Troškovi reprezentacije lokalnih funkcionera: Za oko osam meseci 10.000 evra u restoranima

  16 oktobar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Prema dokumentaciji kojom na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja raspolaže redakcija Bečejskog mozaika, od 1. januara do 20. septembra 2015. godine predstavnici opštine napravili su 113 računa za reprezentaciju u ugostiteljskim objektima u Bečeju, Novom Sadu i Beogradu za ukupno 1,22 miliona dinara, to jest za oko 10.200 evra.

Ima računa od petstotinak dinara do 168.000 dinara (reč je, verovatno, o obeležavanju dana grada u restoranu „Largos“), ali i od petnaestak i dvadesetak hiljada dinara, a iznosi na „osrednjim“ računima su od 2.000 do 7.000 dinara.
Najviše se jelo i pilo u Bečeju, u restoranima „Sport 4“, „Largos“, „Mali lovac“, „Don Quijote“ i u hotelu „Bela lađa“. U novosadskim restoranima „Sasha i Pasha“ i „Pipping“ su u prvih osam meseci godine potpisana 12 – sve predsednik opštine Vuk Radojević – a u beogradskim restoranima „Stari platani“ i „Naled“ tri računa – dva Radojević, a jedan njegov pomoćnik Dragan Tošič.
Predsednik opštine Vuk Radojević potpisao je 43 računa, njegov pomoćnik Dragan Tošić 23, nekadašnji predsednik Skupštine opštine (sada odbornik) Peter Knezi 1, članovi opštinskog veća Laslo Friš 3, Dalibor Kekić 13, Anđelko Mišković 4, Dragan Kovačev 4, Snežana Vuletić 2, Miomir Jelenić 3, predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević 3, pomoćnik predsednika opštine Slobodan Malešev 5, zamenica predsednika Skupštine opštine Edita Silađi 2 i zamenica predsednika opštine Eržebet Kinka 7.

Za kupovinu poklona više od 2.000 evra

Od januara do 20. septembra lokalna samouprava je napravila 31 račun za poklone, raspon iznosa na računima je od 959 do 61.000 dinara.
Pokloni su kupovani od Turističke organizacije, u 28 navrata, za ukupan iznos od 155.391 dinar.
U „Malom princu“ su napravljena dva računa za ukupno 81.840 dinara, a u Štampariji „Proleter“ jedan za 54.432 dinara. Na poklone je do 20. septembra potrošeno ukupno 291.663 dinara, to jest 2.430 evra.
Potpisnici računa za poklone su predsednik opštine Vuk Radojević (23), predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević (1), članovi Opštinskog veća Snežana Vuletić (2) i Dalibor Kekić (2), zamenica predsednika opštine Eržebet Kinka (1), pomoćnici predsednika opštine Dragan Tošić (1) i Slobodan Malešev (1).
Podsetimo, od 1. januara do 15. oktobra 2014. godine iz opštinskog budžeta plaćeni su računi za reprezentaciju u vrednosti od 2,88 miliona dinara, dok je za poklone u istom periodu potrošeno 1,9 miliona dinara (redakcija Bečejskog mozaika nema podatak o tome koliko novca je potrošeno za reprezentaciju i poklone od 15. oktobra do 31. decembra 2014. godine).
Od 1. januara do 31. decembra 2013. godine opštinari su za reprezentaciju potrošili 3.594.571, a za poklone 3.090.837 dinara.

Nema reprezentacije bez odobrenja?

Lokalna vlast je u julu 2014. godine donela nekoliko odluka zbog – takav se utisak stiče – racionalnijeg trošenja novca na reprezentaciju i na telefonske račune. U odluci „o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej“ ima reči i o novcu koji se može potrošiti za reprezentaciju, ali se ne kaže o kom je iznosu reč, već se navodi: „finansijska sredstva za korišćenje reprezentacije predviđaju se Planom javnih nabavki a obezbeđuju se u budžetu Opštine Bečej na budžetskoj poziciji – razdeo 1, glava 1, funkcija 110, pozicija 10, konto 423“.
U odluci o trošenju novca za reprezentaciju navodi se da Odeljenje za finansije opštine predsedniku opštine treba da podnosi kvartalni izveštaj o praćenju korišćenja sredstava reprezentacije, u roku od 15 dana po isteku kvartalnog perioda.
Što se načina korišćenja novca za reprezentaciju tiče, onaj ko planira da troši novac u restoranima i hotelima treba da prijavi takvu potrebu – u odluci piše: blagovremeno – načelniku Opštinske uprave ili predsedniku opštine, kako bi dobio odobrenje – unapred – na za to izrađenom formularu. Novac za reprezentaciju mogu da troše (ako dobiju saglasnost/ odobrenje) osim predsednika opštine i zamenik predsednika opštine, članovi Opštinskog veća, načelnik Opštinske uprave i njegov zamenik, predsednik Skupštine opštine i njegov zamenik, sekretar Skupštine opštine, javni pravobranilac i postavljena lica, kao i zaposleni u Opštinskoj upravi. Postoji poseban formular – odobrenje za korišćenje sredstava reprezentacije – na kom oni koji troše novac treba da navedu mesto (restoran, hotel) trošenja novca, broj gostiju i razlog korišćenja reprezentacije. Ukoliko se trošak za reprezentaciju napravi bez odobrenja i drugih dokumenata, koja su predviđena odlukom predsednika opštine, onaj ko je trošio novac treba da plati račun iz svog džepa.
S obzirom na to da od jula 2014. godine do sredine oktobra 2015. godine izveštaji o trošenju novca iz opštinskog budžeta za reprezentaciju nisu objavljeni, ne zna se da li se poštuje opštinska odluka „o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej“.

Funkcioneri telefonirali za 2.800 evra

U odluci o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini (doneo je predsednik opštine na predlog Opštinskog veća u julu 2014. godine) navodi se da predsednik opštine odlučuje ko ima pravo na korišćenje mobilnog telefona, te da korisnik mobilnog telefona treba da bude dostupan na službeni mobilni telefon u svako doba dana. Troškovi korišćenja mobilnog telefona i kartica, koji se plaćaju iz opštinskog budžeta utvrđeni su u mesečnom iznosu, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona: za predsednika opštine do 8.000 dinara, za zamenika predsednika opštine do 6.000 dinara, za članove Opštinskog veća do 3.000 dinara, za pomoćnike predsednika opštine do 3.000 dinara, za predsednika Skupštine opštine do 5.000 dinara, za zamenika predsednika Skupštine opštine do 3.000 dinara, za sekretara Skupštine opštine do 1.000 dinara, za načelnika Opštinske uprave do 3.000 dinara i za zamenika načelnika Opštinske uprave do 2.000 dinara, a za opštinskog javnog pravobranioca i zaštitnika građana do 1.000 dinara. Telefoniranje navedenih funkcionera opštine mesečno će da košta građane 66.000 dinara, to jest 569 evra (bez poreza na upotrebu mobilnog telefona i PDV-a) ukoliko svi potroše ceo dozvoljeni limit, godišnje 792.000 dinara, to jest 6.827 evra.
U odluci o telefoniranju se navodi i da „izuzetno, iz opravdanih razloga (roming i drugo), pojedini mesečni račun za korišćenje službenog mobilnog telefona izabranog, imenovanog i postavljenog lica u opštini Bečej, može biti viši od mesečnog ograničenja“, te da „o opravdanosti razloga, ceni i o plaćanju višeg računa od propisanog odlučuje predsednik opštine Bečej, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva korisnika“.
Predsednik opštine Vuk Radojević je, po podacima iz opštine, od 1. januara do 31. avgusta 2015. godine na telefoniranje službenim telefonom potrošio 68.772 dinara. Najveći račun napravio je u aprilu mesecu, 18.355 dinara.
Predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević je na telefoniranje u prvih osam meseci godine potrošio 40.481 dinar, najviše je telefonirao u aprilu, za 9.173 dinara.
Zamenica predsednika opštine Eržebet Kinka je od februara do kraja avgusta telefonirala za 11.893 dinara, najveći račun je iz avgusta, 2.216 dinara.
Telefonski trošak za osam meseci pomoćnika predsednika opštine Dragana Tošića iznosi 39.454 dinara, a on je najviše telefonirao u julu, za 10.018 dinara.
Pomoćnik predsednika opštine Slobodan Malešev imao je račune za 20.258 dinara, najveći račun je iz maja, 4.406 dinara.
Računi člana Opštinskog veća Slobodana Dimitrova su ukupno 6.392 dinara, svakog meseca je imao račun na iznos od 799 dinara.
Za telefonske impulse članice Opštinskog veća Svetlane Vuletić je plaćeno ukupno 13.277 dinara, njen najveći račun je iz avgusta, na 2.516 dinara.
Član Opštinskog veća Miomir Jelenić je imao telefonske račune u ukupnom iznosu od 23.949 dinara, najveći je iz avgusta, 4.522 dinara.
Član Opštinskog veća Dragan Kovačev je, po računima, telefonirao za ukupno 15.405 dinara. Njegov najveći račun je iz maja na iznos od 2.264 dinara.
Ukupan iznos računa za službeni telefon člana Opštinskog veća Dalibora Kekića je 34.375 dinara. Najveći račun je iz avgusta, na iznos od 7.358 dinara.
Zamenica predsednika Skupštine opštine Edita Silađi je od februara do kraja avgusta potrošila telefonske impulse za 7.498 dinara, njen najveći račun je iz marta, na 2.291 dinar.
Članica Opštinskog veća Tatjana Avramov je od februara do kraja avgusta imala telefonske račune u ukupnom iznosu od 12.326 dinara, a najveći račun je iz maja, 2.756 dinara.
Član Opštinskog veća Čaba Štefaniga je, po računima, od februara do kraja avgusta telefonirao za ukupno 10.749 dinara. Njegov najveći račun je iz maja na iznos od 2.756 dinara.
Član Opštinskog veća Laslo Friš je imao telefonske račune u ukupnom iznosu od 32.605 dinara, a najveći račun je iz jula, 6.147 dinara.
Redakciji Bečejskog mozaika nadležni iz lokalne samouprave nisu dostavili telefonske račune člana Opštinskog veća Anđelka Miškovića, moguće je da on ne koristi službeni telefon.
Za 8 meseci 14 funkcionera opštine je na telefoniranje potrošilo 337.434 dinara, to jest oko 2.800 evra.

Redakcija Bečejskog mozaika

Naslovi

Popularni Članci