Zavod za ravnopravnost polova: Konkurs za dodelu kuća na selu u Vojvodini

  27 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine u februaru je raspisao konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Cilj konkursa je unapređenje ekonomskog položaja žena na taj način što bi se povećao broj vlasnica nepokretnosti, podstakao razvoj ruralnih sredina i poboljšala demografska struktura kroz dolazak dece i povećanja nataliteta, navodi se u tekstu konkursa, koji je otvoren do 15. aprila 2019. godine.

Predviđeno je 30 miliona dinara bespovratne pomoći, a to znači da će najmanje 30 bračnih ili vanbračnih partnera do kraja godine postati vlasnici nekretnine u nekom od vojvođanskih sela. Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju sa jednom prijavom, visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara, a uslov je i da građevinska vrednost nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara.

Pravo učešća imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života. Kriterijumi za dodelu sredstava su obrazovanje učesnika konkursa, radni odnos, godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina), da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine, kao i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Nepokretnost koju oni koji se prijave na konkurs žele da kupe, treba da je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca/prodavaca, bez tereta, da prodavac nepokretnosti i učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju, da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti, da je bezbedna i uslovna za stanovanje, da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova postavljanjem pitanja na i-mejl adresi Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

R.M.

Naslovi

Popularni Članci