Deca sa smetnjama u razvoju u Bečeju: Kako do ličnih pratilaca u 2021. godini?

  29 decembar 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Bratstvo“ u Bečeju u kojoj se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju, od 30. novembra do kraja prvog polugodišta na takozvanoj onlajn nastavi, zaposleni se nadaju da će početak drugog polugodišta, 18. januar, deca dočekati u školskim klupama.

Naime, onlajn nastava je sa decom sa smetnjama u razvoju teško izvodljiva, a problem je i to što je mnogo roditelja ugroženog socio-ekonomskog statusa i nemaju, recimo, internet, niti bilo kakvu platformu za onlajn nastavu.

Za tri nedelje počinje drugo polugodište, ali zasad roditelji učenika u Srbiji ne raspolažu informacijama o tome da li će drugo polugodište početi u školskim klupama ili onlajn. Takvu informaciju nemaju ni roditelji dece sa smetnjama u razvoju.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom imaju pravo na uslugu ličnog pratioca. I u vezi sa tom uslugom postoje nepoznanice krajem decembra meseca.

U školi „Bratstvo“ koju pohađa 103 učenika u 18 odeljenja (osnovna i srednja škola), trebalo bi da bude najviše dece koja imaju lične pratioce, ali redakcija ne raspolaže preciznim podatkom o broju đaka u toj školi koji imaju lične pratioce.

Od 2021. godine će doći do izmena u vezi sa obezbeđivanjem usluge ličnog pratioca. Reč je o usluzi iz oblasti socijalne zaštite, na koju imaju pravo deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a koja je prethodnih godina u opštini Bečej bila u „okrilju“ Centra za socijalni rad, potom lokalne samouprave, a od 1. januara 2021. godine će tu uslugu da obezbeđuje licencirana organizacija.

Lični pratioci i roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom do 29. decembra nisu znali da li će njihova deca od 1. januara, to jest od početka drugog polugodišta, da raspolažu dosad angažovanim ličnim pratiocima, koja firma ili organizacija će se baviti pružanjem te usluge, na koji način će pratioci biti angažovani, kolika će im biti plata…

Skupština opština Bečej bi tek sutra, 30. decembra, trebalo da usvoji Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta i učenika.

U predlogu Pravilnika piše da se sredstva za finansiranje usluge lični pratilac deteta i učenika obezbeđuju u visini planiranih sredstava u budžetu opštine Bečej, namenskih transfera i drugih izvora i da je svrha angažovanja ličnog pratioca deteta i učenika pružanje „odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti“.

Pravo na ličnog pratioca, po odredbama Pravilnika, imaju deca sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju koja imaju potrebu za podrškom u zadovoljavanju osnovnih potreba svakodnevnog života i to u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pripremom knjiga i opreme za vrtić, odnosno školu, pod uslovom da su uključena u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu i to do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Potrebno je još da ta deca imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej i „da iskažu volju za korišćenjem usluge (u ime lica koje se nalazi pod starateljskom zaštitom, staratelj mora iskazati volju za korišćenjem usluge)“.

U Pravilniku se navodi da se usluga ličnog pratioca pruža u skladu sa važećim zakonskim propisima i zaključenim ugovorom sa opštinom Bečej u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

To bi trebalo da znači da se ova usluga dodeljuje licenciranoj firmi ili organizaciji.

U predlogu Pravilnika koji će biti usvojen sutra, piše da „postupak za priznavanje prava i korišćenje usluge socijalne zaštite – lični pratilac sprovodi Centar za socijalni rad, po službenoj dužnosti ili na zahtev roditelja/staratelja (korisnika), donosi rešenje o priznanju prava na korišćenje usluge i izdaje uput korisniku radi ostvarivanja prava kod izabranog pružaoca usluge“.

Protiv rešenja kojim se zahtev odbija može se izjaviti žalba Opštinskom veću opštine Bečej preko Centra za socijalni rad u roku od 15 dana, a odluka o žalbi donosi se u roku od 30 dana.

Koordinatorka ličnih pratilaca u lokalnoj samoupravi Nikolina Lakić je pretposlednje nedelje decembra obavestila roditelje dece koja već imaju lične pratioce da početkom januara treba da podnesu zahtev Centru za socijalni rad za ostvarivanje (produženja) prava na tu uslugu.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje usluge ličnog pratioca podnosi roditelj, odnosno staratelj korisnika Centru za socijalni rad, a uz zahtev se pribavlja sledeća dokumentacija, piše u Pravilniku: izjava o saglasnosti za produženje usluge lični pratilac deteta i učenika, izvod iz matične knjige rođenih za korisnika, rešenje o razvrstavanju korisnika ili mišljenje Interresorne komisije o proceni potreba za pružanjem ovog oblika podrške korisniku, uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopija ličnih karata podnosioca i korisnika – u Pravilniku ne piše, ali se podrazumeva, da recimo, učenik drugog razreda nema ličnu kartu.

S obzirom na to da će Pravilnik da stupi na snagu osmog dana nakon objavljivanja u Službenom listu opštine Bečej, do 7. januara, roditelji/staratelji dece ne mogu podneti zahtev Centru za socijalni rad, a drugo polugodište počinje 18. januara.

U Pravilniku se navodi i da odabrani pružalac usluge (licencirana firma ili organizacija s kojom će lokalna samouprava da zaključi ugovor o pružanju usluge) u obavezi da podnosi izveštaj o svom radu Opštinskom veću opštine Bečej, u skladu sa zaključenim ugovorom, najmanje jednom godišnje, te da obezbedi uvid „u dostupnost informacija o svom radu“ ovlašćenoj osobi Opštinske uprave opštine Bečej.

Pravilnikom nije obuhvaćeno, ali je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić ranije izjavio da opština planira da lični pratioci od nove godine imaju plaćen radni staž i da im plata bude u visini minimalca. Sadašnja naknada ličnih pratilaca je oko 15.000 dinara mesečno.

U budžetu opštine Bečej za 2021. godinu predviđeno je 13,5 miliona dinara za uslugu lični pratilac deteta.

K.D.F.
Projekat „Izazovi i dostignuća – obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u školi `Bratstvo`“ sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali