Izvršenje budžeta u prvom polugodištu: Opština je „zaradila“ samo 266 miliona dinara

  03 septembar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Odlukom o budžetu opštine Bečej planirani prihodi opštinske kase za 2010. godinu trebali bi da budu 758,82 miliona dinara.

Taj ambiciozan plan zasigurno neće biti ostvaren, jer su ukupni prihodi budžeta od 1. januara do 30. juna bili 266,38 miliona dinara. To je ostvarenje od 35,10 posto. Inače, bez obzira na to što su opštinski prihodi u prvih šest meseci bili 266,38 miliona dinara, potrošeno je više novca, 271,78 miliona, navodi se u izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine od 1. januara do 30. juna 2010. godine.
Lokalna samouprava je od države, osim republičkog transfera u iznosu od 10,07 miliona dinara mesečno, primila i namenska sredstva (dečji vrtić za 3. i 4. dete, projekti, lokalni plan akcije, prevoz đaka, digitalizacija itd.) u iznosu od 16,4 miliona dinara i ako za ta sredstva umanjimo prihode u iznosu od 266,38 miliona, vidimo da je opština od januara do kraja juna „zaradila“ svega 249,8 miliona dinara.
Ako se punjenje budžeta nastavi istim tempom, do kraja godine opština će zaraditi samo 532,76 miliona dinara, te se može i mora očekivati rebalans budžeta (smanjenje troškova).
U budžetu opštine za 2010. godinu je za troškove Skupštine opštine i Opštinskog veća predviđeno 32,52 miliona dinara, od toga je do kraja juna potrošeno nešto više od 20 miliona, a troškovi Opštinske uprave su planirani u iznosu od 108,9 miliona. U prvoj polovini godine potrošeno je 62,9 miliona.
Za osnovne škole predviđeno je ukupno 56,4 miliona dinara, a do početka jula im je isplaćeno svega 21,9 miliona. Najveći iznos je do sada dobila škola „Sever Đurkić“, 5 od planiranih 10 miliona. Školi „Šamu Mihalj“ plaćeno je 1,6 miliona od planiranih 6.
Srednjim školama opština do kraja godine treba da uputi 24,5 miliona dinara – do sada je platila samo 10.
Institucijama kulture (pozorište, biblioteka, muzej, arhiv i ostali korisnici budžetskih sredstava) „sleduje“ 49,8 miliona dinara, a dobile su oko 21 milion.
OSC-u „Mladost“ je plaćeno 9,6 miliona (predviđeno je 18,9), a za sportske klubove i stipendije je potrošeno 2,3 miliona (predviđeno je 5,7).
Centru za socijalni rad i Gerontološkom centru opština treba da plati 27,4 miliona, do sada je platila 15, a za ostale korisnike socijalne zaštite predviđeno je 3 miliona, od toga je plaćeno svega 481.000 dinara.
Za oblast „društvena briga o deci“ planiran je iznos od 55 miliona dinara, a do kraja juna plaćeno je 37 miliona dinara.
Mesnim zajednicama na teritoriji opštine pripada 21 milion, a dobile su 9 miliona dinara.
Vodokanal bi trebao da dobije 2,5 miliona dinara, a od toga je plaćeno 1 milion, za banju, toplanu, zemlju i projekte planirana su sredstva u iznosu od 114 miliona dinara – potrošeno je 18,5 miliona.
Za lokalne puteve i ulice treba obezbediti 5 miliona dinara – plaćeno je 2,8 miliona.
Za potrebe informisanja predviđeno je 3,7 miliona dinara – do kraja juna potrošeno je 1,4 miliona.
Crveni krst je dobio 498.000 dinara (plan je 1 milion), izviđačima je plaćeno 235.000 dinara (plan je 400.000), a partije su dobile 180.741 dinar (planirano je pola miliona dinara). Crkvama se iz opštinskog budžeta namerava dati ukupno 3 miliona dinara, a do sada im je upućeno 1,17 miliona. Preduzetnici su dobili pola miliona (plan je 1,2 miliona) itd.
Interesantno je da je opština za pola godine dobila samo 350.000 dinara od domaćih pravnih i fizičkih lica (reč je o donacijama), a iz inostranstva (Mađarska) 370.817 dinara za digitalizaciju matičnih knjiga.
Lokalna samouprava je u prvoj polovini godine od prodaje akcija i ostalog kapitala preduzeća zaradila 4,57 miliona dinara („Prvi maj“ 3.000 dinara, „Jedinstvo“ 80 dinara, „Bag Deko“ 4,5 miliona, „Proleter“ 22.876 i 48.150 dinara).

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci