Krajem prošle nedelje na opštinskom sajtu objavljeni su iznosi neto zarada lokalnih funkcionera u julu mesecu (u prethodnom broju novina objavili smo njihove junske zarade).

Zakonska obaveza funkcionera je da nakon stupanja na vlast podnesu izveštaj o svojoj imovini Agenciji za borbu protiv korupcije. Nakon formiranja vlasti posle majskih izbora 2012. godine redakcija Bečejskog mozaika je na osnovu Zakona za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od nadležnog u opštini Bečej zatražila imovinske liste lokalnih funkcionera. Liste nije dobila s obrazloženjem da će biti objavljene na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

Pojedini lokalni funkcioneri izuzetno rado telefoniraju na račun poreskih obveznika i prave mesečne račune koji prelaze 15.000 i 20.000 dinara, ali i račune od oko 100.000 dinara, dok pojedinci svakog meseca telefoniraju u proseku za 10.000-15.000 dinara.

Lokalna vlast je 22. jula donela nekoliko odluka kojima bi trebala da obezbedi racionalnije trošenje novca na reprezentaciju i na telefonske račune.

17 oktobar 2014 Pogled iskosa

Pa onda...

Nekako oko 5. oktobra, u ovo vreme reformi i uticaja svetske ekonomske krize, odnosno, prostim rečima rečeno, sveopšteg siromaštva i poplave beščašća i dominacije ološa i fukara, neretko pomislim kako bi lepo bilo da sam kojim slučajem političar. I to ne bilo koji, već visoki lokalni funkcioner.

Članovi Opštinskog veća od imenovanja – većina nakon izbora u maju 2012. godine – do danas nisu podneli izveštaje o svom radu, niti su predstavili svoje planove rada javnosti. Izrada programa rada nije obaveza lokalnih funkcionera, međutim, poželjno je da imaju makar skicu poslova koje u toku mandata žele da urade. Izveštaj o radu, pak, trebali bi da podnose predsedniku opštine, doduše, ni to nije zakonska obaveza, međutim, bilo bi uputno da članovi lokalne vlade periodično ipak saopšte šta su uradili za zarade koje primaju.

Prema dokumentaciji kojom na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja raspolaže redakcija Bečejskog mozaika, od 1. januara do 20. septembra 2015. godine predstavnici opštine napravili su 113 računa za reprezentaciju u ugostiteljskim objektima u Bečeju, Novom Sadu i Beogradu za ukupno 1,22 miliona dinara, to jest za oko 10.200 evra.

Naslovi

Popularni Članci