Prodaja građevinskog zemljišta kraj Dolme: Parcelu kupili Bečejci

  08 jun 2018
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Krajem maja okončan je rok za prijavu na oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej, parcele koja se nalazi u Bečeju u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“. Prema nezvaničnim informacijama, parcelu površine 1 ha 25 a 46 m² kupila je jedna bečejska kompanija.

Uskoro se očekuje objavljivanje oglasa za prodaju još jedne parcele, takođe u zoni Komercijalne banje.
Podsetimo da je Skupština opštine Bečej na sednici održanoj 13. aprila 2018. godine raspisala oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine (parcela 5429/1 katastarska opština Bečej, gradsko građevinsko zemljište, pašnjak 1. klase javne svojine opštine Bečej, upisane u LN broj 13771 k.o. Bečej kod RGZ – Služba za katastar nepokretnosti Bečej), da je oglas na internet sajtu opštine Bečej objavljen 23. aprila, a rok za podnošenje ponuda bio je 30 dana. Početna cena građevinskog zemljišta je za površinu cele parcele bila oko 7,4 miliona dinara.
Na pomenutoj parceli je dozvoljena gradnja objekata u zoni „Kompleks hotela“ po uslovima u skladu sa odredbama Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečeju („Sl. list opštine Bečej“ br. 1/11 i 3/12), a obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.
Vrsta i namena planiranih objekata: glavni objekat hotel (kao slobodnostojeći objekat) u okviru hotela moguće je smestiti sve prateće sadržaje banjsko turističko-trgovinskih usluga (restorani, kafei, tretmani za relaksaciju i ulepšavanje, kao i pratećih sadržaja banjskih usluga i trgovine u svrhu turizma). Što se pratećih objekata tiče, nije dozvoljena izgradnja drugih objekata na parceli, sem ako su to bazeni (koji se ne obračunavaju u parametre izgrađenosti i iskorišćenosti parcele) zasene i prostorije za održavanje bazena. Pomoćne prostorije se moraju smestiti u okviru glavnog objekta. Dozvoljeni indeks zauzetosti: maksimalni indeks zauzetosti 40% a minimalni 30%.
Dozvoljena spratnost i visina objekta: spratnost glavnog objekta je maksimalno P+6+Pk, a minimalno P+4.  Dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže kao i bazena, ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode.
Namena etaža u ovoj zoni utvrđuje se u odnosu na funkciju i način korišćenja objekata i to: podrum za pomoćne prostorije, suteren za ugostiteljsko-zabavne i pomoćne prostorije, prizemlje za poslovne i smeštajne prostorije, sprat za poslovne i smeštajne prostorije, potkrovlje za smeštajne prostorije.
Objekat bazena može biti u sklopu glavnog objekta ili kao odvojeni objekat kada je od glavnog objekta i od susednih parcela odmaknut minimum 4 metra.
Svi troškovi izgradnje objekata i priključaka na infrastrukturu padaju na teret kupca, odnosno investitora.
Kupac takođe ima obavezu da, na osnovu odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člana 88 Zakona o planiranju i izgradnji, u svojstvu investitora, plati naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta čija visina će se utvrditi posebnim rešenjem.
Kupac se obavezuje da kupljeno zemljište privede nameni izgradnjom objekata, u roku od 3 godine, računajući rok od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac u ovom roku ne privede zemljište nameni ili koristi kupljeno zemljište protivno nameni za koju mu je prodato, stiču se uslovi za raskid ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta. U tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime garantnog iznosa za učešće u postupku otuđenja građevinskog zemljišta.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci