Direkcija za izgradnju: Projekti za Fond za kapitalna ulaganja

  27 mart 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sredinom marta je bečejski parlament usvojio plan poslovanja Direkcije za izgradnju u 2015. godini, koja je nadležna, između ostalog, i za održavanje saobraćajnica na teritoriji opštine. U Bečeju nekoliko godina unazad nisu asfaltirani putevi i većina saobraćajnica je u lošem stanju.

O tome šta je planirano da se uradi tokom ove godine, da li će eventualno biti asfaltiranja ulica ili će se raditi samo krpljenje udarnih rupa i koliko novca je predviđeno za te namene, pitali smo direktora Direkcije za izgradnju Gorana Matića, koji je rekao da budžet preduzeća ove godine raspolaže veoma „skromnim sredstvima“ i da shodno tome nije predviđen novac za asfaltiranje, a da su za ostale poslove planirana „minimalna sredstva“ i da u naredne dve nedelje treba da se sprovede nekoliko javnih nabavki.
- Što se tiče asfaltiranja ulica, ove godine za to nismo predvideli novac iz sopstvenog budžeta, ali smo planirali da zajedno sa lokalnom samoupravom konkurišemo sa projektom kod Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine za asfaltiranje jedne ulice u Bačkom Petrovom Selu, zato što se najveći deo neasfaltiranih ulica nalazi u ovom naseljenom mestu. U pitanju je ulica Rečo Janoš i Direkcija će danas (19. mart) predati taj projekat kod uprave Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine. Ove godine smo planirali i da deo ulice Vladimira Nazora u Petrovom Selu naspemo tvrdim materijalom. Iz naših sredstava, koja su skromna, ove godine su opredeljena zaista minimalna sredstva za krpljenje udarnih rupa, 5.833.333 dinara bez PDV-a, odnosno preko 7 miliona dinara sa PDV-om. U narednih deset dana ćemo raspisati javnu nabavku za taj posao. U pitanju je velika javna nabavka u otvorenom postupku, tako da očekujemo da ćemo za dva ili dva i po meseca početi krpljenje rupa, tada će se stvoriti i povoljne vremenske prilike za te radove. Pored toga, nastavljamo čišćenje bankina na lokalnim putevima koje utiču na kvalitet puta zbog zadržavanja vode na kolovozu. Taj posao je rađen i prošle godine, a nekoliko godina pre toga nije. Za te namene smo predvideli 1.833.334 dinara bez PDV-a, i javna nabavka će biti raspisana u narednih deset dana.
U održavanje saobraćajnica spada i postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije. Koliko je novca ove godine za to opredeljeno i šta će biti urađeno?
- Za vertikalnu signalizaciju je predviđen iznos od 2.250.000 dinara, to se odnosi na saobraćajne znakove, za horizontalnu signalizaciju je namenjeno 1.250.000 dinara i za održavanje semafora, što takođe spada u vertikalnu signalizaciju, spremljeno je 1.250.000 dinara. Cene su bez PDV-a. Potrudićemo se da u što kraćem roku raspišemo sve javne nabavke kako bi radovi mogli da počnu.
Pre nešto više od godinu dana ste rekli da je najkritičnija semaforska signalizacija na raskrsnici kod gradske apoteke u Bečeju i da planirate postavljanje novog sistema, jer se postojeći često kvari i njegovo održavanje i popravke su skupi.
- Prošle godine smo ukinuli, mogu slobodno da kažem, nepotrebne izlaske operatera na teren i troškove održavanja semafora smo smanjili za blizu 500.000 dinara. Na osnovu javne nabavke održavanje semafora, od kada sam ja na mestu direktora Direkcije, a i ranijih godina, je radila firma ’Selma’ iz Subotice, i zaista su bili veliki troškovi, oko 27.000 dinara je bio izlazak operatera na teren sa ’korpom’. Od prošle godine smo predvideli izlazak sa korpom jedino po našem pozivu (u slučaju kvara), čak smo uveli u praksu saradnju sa Komunalcem, da kada je nešto urgentno, operateri iz firme koja održava semafore dođu sa putničkim vozilom, a da mi iz Komunalca obezbedimo ’korpu’, da bismo smanjili troškove Direkcije. U vezi rekonstrukcije semafora kod gradske apoteke uradili smo analizu. Ti semafori su u najlošijem stanju od svih semaforskih raskrsnica, ali stav Direkcije je bio da je to veliko ulaganje, da mi to iz sopstvenih sredstava ne možemo da finansiramo i da opravdanost ulaganja u tu raskrsnicu ne bi imala željeni efekat. Imamo projekat za rekonstrukciju tih semafora i ako se pojavi neki konkurs u ministarstvima ili sekretarijatima za dodelu sredstava za te namene, mi ćemo konkurisati. Trenutno nemamo predviđena sredstva za učešće za to, ali ćemo, ako bude trebalo, rebalansom obezbediti novac.
