Rekonstrukcija zadužbine Bogdana Dunđerskog: Zašto je izvođač radova otišao sa gradilišta?

  17 oktobar 2014
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Rekonstrukciju zadužbine Bogdana Dunđerskog u centru Bečeja, izvođač radova „Ranđelović-gradnja“ iz Novog Bečeja započeo je 16. juna, a trebao je da završi u roku od 90 dana.


Iako je završetak rekonstrukcije zadužbine Bogdana Dunđerskog u centru Bečeja najavljen do kraja septembra, 1. oktobra radovi su još bili u toku. Tada je zamenica predsednika opštine Tamara Ivanišević rekla da je rok za završetak malo „probijen“, jer je u dva navrata bilo dodatnih, nepredviđenih radova (probijanje zida u susednu zgradu), ali da očekuje da će posao biti završen po planu.

Umesto ubrzanog rada, međutim, sredinom oktobra nema nijednog radnika, niti jedne mašine na gradilištu. Ruglo u centru grada stoji kao kuća duhova.

Novinaru Bečejskog mozaika ovog puta zamenica predsednika opštine nije odgovorila na pitanje o tome zbog čega su prekinuti radovi na zadužbini Bogdana Dunđerskog. Isto pitanje je postavljeno i predsedniku opštine Vuku Radojeviću, ali on nije hteo usmeno da odgovori na novinarsko pitanje, već je zatražio da mu pitanje pošaljemo elektronskom poštom. Uprkos tome što je u pisanom obliku dobio pitanje, Radojević do trenutka zaključenja novina (sreda, 15. oktobar) nije odgovorio o razlozima prestanka rekonstrukcije zadužbine Bogdana Dunđerskog.

Stiče se utisak da je razlog (privremenog) odlaska izvođača radova sa gradilišta nedostatak novca, mada nepotvrđeni podaci novinara upućuju i na druge moguće razloge.

Podsetimo, ugovorena vrednost radova je bila 3,9 miliona dinara, za to je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u novembru prošle godine odobrio tri miliona dinara. Ukupna vrednost projekta je oko 10 miliona dinara i lokalna samouprava je za završetak rekonstrukcije trebala da obezbedi oko sedam miliona dinara, od toga 5,5 miliona dinara iz kredita. Redakcije Bečejskog mozaika zasad ne raspolaže informacijama od predstavnika vlasti iz lokalne samouprave o tome da li je opština obezbedila svoj deo novca.

Osim eventualnog problema sa novcem, jer po kazivanju vlasnika izvođača radova „Ranđelović-gradnja“ Zorana Ranđelovića, opština kasni sa plaćanjem, izgleda da su problemi mnogo veći i ozbiljniji. Iz tog razloga je jasno zbog čega predstavnici lokalne vlasti ne nalaze vremena da odgovore na pitanja novinara o tome zašto je prekinuta rekonstrukcija zadužbine Bogdana Dunđerskog.

Zorana Ranđelovića, vlasnika „Ranđelović-gradnje“, izvođača radova na rekonstrukciji zadužbine Bogdana Dunđerskog pitali smo zašto su radovi početkom oktobra meseca prekinuti i da li je razlog toga nedostatak novca. Ranđelović tvrdi da su radovi privremeno obustavljeni 3. oktobra, a dopis o tome je upućen investitoru, opštini Bečej. Prema njegovim rečima, radi se o tome da projekat rekonstrukcije zadužbine nije rađen u skladu sa stanjem na terenu (sa objektom). Izvođač radova je od juna meseca poslao četiri dopisa naručiocu o situaciji u vezi sa rekonstrukcijom objekta, međutim, odgovore nije dobio.

Ranđelović je rekao da je „investitor prevaren od strane projektanta“.

- Projekat koji je investitor – opština – naručio, nije urađen u skladu sa objektom za koji je rađen, i problem je u tome što to ni investitor nije znao. Dakle, tu nije bilo nikakvih skrivenih igara, nego je projektant – taj koji se zvanično vodi kao projektant i nije projektant, nego je radio neko ko je inženjer u inspekciji, pa privatno radi i naplaćuje – napravio jedan veoma veliki problem, i opštini i toj javnoj nabavci i jednu generalnu sramotu opštine.

U principu, projekat je na taj način neizvodljiv? Šta sad vi očekujete?

- Po projektu nije obrađena sanacija konstrukcije, mi smo o tome, kad smo potpisali ugovor i dobili projektnu dokumentaciju, pravovremeno obavestili naručioca. Neophodna je pismena saglasnost za nešto da se objekat ne bi srušio, pola objekta stoji na podupiračima. Mi smo do sada radili radove na neophodnoj stabilizaciji objekta da bi se sprečilo dalje urušavanje, imamo overenu situaciju od 5. septembra, dakle, nadzorni organ je overio sve te radove za koje smo ovlašćeni po ugovoru da uradimo da bismo stabilizovali objekat i smanjili dalje štete. Overenu situaciju od strane nadzornog organa za te radove smo 3. ili 5. oktobra predali kad su radovi i privremeno obustavljeni. Svi naši dopisi su redovno zavedeni u pisarnici opštine, na sve dopise vrlo redovno nemamo odgovore. Imamo građevinski dnevnik, sve što je potrebno, prošle nedelje smo bili na poziv kod građevinskog inspektora da se izvrši uvid u građevinski dnevnik, to možete tražiti od građevinske inspekcije, takođe imate sve naše dopise. Inače, po ugovoru je rok plaćanja tri dana od predaje overene situacije, rok je istekao 8. septembra, ali mi radove nismo prekidali, predali smo i drugu privremenu situaciju 29. septembra za radove po ugovoru, to su samo radovi definisani ugovorom bez viškova (rađeno je i to što nije definisano ugovorom; prim. nov.), nije ni to plaćeno i mi smo privremeno obustavili radove dok se investitor ne izjasni i dok se ne rastumači sa projektantom koji je tu samo fiktivno, taj projekat. Opština treba da odgovori zbog čega je to tako, zbog čega je napravljena generalna sramota svega. Znam da ste vi zvali i potpredsednika skupštine da li sam ja preko politike dobio radove. Nisam, bila je redovna nabavka, ispunjavamo sve uslove, vrlo oštre, zato što su to objekti pod zaštitom države. Ono što stoji je da ću to što sam započeo da radim uraditi kako treba i kako struka nalaže.


Ako smo kod politike: da li ste član Srpske napredne stranke?

- Nisam.

Da li ste onda još uvek član Srpske radikalne stranke?

- Ne bavim se više uopšte politikom.

Da se vratimo struci, zašto je projekat rekonstrukcije neodrživ?

- Mi, recimo, imamo po ugovoru 5 kvadrata plafona, od ukupno 150 kvadrata i ja danas (15. oktobra) dostavljam dopise investitoru da mi se izjasni kojih 5 kvadrata plafona da obojim, a ostalih 146 kvadrata da ne obojim? Takođe, kako je moguće da imamo ugovoreno 150 kvadrata fasade, a realno je da imamo 257 kvadratnih metara fasade? Investitor treba da se izjasni kojih 100 kvadrata ću da farbam, a kojih ne. Tako možemo da idemo od pozicije do pozicije, jer po ugovoru imamo obračun stvarno izvedenih količina, a premer koji je dat i nabavka koja je raspisana veze nemaju sa objektom koji je rađen. Konstrukcija je apsolutna katastrofa, imamo više izmena dokumentacije po broju listova nego što je sam projekat, a i te izmene imaju takođe izmene, a slediće još novih izmena zato što je finansijski neodrživo.

Cena rekonstrukcije zadužbine koja je predviđena u projektu biće višestruko premašena?

- Višestruko će biti premašene količine materijala. Ja nigde nisam tražio povećanje cena, nigde nisam tražio dodatna sredstva, nigde nisam tražio izmene kursa evra, ne tražim taj deo, nego samo što smo potrošili količine materijala, koje su nemerljivo različite u odnosu na sam projekat.

Ko je napravio projekat?

- Investitor je prevaren, ovo nije bila igranka opštine, investitori su prevareni sa ovakvim projektom. Možete da tražite informaciju o projektantu iz opštine, to je neka firma iz Novog Sada.

 

Projekat je napravio „Lamda studio“

Projekat rekonstrukcije zadužbine Bogdana Dunđerskog napravila je firma „Lamda studio“ iz Novog Sada.

Direktor firme je Milivoj Dajić, a članovi društva sa ograničenom odgovornošću su Andraš Lukač, Radonja Dabetić i Milivoj Dajić.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa predstavnikom „Lamda studija“, međutim, u servisu telefonskog imenika Telekoma Srbije na naznačenoj adresi „Lamda studija“ (Pavla Stamatovića 7/5) ne postoji broj telefona koji je registrovan na ime pomenute firme.

U odeljku podaci o registraciji finansijskih izveštaja, na internet stranici Agencije za privredne registre, navodi se da je ova firma 2013. godine imala dva zaposlena.

ISPRAVKA

U štampanom izdanju Bečejskog mozaika koje je objavljeno 17. oktobra, u tekstu na 3. strani novina pod naslovom „Rekonstrukcija zadužbine Bogdana Dunđerskog nije završena u roku – Zašto je izvođač radova otišao sa gradilišta?“, u antrfileu teksta „Projekat je napravio ’Lamda studio’ “, načinjena je greška. Naime, piše: „Prema podacima iz opštine Bečej, u komisiji za javne nabavke koja je izabrala ’Lamda studio’ da izradi projekat rekonstrukcije zadužbine Bogdana Dunđerskog, bile su Gordana Džigurski (Turistička organizacija Bečej), Sandra Popov (zaposlena u Direkciji za izgradnju) i Jovana Topić (službenica za javne nabavke u opštini)“. Navedeni su podaci koji su dobijeni iz nezvaničnih izvora, ali se ispostavilo da informacija nije tačna, jer za izradu projekta rekonstrukcije zadužbine nije sproveden proces javne nabavke i samim tim nije ni formirana komisija.

Izvinjavamo se čitaocima, Gordani Džigurski, Jovani Topić i Sandri Popov.

Redakcija Bečejskog mozaika

Naslovi

Popularni Članci