Poslednja sednica lokalnog parlamenta ove godine zakazana je bukvalno „u minut do 12“ – za 30. decembar.

Na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta u 2013. godini održanoj 30. decembra, odbornici su usvojili odluku o drugom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2013. godinu koji je sa 1.223.314 dinara ponovo „skresan“, na 1.145.452.000 dinara, a potom su usvojili i budžet opštine za 2014. godinu, koji je za oko 300 miliona dinara „lakši“ u odnosu na planirani budžet za 2013. godinu i iznosi 1.170.548.000 dinara.

Opštinski čelnici su planirali da 2014. godine potroše 1.170.548.000 dinara. Prethodne godine lokalni budžet je na papiru bio „deblji“, 1.421.253.000 dinara, ali nakon dva rebalansa bilo je planirano da se potroši 1.145.452.000 dinara.
U toku 2013. godine planirani iznos u lokalnom novčaniku smanjen je dva puta, rebalansom u novembru i u decembru mesecu, pri čemu je drugi rebalans usvojen na sednici Skupštine opštine 30. decembra, istog dana kada je usvojen i budžet za 2014. godinu.

Budžet opštine Bečej za 2014. godinu usvojen je s zakašnjenjem, umesto zakonom predviđenog datuma, 20. decembra, tek 30. decembra prošle godine. Uskoro bi trebalo očekivati rebalans opštinskog budžeta, između ostalog i zbog grešaka napravljenih prilikom njegove izrade. Na prvi pogled laički je uočljivo da su zamenjene stavke za finansiranje rada Narodne biblioteke i Gradskog pozorišta, naime, za pozorište je u budžetu planiran iznos od 15,7 miliona dinara a za biblioteku 17,2 miliona, a treba da bude obrnuto, to jest pozorištu „pripada“ 17, a biblioteci 15 miliona dinara.

U elektronskoj eri lokalna samouprava prilično mnogo novca troši na kancelarijski materijal. Krajem aprila je na internet stranici opštine Bečej objavljeno da je posao nabavke administrativnog i kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave (nakon procesa javne nabavke male vrednosti) za 1.632.000 dinara (sa PDV-om) dobila trgovinska radnja „Mali princ“ JAP Bečej, Jovana Matić pr. Kriterijum za dodelu posla bila je najniža ponuđena cena, a primljeno je pet ponuda, piše na opštinskom sajtu.

Sednica Skupštine opštine zakazana je za danas, 11. jul (nakon zaključenja novina), na kojoj bi odbornici vladajuće većine trebali da usvoje završni račun budžeta opštine Bečej za 2013. godinu, koji je na prethodnoj sednici povučen sa dnevnog reda,  jer nije sadržao zakonom propisan izveštaj eksternog revizora.

Skupština opštine je 18. juna donela odluku o angažovanju revizora za reviziju završnog računa budžeta za 2013. godinu, a revizori su počeli da rade već 20. juna. Iako je predsednik Skupštine opštine Peter Knezi pre dve nedelje rekao da u normalnim okolnostima postupak revizije – izbor revizora i revizija – traje oko dva meseca, izveštaj o reviziji završnog računa revizorska kuća „Libra audit“ iz Novog Sada uradila je ekspresno, za samo sedam dana, 27. juna. Revizor je dao pozitivno mišljenje o konsolidovanom završnom računu opštinskog budžeta.

Dan pre isteka 2014. godine Skupština opštine Bečej trebala bi da usvoji programski budžet opštine za 2015. godinu.

Dan pre isteka 2014. godine Skupština opštine Bečej trebala bi da usvoji programski budžet opštine za 2015. godinu.


Pretposlednjeg dana godine (30. decembar) lokalni odbornici su na 32. sednici Skupštine opštine Bečej usvojili programski budžet opštine za 2015. godinu koji je težak 1,4 milijarde dinara.

Predlog budžeta opštine Bečej za 2015. godinu koji je 30. decembra, na sednici Skupštine opštine, bio pred odbornicima bio je prepun grešaka.

Naslovi

Popularni Članci