Tokom prošle godine ste počeli zamenu i postavljanje novih saobraćajnih znakova, ali su vrlo brzo mnogi od njih bili oštećeni, uništeni, ukradeni. Kolika je to šteta u novcu?
- Trenutno se evidentiraju podaci o tome koliko je novih znakova stavljeno i uskoro ćemo imati tačne informacije. Što se štete tiče, u pravu ste, ona je velika i imamo je gotovo svakog vikenda, jer tada je najveća frekventnost omladine koji su najčešći počinioci, a uklanjanje ili oštećenje saobraćajnih znakova se tretira kao krivično delo. Novu saobraćajnu signalizaciju smo prvenstveno postavili u zonama obrazovnih ustanova, to su fluorescentni znakovi većeg formata i nastavićemo s tim i ove godine, iako sredstva koja smo opredelili nisu u potpunosti dovoljna za kompletno održavanje. Pored toga pokušaćemo da uvedemo i novine u saobraćajnoj signalizaciji, pre svega u zonama škola. Jedna od tih novina će biti postavljanje svetlosne i tehničke saobraćajne signalizacije u Dositejevoj ulici kod škole ’Zdravko Gložanski’, jer su deca iz te škole najugroženija zato što je razmak od ulaza u školu i kolovozne konstrukcije veoma mali, a saobraćaj je frekventan. Prošle godine na konkursu za izmene i postavljanje nove saobraćajne signalizacije u zonama škola odobren je projekat čija je ukupna vrednost 1.335.000 dinara, od pokrajinskog sekretarijata smo dobili 1.068.000 dinara, a ostatak je učešće Direkcije za izgradnju. Očekujemo da ćemo i za to u narednih deset dana da raspišemo javnu nabavku i nadam se da ćemo taj posao ove godine uraditi.
U vezi horizontalne signalizacije: prošle godine je bilo izvesnih problema i u vezi javne nabavke i sa izvođačem radova, koji je imao propusta i grešaka u radu, a o tome je bilo polemike i u javnosti. Na konferenciji za medije ste rekli da izvođaču neće biti plaćen ugovoren iznos dok ne ispravi greške. Nekoliko nedelja nakon toga mediji su dobili obaveštenje o tome da su greške ispravljene. Da li su sve greške ispravljene i da li je izvođaču plaćen celokupan ugovoreni iznos?
- Tačno je da je prošle godine bilo problema sa izvođačem, na osnovu tih grešaka koje su bile i koje nadzorni organ nije priznao, izvođač je ponovo radio farbanje horizontalne signalizacije. Ponovo su rađeni pešački prelazi i kod Gimnazije i kod autobuske stanice i oko 30 posto je urađeno više u odnosu na ugovoreni iznos zbog toga što nije sve bilo urađeno kako treba. Mi ćemo i ove, kao i prošle godine, pokušati da dignemo lestvicu nabavke na viši nivo da bismo dobili dobrog izvođača, a zakon o nabavkama je takav da ne može niko da se diskredituje. Prošle godine imali smo, čini mi se, dva ponuđača, jedan su bile zajedno dve firme, ’Roadline’ i ’Metroparking’, koje su dobile posao, a drugi je bio ’Soboslikar’. Prvi ponuđač je bio za oko 300.000 dinara jeftiniji i nismo mogli da izaberemo drugog ponuđača u tom postupku, niti smo znali kakav je izvođač koji je dobio posao, jer se prvi put prijavio. Pokušaćemo da ove godine ispravimo greške kojih je bilo, najveći deo od strane izvođača, a mogu da prihvatim i da je deo greške bio u Direkciji za izgradnju, ali zaista smo se trudili da pomognemo izvođaču, od toga da smo mu čuvali mašine, do toga da je nadzor iz Direkcije išao da traži delove za njihovu mašinu, kako bi posao bio urađen kako treba, međutim, grešaka je bilo, najuočljivije su bile na središnjim linijama. Šta će se raditi i gde će se raditi horizontalna signalizacija, odlučuje i određuje Direkcija, ali morate imati u vidu da su nam sredstva ograničena i da moramo da donosimo odluku o prioritetima, a sam kvalitet izrade i mesta izrade definiše to kakva je podloga, nažalost, svedoci smo da su nam putevi u katastrofalnom stanju, da su iskrpljeni, istrošeni i obeležavanje središnje linije ili pešačkog prelaza ne pokazuje se isto na svim površinama - rekao je direktor Direkcije za izgradnju Goran Matić.

Lj.M.

Naslovi

Popularni Članci