Sednica lokalnog parlamenta: Sa dnevnog reda povučen završni račun

  27 jun 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Tokom prošle nedelje bečejski parlament zasedao je dva puta zbog skandaloznog propusta u završnom računu opštinskog budžeta za prošlu godinu. Naime, predstavnici vlasti su tek na sednici lokalnog parlamenta održanoj 16. juna „uočili“, zahvaljujući upozorenju šefa odborničke grupe Demokratske stranke Slobodanu Zlokolici, da iz završnog računa budžeta nedostaje njen obavezni, Zakonom o budžetskom sistemu predviđen deo, izveštaj eksternog revizora.


„U odluci o završnom računu za prošlu godinu se navodi da sastavni deo izveštaja čini i eksterna revizija, koje nema. Da li je tako nešto moguće? Ako je to tačno, onda mi danas ovakav izveštaj ne možemo usvojiti, jer takva vrsta ponašanja je sankcionisana Zakonom o budžetskom sistemu. Ako je to tačno, fascinantno mi je da niko od 11 članova Opštinskog veća ovako nešto nije video“, rekao je Zlokolica. Prema njegovom mišljenju nije korektno da o završnom računu kao izvestioci govore Đorđe Popov, načelnik odeljenja za finansije i Milenko Milovanov, šef računovodstva, jer, kako je rekao, „nisu oni trošili ova sredstva“ i postavio je pitanja zašto nisu izvestioci „oni koji su ova sredstva trošili, a to je predsednik opštine i njegov zamenik“ i kako opravdavaju činjenicu da nema izveštaja eksterne revizije, te da ako se odluka usvoji, „budžetska inspekcija po slovu zakona mora da pokrene kaznene postupke“.

Nezakonito bez revizorskog izveštaja

Inače, zakonski rok za donošenje završnog računa opštine je bio 15. jun.


Zamenica predsednika opštine Tamara Ivanišević je rekla da tvrdnje Zlokolice „da odluke nisu podobne za donošenje jer nisu prošle eksternu reviziju“ nisu tačne, jer se eksterna revizija radi nakon donošenja skupštinske odluke. „Da biste zaključili ugovor o reviziji, morate imati odluku čiju reviziju vršite. Dakle prvo se donosi odluka, onda se po zakonu obaveštava Državna revizorska institucija, pošto oni imaju svoj godišnji plan revizije, i čekamo da nas obaveste da li su u mogućnosti da izvrše eksternu reviziju završnog računa. Ako je odgovor negativan, raspisuje se javna nabavka, zaključuje ugovor i vrši eksterna revizija. To je redosled i redovna procedura koju završni račun prolazi svake godine, pa će tako biti i ove“.


Predsednik Skupštine opštine Peter Knezi ipak je prekinuo sednicu lokalnog parlamenta da bi se razjasnila dilema o završnom računu. Potom je Opštinsko veće održalo sednicu na kojoj je donet zaključak da se završni račun budžeta za 2013. godinu, kao i izveštaj o izvršenju budžeta povuku sa dnevnog reda sednice Skupštine opštine i da se po hitnom postupku zakaže nova sednica lokalnog parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda: donošenje odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine za 2013. godinu.


Nakon tog „incidenta“ sednica je nastavljena i odbornici su usvojili niz odluka, među kojima su odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „Izvorište“ u Bačkom Petrovom Selu, o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i izgradnju dalekovoda 110 kV broj 142/1 Srbobran-Bečej, o uspostavljanju saradnje opštine Bečej i grada Šatoraljaujhej (Mađarska) i o dopuni odluke o uspostavljanju saradnje Istrinskog okruga Moskovske oblasti Ruske Federacije i opštine Bečej.
Potom su odbornici usvojili i izveštaje o radu za 2013. godinu preduzeća „Link FTO“ za fizičko-tehničko obezbeđenje, Istorijskog arhiva Senta, Narodne biblioteke, sa završnim računom za 2013. godinu, Gradskog pozorišta, Turističke organizacije opštine, zaštitnika građana i Centra za socijalni rad Bečej, a dali su i saglasnost – doduše, prilično kasno, sredinom juna – na plan rada za ovu godinu Centra za socijalni rad. Bečejski poslanici su doneli rešenja i o nazivima ulica (Šištak i Vinogradarska) i konstatovali prestanak dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“ Izabele Šormaz, koja je podnela ostavku, i prestanak dužnosti člana Komisije za spomenike i nazive ulica Bele Farkaša, koji je takođe podneo ostavku.


Traži se odgovornost


Međutim, iako su prve dve tačke, o trošenju para iz budžeta u prošloj godini i završnom računu za 2013. godinu, povučene iz skupštinske procedure, najveći deo sednice je upravo bio posvećen toj temi i oštroj raspravi između predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i predstavnika odborničke grupe Demokratske stranke Slobodana Zlokolice. On je pre svega postavio pitanje ko je odgovoran zbog toga što završni račun opštinskog budžeta ne sadrži izveštaj revizora:

„Kada se ne usvoji izveštaj o radu i izveštaj o finansijama javnih preduzeća, direktor podnosi ostavku. Da li će ovde doći do ostavki i ko je odgovoran? Zašto još prošle godine nije doneta odluka Skupštine opštine o angažovanju eksternog revizora? Želim da čujem ko je odgovoran za ovu situaciju? Malopre su nas ubeđivali kako je moguće da se tako radi, a sada ipak vidimo da je to nemoguće, a ipak tek tako idemo dalje? Ne možemo da idemo dalje, moramo da čujemo šta je plan, danas je 16. jun, imamo još 10 dana kada ističe krajnji rok za predaju konsolidovanog završnog računa ministarstvu, ali se postavlja pitanje ko je odgovoran za ovo, jer neangažovanje eksternog revizora je nepoštovanje zakona“.
Sopstveni autogol pokušala je da objasni zamenica predsednika opštine Tamara Ivanišević rekavši da to što je ranije na sednici Skupštine opštine rekla o eksternoj reviziji, rekla je na osnovu informacija dobijenih od načelnika odeljenja za finansije i od zamenika načelnika Opštinske uprave, te da se potom, na pauzi zasedanja ispostavilo, naime, to piše u zakonu, da je eksterna revizija obavezni deo odluke o završnom računu i da je zbog toga ta tačka dnevnog reda povučena.


Disciplinski postupak


Ivanišević je informisala odbornike da je Opštinsko veće donelo i zaključak o utvrđivanju disciplinske odgovornosti „protiv svih onih, od načelnika pa nadalje, koji su u ovoj Opštinskoj upravi trebali da servisiraju Opštinsko veće i Skupštinu opštine, i zakazali su po ovom pitanju“. Prema njenim rečima, Opštinsko veće je donelo zaključak i o tome da će odluka o angažovanju revizora po hitnom postupku biti upućena na narednu sednicu lokalnog parlamenta. Ivanišević nije, međutim, govorila o odgovornosti predstavnika vlasti, ali je Zlokolica insistirao na tome postavljajući pitanja o političkoj odgovornosti, o tome da odbornici ne znaju kako je potrošena oko jedna milijarda dinara iz budžeta, da li je to bilo zakonito i da li je to trošenje neko kontrolisao… „Hoće li neki načelnik ili šef računovodstva da bude kriv, a šta ćemo sa članovima Opštinskog veća i predsednikom opštine, predsednikom Opštinskog veća koji je pustio da ovo uđe u skupštinsku proceduru?“, pitao je Zlokolica.


Poslovice


U raspravu se uključio i član Opštinskog veća Dalibor Kekić, koji se zahvalio opozicionom odborniku što je ukazao na, kako je rekao, grešku, i dao sugestiju da se sporne tačke dnevnog reda (završni račun budžeta i izveštaj o izvršenju budžeta) povuku sa dnevnog reda skupštinskog zasedanja, rekavši da je sugestiju odbornička većina uvažila i povukla pomenuta dokumenta sa dnevnog reda sednice iz, kako je rekao, tehničkih razloga. „Tehnički razlog i tehničke greške prave tehničke službe, Opštinsko veće je dobilo i prosledilo u dalju proceduru sa punim poverenjem sve ovo što je danas predmet na sednici. Sednica Opštinskog veća održana je 12. juna, a materijal koji nam je tada dostavljen je bio antidatiran sa 15. majem, što je predsednik Veća (predsednik opštine; prim. a.) prvi primetio. Ovde postoje neke stvari koje se dešavaju već duži period, ponekad pomislimo da je reč o neznanju, a ponekad da su opstrukcije, ali kada vidim kako Zlokolica brani službu koja nije dobro uradila posao, onda sam sve ubeđeniji da je to politička opstrukcija. Jer kada se pogleda istorijat, svake godine je urađeno sve po proceduri, i sada meni nije jasno zašto ove godine, recimo, nema uopšte ni u planu javnih nabavki revizija. To pitanje postavljam i ja kao član Veća. Ne možemo mi kao članovi i predsednik Veća sve stvari da znamo, ako treba da znamo, šta će nam onda opštinske službe koje su stručne u svemu tome?“, rekao je Kekić, a Zlokolica mu je replicirao, citirajući dve izreke: „’Poverenje je dobro, ali je kontrola bolja’ i ’Kada dobar čovek pogreši, on kritikuje sebe, kada loš čovek pogreši, on kritikuje druge’“.


