Gradski trg u Bečeju: Čeka se završno šminkanje

  25 maj 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Velika fontana na trgu u Bečeju je ovih dana proradila i privukla pažnju građana pogotovo onih mlađih i ulepšala sliku o centru grada.

Međutim, parterna fontana, koja je izazivala još veće interesovanje najmlađih Bečejaca, od isključenja uoči zime prošle godine do 23. maja ove nije funkcionisala.  

Prema različitim nezvaničnim informacijama, reč je o nekakvom kvaru, a predsednik opštine Dragan Tošić je 11. maja izjavio da će fontana biti popravljena naredne nedelje (14-18. maj) o trošku izvođača radova.

Uprkos tome što je prošao i 23. maj, mala fontana u centru grada još uvek ne radi, niti su uočeni radnici u njenoj okolini koji otklanjaju eventualni kvar.

U projektu rekonstrukcije gradskog trga navedeno je da parterna fontana treba da bude smeštena južno od ulaza u gradsku kuću u okviru trapeznog platoa, a da parter fontane bude popločan suvo presovanim pločicama u sivom tonu.  „Arhitektonsko rešenje fontane je ravna kvadratna površina dimenzija 4,30x4,30 metara. Raspored mlaznica je pravilan na međusobnom odstojanju 1,20 metara, po 3 mlaznice u 3 reda. Predviđeni su vertikalni vodeni mlazevi visine oko 1,5 metara, koji se mogu povećati ili smanjiti po potrebi. Po obodu kvadratne površine arhitektonsko-građevinskim projektom predviđa se sabirni kanal za prihvat dela vode sa površine fontane. Ispod cele površine fontane projektovan je bazen dubine 50 centimetara, visine vodenog stuba 30 centimetara, dužine i širine 3,80 metara. Za smeštaj opreme fontane projektovana je podzemna građevina, tzv. pumpno-filterska stanica dimenzija 2,30x2 i 40x2 metra. Građevinskim projektom predviđena je i prinudna ventilacija prostora. Ovim projektom je predviđena ugradnja ventilatora. U pumpno-filterskoj stanici predviđena je muljna šahta za odvod vode u slučaju havarije i vode od pražnjenja cevovoda.

Pristup u ovaj prostor je preko šahtovskog otvora dimenzija 85x85 centimetara i penjalica“. Upravljanje i kontrola vodenih i svetlosnih efekata predviđena je preko WECS uređaja (Water Entertaiment Control System). Svetlosni efekti trebalo bi da prate vodene efekte i da budu međusobno sinhronizovani. U projektu piše da su odabrani LED-RGB podvodni reflektori, te će mogućnost izbora boja biti neograničena iz spektra, sa mogućnostima naglaska na neku posebnu boju (crvenu-zelenu-plavu). Za potrebe vodenih efekata projektovana je posebna potopna pumpa i podvodni reflektor, koji se mogu individualno kontrolisati i regulisati uz pomoć DMX uređaja, a karakteristika pumpe je izuzetna dinamika vode. Izbor pumpe i reflektora je prema preporuci tehnologije OASE-LivingWater.
Garantni rok za obe fontane na trgu je 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme. Prethodno je izvođač radova otklonio primedbe nakon završetka posla, naime, nisu funkcionisale sve svetiljke postavljene na trgu, a rešeni su i problemi u mašinskoj kućici fontana (neke od pumpi nisu funkcionisale).

Predstavnici opštine prošle godine izjavili su da prilikom rekonstrukcije trga (pa i što se tiče izgradnje fontana) nije bilo odstupanja od projekta.

Novinaru Bečejskog mozaika je krajem 2017. godine saopšteno da su primopredaju novog trga izvođači i predstavnici lokalne samouprave obavili 12. decembra 2017. godine, te da nakon što je izvođač radova okončao posao na izgradnji trga i fontana, održavanje parterne i centralne fontane obavlja Javno preduzeće Vodokanal, a o zelenilu brine Javno preduzeće Komunalac.

Fontane na Trgu oslobođenja funkcionisale su nešto više od mesec dana nakon izgradnje, jer su u toku novembra ispražnjene kako ne bi došlo do oštećenja zbog niskih temperatura. Projektom rekonstrukcije gradskog trga predviđeno je da fontane u zimskom periodu budu na adekvatan način zatvorene kako ne bi došlo do smrzavanja, ali one nisu bile pokrivene.

Rekonstrukcija bečejskog trga, nekadašnje Pogače, današnjeg Trga oslobođenja, započeta je 15. septembra 2016. godine, nakon što su 15. avgusta predsednik opštine Dragan Tošić i Ivan Plazonić, direktor firme „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, koja je bila nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su bili i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ iz Beočina, potpisali ugovor o rekonstrukciji trga.

Vrednost ugovora bila je 111,15 miliona dinara (133.386.201 dinar sa PDV-om).

Ugovor o nepredviđenim radovima (izgradnja fontana) zaključen je 12. maja 2017. godine, takođe s predvodnikom grupe ponuđača, firmom „Put-invest” PZP d.o.o. iz Bačkog Petrovca. Vrednost ugovora bila je 16,6 miliona dinara (sa PDV-om 20 miliona dinara).

Nadzor nad realizacijom projekta obavljala je firma „Tesla sistemi“ iz Beograda koja je nastupala sa biroom za projektovanje „Bia-projekt“ iz Novog Sada. S njom je ugovor potpisan 11. avgusta 2016. godine, na vrednost 3,79 miliona dinara bez, to jest 4,55 miliona dinara sa PDV-om.

Po cenama iz ugovora cena izgradnje novog trga, s izradom projekta i nadzorom trebalo bi da bude ukupno oko 163 miliona dinara sa PDV-om.

U toku 2016. godine i 2017. do kraja oktobra za poslove za rekonstrukciju trga, zajedno sa nadzorom i PDV-om plaćeno je ukupno 149,2 miliona dinara. U kartici pozicije plana navodi se da je ostalo još 16,15 miliona dinara.

Firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca 2016. godine i do kraja oktobra 2017. godine plaćeno je ukupno 120,8 miliona dinara (bez PDV-a), ugovor rekonstrukcije trga bio je vredan 111,5 miliona dinara, a fontane 16,6 miliona (bez PDV-a), dakle, trebalo je toj firmi platiti još oko 8 miliona dinara.

Procena je, jer redakcija Mozaika ne raspolaže podacima o eventualnim plaćanjima od kraja oktobra 2017. godine, da je za potrebe rekonstrukcije trga (zajedno s projektom i nadzorom) bilo potrebno oko 170 miliona dinara, bez mobilijara i sadnica.

Podsetimo da po predračunu projekta rekonstrukcije trga (prva i druga faza radova – u drugoj fazi je predviđena izgradnja fontana) s kojim redakcija novina raspolaže, ukupna cena prve faze rekonstrukcije trga trebalo je da bude 112,24 miliona dinara (134,69 sa PDV-om), a druge faze 13,24 miliona dinara (15,88 miliona sa PDV-om).

Rok za izvođenje radova rekonstrukcije trga bio je 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Nakon što je rekonstrukcija trga započeta u drugoj polovini septembra 2016. godine, rok je istekao 12. aprila 2017. godine, međutim, po ugovoru, dani kada je izvođač radova pauzirao zbog zime, nisu uračunati, te je prvobitni rok produžen za oko 45 dana, a i taj rok je okončan krajem maja 2017. godine. Sredinom juna meseca (16. jun) na rekonstruisanom trgu (bez fontana, zelenila i mobilijara) održan je muzički festival „Bečej noću“ koji je organizovala lokalna samouprava i kojim je obeležen, kako je rečeno, završetak rekonstrukcije trga. Nakon festivala „Bečej noću“ započeta je izgradnja fontana. Fontane su puštene u rad sredinom septembra 2017. godine i utisak je da bi bilo lepo kada bio obe proradile do početka ovogodišnjeg festivala i svojevrsnom završnom šminkom doprinele sveukupnom utisku na  „novoj Pogači“.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci