Na sednici Skupštine opštine: Političke promene i Prostorni plan

  11 decembar 2009
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sednica Skupštine opštine Novi Bečej prošlog četvrtka počela je dopunom dnevnog reda - dopuna se odnosila na „zamenu“ dosadašnjih odbornika Demokratske stranke novim lokalnim poslanicima. Odbornička većina Skupštine opštine glasala je za donošenje odluka o prestanku mandata odbornicima DS-a Matiji Kovaču, Oligici Abramović i Aleksandru Svilengaćinu. Njihova mesta su zauzeli predstavnici iste stranke, Dobrivoj Raškov, Dragan Stojkov i Aca Đorđević.

Potom je za predsednika Skupštine opštine tajnim glasanjem, sa 18 glasova za, izabran Dobrivoj Raškov iz Demokratske stranke. Predlog za izbor novog predsednika Skupštine opštine podnelo je 13 odbornika, a predstavnik predlagača bio je Milivoj Vrebalov.
Novobečejski poslanici doneli su i Prostorni plan opštine. Ovaj planski dokument, koji treba da predstavlja „put“ ka razvoju opštine, izradio je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“. U Prostornom planu opisano je postojeće stanje u opštini (položaj, stanje poseda, premera i komasacije, infrastruktura, prirodna i kulturna dobra, stanje životne sredine, zagađivači itd.), mogućnosti i ograničenje razvoja, a deo dokumenta bavi se ciljevima prostornog razvoja, korišćenjem i zaštitom prirodnih resursa, opisuje demografski razvoj, prostorni razvoj mreže naselja, javnih službi, ruralnih područja, privrednih aktivnosti, infrastrukturnih sistema itd. Predviđene su i mere i pravila za primenu Prostornog plana i lista prioritetnih aktivnosti.
Lokalni poslanici doneli su i odluku o matičnim područjima na teritoriji opštine, a potom su diplomiranu socijalnu radnicu Slavicu Arsenov iz Novog Sada imenovali za direktorku Centra za socijalni rad.
Doneto je rešenje i o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora nedavno osnovanog Fonda za očuvanje kulturno-istorijske baštine opštine. Članovi Upravnog odbora su Dragan Rauški, Jelena Trifunjagić, Svetlana Glavaški, Karolj Andre i Janoš Koso, a Nadzorni odbor čine Đurđina Pajić, Mirjana Konc i Jasmina Belić.

Ovog vikenda referendum o samodoprinosu

Na sednici lokalnog parlamenta odbornici su promenili odluku o izjašnjavanju građana o uvođenju samodoprinosa putem referenduma na području Mesne zajednice Novi Bečej. Naime, prvobitno je bilo predviđeno da će se referendum organizovati u novembru mesecu. Po novoj odluci referendum o uvođenju samodoprinosa će se održati ovog vikenda, 12. i 13. decembra, od 7 do 20 časova.

Razrešeni su zatim članovi Upravnog odbora Doma kulture Maja Josimović i Slavko Fodok, a na njihova mesta imenovana su Maria Čejtei i Uroš Stanišić.
Na kraju sednice odbornici SRS-a i grupe građana postavili su pitanja o tome da li je Boško Tašin u sukobu interesa (on je energetski menadžer opštine, a firma čiji je predstavnik učestvuje u poslovima rekonstrukcije javne rasvete), i o eventualnom otvaranju narodne kuhinje u Novom Bečeju.
Predsednik opštine Milivoj Vrebalov rekao je da lokalna samouprava ne planira da otvori narodnu kuhinju, ali će pomoći socijalno ugroženim građanima podelom paketa namirnica.          

K.D.F.


Naslovi

Popularni Članci