Opstrukcija u gradskoj kući


Ipak, i predsednik opštine Vuk Radojević je odbacio „teret odgovornosti“, rekavši da se zna „ko snosi deo odgovornosti za stručni deo posla, zato postoji Opštinska uprava sa svojim stručnim službama da te stručne službe treba da rade svoj posao stručno, oni za to primaju plate od građana opštine, mi smo na političkim funkcijama, sutra nećemo biti na tim funkcijama, a ti isti zaposleni će i dalje tu raditi svoj stručni deo posla ili se bar to pretpostavlja. Mi, nažalost, imamo situaciju da ne rade stručno svoj deo posla i za to neko mora da snosi odgovornost, krenućemo od onog ko je odgovoran za tako nešto, a to je odeljenje za finansije. Lepo je biti načelnik odeljenja za finansije, to nosi privilegije i veću platu, pogotovo 10 posto dodatka na platu zbog preteranog stresa i angažmana u okviru finansija odeljenja za finansije. To je neka tekovina iz vašeg perioda gospodine Zlokolice gde ste nagradili celo odeljenje za finansije sa 10 posto, jer oni to, bože moj, rade pregalački, imaju stresne situacije i sada od tih eksperata iz odeljenja za finansije imamo ovu vrstu problema. Pa ko je odgovoran za poštovanje tih zakonskih rokova, ko dostavlja materijal Veću? Odeljenje za finansije. Dakle, mi dobijamo materijal od stručne službe, to jest od stručnih odeljenja Opštinske uprave“. Radojević je istakao da mora da odgovara onaj ko je bio dužan da dostavi materijal Veću, jer „ne rade oni tehnički deo posla, oni rade stručni deo posla. Ne odgovaraju oni za trošenje para, nego oni odgovaraju da to što se potrošilo bude urađeno u skladu sa svim finansijskim zakonitostima, i tu je odgovornost. Mi smo odgovorni za trošenje budžetskih para, ja sam odgovorno lice kao predsednik Opštinskog veća i predsednik opštine i tu nema ništa sporno, ovde pričamo o drugoj vrsti odgovornosti, ne kako su trošene pare, nego kako je urađen finansijski izveštaj, to je završni račun. Nije urađen u skladu sa zakonskom procedurom, ko je kriv za to? Šta rade ti ljudi u stručnoj službi? Za to će neko da snosi posledice, ne može takva osoba da bude načelnik odeljenja za finansije ako takav materijal dostavlja službi Opštinskog veća, to je nedopustivo“, rekao je predsednik opštine i postavio pitanje delom retoričko, delom upućeno Zlokolici, to jest Demokratskoj stranci: „Kako je ovaj posao rađen prethodnih godina, šta se desilo da se i ove godine ne uradi tako, u čemu je problem? I onda dolazimo do onoga što može biti zaključak, da je u pitanju jedna vrsta političke opstrukcije, to su ljudi koji treba da rade stručni deo posla i sve ste ih vi pozapošljavali od 1996. godine, od kada ste na vlasti, do 2012. godine, u ovoj Opštinskoj upravi. Tu dolazimo do te konekcije između vas i uprave i izražavam sumnju po tom pitanju“.


Odgovarajući predsedniku opštine, Zlokolica je prokomentarisao da je ironija u tome što je sadašnja vlast postavila aktuelnog načelnika odeljenja za finansije i da ovakvim izjavama „sami sebi skačete u stomak, mašete prstom i nagoveštavate kako će neko da bude sankcionisan, a ne znam da li ćete moći to da uradite, jer već šest meseci nemate načelnika Opštinske uprave“.


Revizor je angažovan kasno


Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine za 2013. godinu, kao jedinu tačku dnevnog reda 18. juna, podržalo je 27 odbornika dok su tri odbornika bila uzdržana.


Usvajanju ove odluke prethodila je polemika o zakonitosti, poštovanju propisa i rokova i odgovornosti između odbornika DS-a Slobodana Zlokolice i predstavnika vlasti, predsednika opštine Vuka Radojevića i njegove zamenice Tamare Ivanišević.


Zlokolica je tražio da se odluka o angažovanju revizora skine sa dnevnog reda sednice zbog proceduralnih i materijalnih propusta, dok su mu predstavnici vlasti odgovarali da je sve u skladu sa propisima.


Zlokolica je pokazao odbornicima i plan javnih nabavki za 2014. godinu u kom piše da je navedena planirana usluga eksterne revizije završnog računa budžeta opštine. U planu javnih nabavki je predviđeno da je pokretanje javne nabavke za eksternu reviziju april mesec, planirano je da se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem potpiše u maju, a izvršenje odredaba ugovora je planiran od maja do jula 2014. godine. 

 

Kada će biti urađena revizija?


