelaze 3 odsto porodičnog budžeta na mesečnom nivou, a sa druge strane, na nivou javnog preduzeća, da nivo cena bude takav, kako bi se ostvarilo povećanje naplate potraživanja za 10 odsto u 2020. godini i povećanje koeficijenta likvidnosti na nivo preko 1.

Sa stanovišta povećanja cena, stručnjaci Svetske banke procenjuju, da je cena vode u Srbiji socijalna a ne ekonomska, a da za dugoročno održavanje kvaliteta usluga vodosnabdevanja trebalo bi da se pokriju operativni troškovi, troškovi redovnog poslovanja, ali i obnova vodovodnog sistema, međutim, samo mali broj preduzeća u regionu može iz sopstvenih prihoda da pokrije operativne troškove, navodi se iz Vodokanala.

Poređenje cena

Sa stanovišta cena kod drugih javnih vodovodnih preduzeća, prosečna cena proizvodnje i distribucije vode za piće za domaćinstva iznosi 48,04 din/m3 (bez PDV-a) a za privredu 97,35 din/m3 (bez PDV-a).

Dakle, cena vode za piće za domaćinstva kod javnog preduzeća Vodokanal Bečej je ispod proseka sa 44,00 din/m3 (bez PDV-a) dok je cena pijaće vode za privredu iznad proseka sa 107,82 din/m3 (bez PDV-a).

Predloženim povećanjem cena pijaće vode za domaćinstva, u visini od 48,40 din/m3 (bez PDV-a), javno preduzeće bi ostvarilo prosečni nivo u grani, ali bi i dalje bilo ispod prosečne cene, ako bi se posmatrala samo javna vodovodna preduzeća koja proizvode pijaću vodu.

Iz Vodokanala je saopšteno da je sadašnja cena 1 m3 pijaće vode (bez PDV-a) za domaćinstva u bečejskom Vodokanalu 44 dinara – nova cena bila bi 48,40 dinara – a, recimo u Vodovodu i kanalizaciji u Subotici 47 dinara, u Potiskom vodovodu u Horgošu 46,43 dinara, u Vodokanalu u Somboru 62,55 dinara…
Što se ukupnih cena pijaće vode i odvođenja i prečišćavanja otpadnih vode za 1 m3 za domaćinstva tiče, u bečejskom Vodokanalu je sadašnja cena 82,28 dinara (bez PDV-a) – nova bi bila 90,51 dinar – u Vodovodu i kanalizaciji u Subotici 112 dinara, u Potiskom vodovodu u Horgošu 86,87 dinara, u Vodokanalu u Somboru 125,10 dinara…

U Vodokanalu troškovi struje oko 21 milion

U vezi sa povećanjem ukupnih troškova električne energije u javnom preduzeću Vodokanal u Bečeju od 2006. godine do 2019. godine konstatuje se da su ti troškovi 2006. godine bili 6,9 miliona dinara, a recimo, 2012. godine 15,9 miliona, dok su 2019. godine iznosili 21,4 miliona dinara.

Kaže se da troškovi električne energije predstavljaju značajan trošak za poslovanje javnog preduzeća i, po procentu učešća u ukupnim troškovima, nalaze se na drugom mestu a između troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda i troškova amortizacije i rezervisanja.

Komparativnom analizom može se zaključiti da su se, za period 2018-2019, dati troškovi uvećali za 8 odsto, dok su cene za vodu ostale nepromenjene.

Više cene za dobitak

Vodokanal navodi i da neusvajanje predloga o povećanju cena direktno utiče na kategoriju obračunatog prihoda od prodaje, odnosno na realizaciju ukupnog plana prihoda te je, na primer, bez korekcije cenovnika u 2014. godini, javno preduzeće bilo uskraćeno za približno 4.500 hiljada dinara prihoda od prodaje, odnosno ostvaren je manji procenat realizacije plana prihoda za 3 odsto, a neusvajanjem predloga o povećanju cena u 2015. godini, javno preduzeće je bilo uskraćeno za približno 3.419 hiljada dinara prihoda od prodaje, odnosno ostvaren je manji procenat realizacije plana prihoda za 5 odsto.

Kako aktuelno predloženo povećanje cena utiče na četvrti kvartal tekuće budžetske godine, Vodokanal može da očekuje povećanje obračunatog prihoda od prodaje pijaće vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i fiksne naknade, ukupno za 10 odsto, odnosno za 2,9 miliona dinara bez PDV-a za oktobar-decembar 2020. godine.

Promenom visine cena stvorili bi se preduslovi za usklađenost budućeg poslovanja javnog preduzeća shodno projekcijama programa poslovanja za 2020. godinu u cilju ostvarenja prioriteta kao što je ostvarenje poslovne dobiti.

U povećanje cene vode nije uračunato i ulaganje u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, već samo dostizanje nivoa poslovne dobiti.

Ispravna pijaća voda u Bečeju

Opravdanost povećanja cena ogleda se i u činjenici da Javno preduzeće Vodokanal ima odgovarajući kvalitet pijaće vode u Bečeju, shodno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće i odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, a na osnovu tretmana sirove vode na fabrici vode u Bečeju.

Pijaća voda kojom se snabdevaju potrošači u Bečeju je 100 odsto fizičko-hemijski ispravna, odnosno 99 odsto mikrobakteriološki ispravna, i kao takva ista ili je čak i bolja od vode kojom se snabdevaju potrošači u Subotici, Somboru, Horgošu, Vrbasu i Vršcu.

Nakon izjednačavanja cena za kategorije potrošača – domaćinstva i privreda, javno preduzeće može da teži dostizanju predloženog nivoa cene za pijaću vodu od 1,35 evra.

Dugoročnim planom povećanja cena, za period od 2017. godine do 2027. godine, u skladu sa dugoročnom strategijom, isto ima za cilj da javno preduzeće iz sopstvenih finansijskih sredstava bude sposobno da ulaže u obnovu sopstvenog sistema vodosnabdevanja, objašnjavaju iz Javnog preduzeća Vodokanal u zahtevu za više cene.

Voda u Bačkom Petrovom Selu

Građani, pre svega Bačkog Petrovog Sela, često izražavaju negodovanje zbog kvaliteta isporučene tehničke vode i objavljuju fotografije i video-snimke na društvenim mrežama na kojima se vidi da iz česme teče voda smeđe boje.

Na internet stranici Vodokanala objavljuju se izveštaji o kvalitetu vode, poslednji izveštaj za Bačko Petrovo Selo je iz decembra 2019. godine.

Na sajtu javnog preduzeća posebno se navodi da izveštaji fizičko-hemijskog pregleda (Bačko Petrovo Selo) ukazuju da voda ne odgovara po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog boje, povećanog utroška KMnO4, povećane koncentracije amonijaka, gvožđa i arsena, da je 2019. godine 69,4% uzoraka vode na osnovu mikrobiološkog pregleda odgovaralo po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, da je 2018. godine 40% uzoraka vode na osnovu mikrobiološkog pregleda odgovaralo pomenutim pravilniku i da je 2015. godine 52% uzoraka vode na osnovu mikrobiološkog pregleda odgovaralo pravilniku.

R.M. – Foto: pixabay.com, B.M. (Tekst je objavljen 18. septembra u 807. broju Bečejskog mozaika)

Projekat „Odluke u ime građana 2020“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali