Bečejski parlament: Rebalans budžeta i novi/stari direktor sportskog centra

  20 april 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U opštinskoj kasi bi, nakon prvog rebalansa opštinskog budžeta za 2018. godinu, koji je odbornička većina usvojila na sednici bečejskog parlamenta 13. aprila, trebalo da bude oko 1,43 milijarde dinara, za 1,3 miliona dinara manje od planiranog u budžetu za ovu godinu.

Od tog iznosa je novac iz budžeta 1,23 milijarde (za 25,8 miliona više u odnosu na budžet), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora su 34,3 miliona dinara (povećanje od 2 miliona dinara), prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti su 165,6 miliona (smanjenje za 29,2 miliona). Preneta sredstva su 214,2 miliona dinara.

U vezi sa rebalansom opštinskog budžeta opozicioni odbornici nisu rekli nijednu reč, a odbornik SVM-a Viktor Molnar i predsednik opštine Dragan Tošić govorili su o kreditnom zaduženju opštine za finansiranje izgradnje male marine u Bečeju. Reč je o IPA projektu, a 85 odsto novca će opštini Bečej biti vraćen nakon okončanja projekta.

Molnar je istakao da će izgradnjom marine, koja se planira za ovu godinu, započeti novi period povezivanja i otvoriće nove mogućnosti, a Tošić je govorio o projektima zbog kojih je rađen rebalans, a to su pre svega marina i rekonstrukcija krova sportskog centra. Istakao je da je za taj poduhvat pokrajina obezbedila više od 29 miliona dinara, a ostatak novca do ukupne vrednosti popravke krova od 39 miliona dinara, obezbeđuje opština. On je rekao i da je predviđen iznos za reprezentaciju smanjen za trećinu, a takođe su smanjeni i izdaci za korišćenje službenih mobilnih telefona.

Bušenje bunara

Izmene u bečejskom budžetu urađene su na osnovu trošenja novca iz budžeta za 12 meseci prošle godine, prva tri meseca ove godine i zahteva direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i priliva novca iz viših nivoa vlasti na osnovu potpisanih ugovora i na osnovu odobrenja Uprave za javni dug za iznos dugoročnog zaduživanja za kapitalne investicije, piše u obrazloženju rebalansa.

Navodi se i da će se potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 215,18 miliona dinara, otplatu glavnice za kredite u iznosu od 40 miliona dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 100.000 dinara obezbediti iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 41 milion dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 214,28 miliona dinara.

U programu Urbanizam i prostorno planiranje smanjen je iznos kod programske aktivnosti prostorno i urbanističko planiranje za 11,5 miliona, kod projekta opremanje bušotine BČHT 3-09 planirana su sredstva iz budžeta 24,2 miliona, ali je promenjen izvor finansiranja, jer se finansiranje obezbeđuje dugoročnim zaduživanjem kod banaka.

U oblasti komunalne delatnosti smanjen je iznos za 7 miliona dinara, korigovani su iznosi kod projekata nakon okončanih javnih nabavki, a unet je novi projekat: bušenje i opremanje bunara B-1/1 u Bačkom Gradištu.

Mala marina

U programu Lokalni ekonomski razvoj nema izmena, a u oblasti razvoja turizma unet je novi projekat, mala marina u Bečeju, koji se finansira iz IPA fondova. Javna nabavka, potpisivanje ugovora sa izvođačem kao investicioni radovi finansiraju se iz kredita i nakon podnetog pravdanja sredstava iz fondova se refundiraju. Predviđena vrednost je 18,3 miliona, a 17 miliona iznosi investicioni kredit.

U oblasti razvoja poljoprivrede nema izmena, kao ni u programu Zaštita životne sredine. U programu Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture ukupna vrednost je smanjena za 3,7 miliona dinara. Kod projekta rekonstrukcije raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Endrea Žilinskog i Dositejeve sredstva iz budžeta su povećana za 9 miliona dinara, kod projekta rekonstrukcije Dositejeve smanjena je vrednost projekta za iznos plaćene privremene situacije za toplovod nakon urađenog predloga odluke o budžetu, kod projekta autobuska stajališta povećana je vrednost za 1,7 miliona, odustalo se od projekta rekonstrukcije Novosadske ulice, a predviđen je novi projekat, saobraćajno uređenje zone OŠ „Sever Đurkić“ u iznosu od 1,6 miliona dinara, a za taj projekat su dospela sredstva iz viših izvora vlasti krajem 2017. godine, nakon izrade odluke o budžetu, u iznosu od 1,2 miliona dinara.

U oblasti predškolskog vaspitanja smanjena su sredstva za 2,4 miliona dinara, za osnovno obrazovanje povećan je iznos za 3,2 miliona za tehničko opremanje škola, a 2,1 milion dinar primljen je iz viših nivoa vlasti krajem 2017. Povećanja ima i u programu Srednje obrazovanje za oko pola miliona dinara i taj novac se ulaže u opremanje Tehničke škole.

U oblasti socijalne i dečje zaštite povećan je iznos za 2,9 miliona dinara za stipendije.

U programu Primarna zdravstvena zaštita povećan je iznos za 3,5  miliona dinara. Novac je namenjen za angažovanje lekara za koje Dom zdravlja nije dobio saglasnost za zapošljavanje.

U programu Razvoj kulture došlo je do korigovanja masa plata kod svih ustanova kulture za još 5 procenata, tako da se ukupne zarade zaposlenih u kulturi povećavaju u odnosu na prošlu godinu za 10 odsto. Masa plata je povećana u okviru sredstava koja su bila predviđena budžetom za ovu godinu kod svakog korisnika.

U programu Razvoj sporta i omladine uvećana je vrednost za projekat sanacije krova sportskog centra, iz viših nivoa vlasti je obezbeđeno 29,8 miliona, a iz opštinskog budžeta se finansira 9,1 milion.

U programu Opšte usluge lokalne samouprave ukupna vrednost je smanjena za 9,2 miliona, a u programu Politički sistem lokalne samouprave smanjen je iznos rashoda za usluge za 1,4 miliona dinara.

U programu Energetska efikasnost nije bilo promena.

Odbornička većina bečejskog parlamenta nakon usvajanja prvog rebalansa opštinskog budžeta odobrila je i prvu izmenu finansijskog plana sportskog centra zbog novog projekta, sanacije ravnog krova ustanove.

Dnevni red 31. sednice Skupštine opštine dopunjen je odlukom o izradi Plana detaljne regulacije naselja Bečej-Mali rit, rešenjem o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela 5257 i 5273 u katastarskoj opštini Bečej i rešenjem o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine i predlogom oglasa za prikupljanje ponuda za parcelu 5429/1 u katastarskoj opštini Bečej.

Rasprava između predstavnika opozicije i vlasti razvila se u vezi sa izborom direktora sportskog centra i programa rada Turističke organizacije.

Odbornička pitanja

Odbornik „Samo lokalno“ Milan Bokun imao je primedbe na rad sportskog centra, na štamparske i činjenične greške u izveštajima i programima ustanove i nije smatrao da za direktora ponovo treba da bude izabran Dejan Stanojev, a Stanojev je referisao o postignutim rezultatima u protekle četiri godine, kao i o rastu sopstvenih prihoda sportske ustanove.

Bokun je zatražio i da se direktor sportskog centra bira na konkursu, a ne da ga predlaže upravni odbor ustanove, te mu je objašnjeno da po aktuelnim propisima direktori javnih službi se imenuju na predlog upravnog odbora, a da po novim propisima, od 1. januara 2019. godine biće birani na konkursima.

Bokun je postavio i pitanje zašto se na konkurse u javnim preduzećima i ustanovama u Bečeju prijavljuje samo po jedan kandidat i to po pravilu kandidat lokalne vlasti, te mu je predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević odgovorio da na konkurse može da se prijavi svako ko odgovara uslovima konkursa i pitanje je za građane zašto se ne prijavljuju. Predsednik opštine je dodao, da, recimo, direktor pozorišta nije predstavnik aktuelne vlasti, već vanstranačka ličnost.

Pitanja u vezi sa programom rada Turističke organizacije takođe je postavio odbornik Bokun, pre svega u vezi sa brodom koji je kupljen pre nekoliko godina, a ne koristi se, kao i sa otvaranjem renovirane zadužbine Bogdana Dunđerskog, ali i sa postavljanjem mobilijara na trgu.

Direktor Turističke organizacije Jovan Ječanski objasnio je da je za korišćenje pre nekoliko godina kupljenog brodića u turističke svrhe potreban novac kako bi se sproveli administrativni poslovi, mada je mala verovatnoća da bi to plovilo dobilo dozvolu da se koristi za turistički prevoz građana. Nakon objašnjenja Ječanskog, stiče se utisak da taj brodić, koji je kupljen za oko pola miliona dinara, neće biti korišćen za predviđenu svrhu.

Tošić je rekao da je javna nabavka za kupovinu mobilijara na trgu okončana upravo 13. aprila, te se uskoro očekuje postavljanje klupa i kanti za smeće.

Usvojeni su, zatim, i programi rada Narodne biblioteke i Gradskog muzeja za 2018. godinu.

Bečejski poslanici dali su saglasnost na statut Predškolske ustanove „Labud Pejović“, na odluku Upravnog odbora sportskog centra o izmeni odluke o promeni naziva i delatnosti ustanove (nova, dodata delatnost će biti organizovanje sajmova i sastanaka), kao i o prestanku funkcije i imenovanju direktora ove ustanove – novi/stari direktor je profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener fudbala Dejan Stanojev koji je rešenjem Skupštine opštine imenovan na tu funkciju 14. aprila 2014. godine, i kome je upravo istekao četvorogodišnji mandat.

Manje novca za reprezentaciju i telefoniranje

Predsednik opštine Dragan Tošić na sednici Skupštine opštine govorio je o tome da su rebalansom opštinske kase značajno smanjeni iznosi za reprezentaciju i za korišćenje službenih mobilnih telefona, ukupno za oko trećinu, a dodao je i da će taj novac biti usmeren na ulaganja.

Kod predsednika opštine za telefone je smanjen iznos pozicije za 300.000 dinara (u budžetu je bilo predviđeno 1,5 miliona), dok je reprezentacija predsednika opštine umanjena za 1 milion (u budžetu je bilo predviđeno 4,55 miliona), u Opštinskom veću je iznos predviđen za troškove reprezentacije smanjen za 100.000 dinara (prethodno pola miliona).

Za usluge komunikacija kod Opštinske uprave smanjen je iznos za 300.000 dinara, a u budžetu pre rebalansa bilo je planirano 4,1 milion, ali se tu podrazumevaju i usluge prema JP PTT.
Sve u svemu, ukupni troškovi za reprezentaciju i telefoniranje smanjeni su za 1,7 miliona dinara.

Tošić je rekao da oni koji potroše više novca za telefoniranje službenim mobilnim telefonima od odobrenog paketa usluga, razliku će morati sami da plate, a što se službenih putovanja u inostranstvo tiče, za to će biti potrebna saglasnost Opštinskog veća.

Imenovanja i razrešenja

Odbornici su doneli rešenja i o prestanku funkcije članova i imenovanju novih u Savet za međunacionalne odnose, o razrešenju prethodnog i imenovanju novog predsednika Upravnog odbora Gradskog muzeja i o razrešenju i imenovanju novih članova školskog odbora Tehničke škole. Članovi Saveta za međunacionalne odnose imenovani su 2011. godine, te je njihov četvorogodišnji mandat istekao odavno, pa su dužnosti razrešeni Đerđ Lajber (predsednik), Kalman Kuntić, Jožef Amedov, Dušan Jovanović, Eva Gortva, Mile Ružičić i Kristian Juhas, a novi članovi Saveta su Milan Onjin (predsednik), Atila Kovač, Silard Feher i Ferenc Tot (na predlog Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine), Dobrila Đin (na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine), Goran Matić i Kosana Nešić.

Nova/stara predsednica Upravnog odbora Gradskog muzeja je profesorka istorije Emeše Đere Dečov iz Bačkog Petrovog Sela, koja je prvo razrešena dužnosti zbog isteka mandata i zatim je ponovo imenovana na istu funkciju.

Novi članovi školskog odbora Tehničke škole su diplomirana pravnica Marijana Lovrić iz Bečeja, pomoćnica predsednika opštine za normativno-pravne poslove, Željko Stankov iz Bečeja, mašinski tehničar, šef kontrole u Bečejprevozu i Ferenc Tot, elektromehaničar za mašinu i opremu, umetnički rukovodilac KUD „Orion“ iz Bečeja, a imenovanjem navedenih prestali su mandati dosadašnjim članovima školskog odbora, Nandoru Totu (ostavka), Petru Maksimoviću i Dani Jelenić (nisu prisustvovali sednicama školskog odbora). Mandat novih članova traje do 10. septembra 2018. godine, do isteka mandata školskog odbora.

Na sednici Skupštine opštine doneto je rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta na parceli 7929/8 (67 ari i 34 m2, njiva prve klase) na teritoriji katastarske opštine Bečej. Ponudu na oglas podneo je „Knott Autoflex yug“ d.o.o. za kupovinu građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, u industrijskoj zoni, u Novosadskoj ulici bb, a za to je ponudio 3,4 miliona dinara radi izgradnje postrojenja za toplotno cinkovanje.                      

K.D.F.


Naslovi

Popularni Članci