O tome kakva je procedura u vezi sa angažovanjem revizorske kuće za izradu eksterne revizije završnog računa budžeta za 2013. godinu, kada se može očekivati da se završni račun nađe u skupštinskoj proceduri i kakve konsekvence mogu biti za opštinu zbog nepoštovanja zakonskih rokova za usvajanje završnog računa za prošlu godinu, u izjavi za Bečejski mozaik predsednik Skupštine opštine Peter Knezi je rekao:


„Donošenjem odluke o angažovanju eksternog revizora 18. juna, mi smo se teoretski vratili u april ove godine, i tek sada obavljamo posao koji je Skupština trebala da radi u aprilu. To znači da dok eksterni revizor ne sastavi svoj izveštaj o završnom računu budžeta, taj završni račun ne može da se vrati ponovo u skupštinsku proceduru. Ne mogu da predvidim kada će to da bude, pogotovo što ulazimo u period godišnjih odmora državnih službi i organa. U normalnim okolnostima, postupak, zajedno sa izborom revizora i njegovim radom bi trajao oko dva meseca. Pretpostavljam da će posao, pod najboljim okolnostima, biti završen krajem jula ili početkom avgusta. Sve zavisi od toga koliko ćemo brzo dobiti odobrenje Državne revizorske institucije da možemo angažovati eksternog revizora. Zbog toga što završni račun nije usvojen u predviđenom roku, a to je 15. jun, moguće su konsekvence za opštinu Bečej, to je zakonom predviđeno. Rekao sam i na sednici Skupštine opštine da je ta opasnost realna. Naime, mi smo više puta tokom ove i prošle godine ušli u ’crvenu zonu’, kasnili smo sa isplatom nekih računa duže od 45 dana koliko je predviđeno zakonom i bila nam je uskraćena, odnosno usporena distribucija sredstava iz republike. Moguće je pretpostaviti, pošto je u pitanju završni račun, što je po mom mišljenu krupnija stvar nego neplaćanje nekog računa, da će nas to upravo zadesiti, a taj transfer nam je svakog meseca potreban za isplatu ličnih dohodaka direktnih budžetskih korisnika, to je Opštinska uprava, ustanove i dečji vrtić koji dobijaju od nas novac za plate“.


Na konstataciju da je predsednik opštine najavio disciplinski postupak protiv odgovornih zbog nepostojanja revizorskog izveštaja završnog računa, Knezi je rekao: „Odgovornost je podeljena. Mi u Skupštini možemo da raspravljamo o odgovornosti Opštinskog veća, a Opštinsko veće u svojoj nadležnosti može da raspravlja o odgovornosti Opštinske uprave, odnosno dela te uprave. Nedvosmisleno je da načelnik Opštinske uprave pokreće disciplinske postupke protiv radnika zaposlenih u Opštinskoj upravi na inicijativu Opštinskog veća. Međutim, istina je da to nije prvi put da se tako nešto desilo, naravno, ovo je najgrublji vid propusta, jer završni račun nismo mogli da usvojimo na vreme“.


Zbog toga što završni račun kasni, lokalna samouprava će verovatno ostati bez transfera od republike, u pitanju je oko 12 miliona dinara mesečno, a sa druge strane i najavljeni opštinski kredit u iznosu od 200 miliona dinara je pod znakom pitanja, jer uz zahtev za odobrenje kredita obavezan dokument je i završni račun budžeta za prethodnu godinu.

 

Izvinjenje predsednika Skupštine


Opozicioni odbornici su zamerali aktuelnoj vlasti to što im se skupštinski materijal dostavlja kasno, a u ovom slučaju nisu dobili celokupan materijal odnosno nisu dobili dve najvažnije tačke dnevnog reda na vreme. Predsednik Skupštine opštine Peter Knezi je rekao da opravdanja za takav postupak nema: „Toga više neće biti. Neću poštovati tuđe rokove, nego samo rokove Skupštine opštine, pa ma šta bilo u pitanju. Skupština ne može da bude amortizer svega onog šta se pre sednice parlamenta dešava, ne može se više sve vući do poslednjeg dana, a to se često radi. Do sada smo amortizovali stvari i sada se videlo kako to izgleda. Ponovo se izvinjavam lično, a do nedostatka materijala je došlo jer nismo imali ni 2-3 sata da pripremimo skupštinski materijal kako treba“.

„Preletanje“


Dušan Jovanović, koji je nakon lokalnih izbora u maju 2012. godine postao odbornik sa izborne liste Demokratske stranke, istupio je iz odborničke grupe DS-a i sada je odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Tako Liga, koja na izborima nije osvojila nijedan odbornički mandat u Bečeju, dve godine nakon izbora ipak ima svog odbornika. Jovanović je nedavno postao i sekretar opštinskog odbora LSV-a.


Podsetimo, Jovanović je na političkoj sceni Bečeja u prethodnom periodu bio prisutan najpre kao predstavnik Grupe građana „Pokret za Bečej“, potom kao predstavnik Demokratske stranke Srbije, a zatim je bio član Demokratske stranke.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci