Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (LER) opštine u saradnji sa Programom podrške opštinama severoistočne Srbije (MSPNE) nedavno je organizovala prezentaciju Akcionog plana opštine Novi Bečej.

U cilju smanjenja broja nezaposlenih u opštini Bečej lokalna samouprava je iz budžeta za 2011. godinu opredelila 2,3 miliona dinara za realizaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, kojim bi trebalo da se otvori 30 novih radnih mesta, rečeno je 19. januara na konferenciji za novinare.

U Bečeju je 17. decembra u velikoj sali opštine predstavljen radni nacrt Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, lokalne vlasti i udruženja, organizacija i ustanova koje okupljaju mlade na teritoriji opštine.

U velikoj sali opštine je 17. decembra predstavljen radni nacrt Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, lokalne vlasti i udruženja, organizacija i ustanova koje okupljaju mlade na teritoriji opštine.

U vreme dok mladi i stari napuštaju Srbiju, dok je jedan od sigurnijih načina da mladi dobiju posao članstvo u stranci ili makar simpatizerstvo – i za vreme ranijih vlasti/režima je bilo slično, ali ne ovoliko očigledno, mada se i tada jasno videlo da, recimo, u opštinskoj zgradi radi više generacija istih porodica – Skupština opštine Bečej je 28. decembra usvojila revidirani Lokalni akcioni plan za mlade opštine Bečej od 2018. do 2021. godine.

Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP) nakon javne rasprave trebalo bi ove godine da bude usvojen na sednici bečejskog parlamenta.

Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena u opštini Bečej je skup predviđenih mera i aktivnosti  za naredne četiri godine u cilju unapređenja života žena i muškaraca.

Naslovi

Popularni Članci