Raspisan konkurs za direktora Narodne biblioteke: Dokaz o radnom iskustvu u kulturi

  10 novembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Upravni odbor Narodne biblioteke je 24. oktobra raspisao konkurs za imenovanje direktora te ustanove koji je otvoren do 17. novembra.

Kandidati koji se prijave na konkurs treba da prilože svoju biografiju, uz kratki pregled ostvarenih rezultata u radu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje Centra za socijalni rad o poslovnoj sposobnosti, overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, dokaz kojim se potvrđuje najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kulture, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i predlog programa rada i razvoja Narodne biblioteke  za period od četiri godine.
Posebni uslovi koji će se ceniti prilikom predlaganja kandidata za imenovanje direktora su poznavanje jezika u službenoj upotrebi u opštini Bečej (srpski i mađarski; prim. nov) i kvalitet i održivost ponuđenog predloga programa rada i razvoja biblioteke za period od četiri godine.
U konkursu u odeljku obrazovanje kandidata navodi se kultura i žurnalistika.
S obzirom na to da u tekstu konkursa ne piše šta znači „dokaz kojim se potvrđuje radno iskustvo u oblasti kulture“, sva je prilika da mogu da se dese neprijatne situacije kao i prilikom prethodnog konkursa za izbor direktora biblioteke krajem 2016. godine.
Naime, nakon što je Upravni odbor Narodne biblioteke u oktobru prošle godine raspisao konkurs za direktora, posle sprovedene konkursne procedure, na momente veoma interesantne, predložio je Skupštini opštine Bečej da od dva prijavljena kandidata na konkurs, tada aktuelne direktorke Izabele Šormaz i kandidatkinje Angele Kusli Kovač izabere ovu drugu. S obzirom na reakcije sa više strana da predložena osoba za direktora ne odgovara svim uslovima konkursa (određeni broj godina u kulturi, ili da je član reprezentativnog udruženja u kulturi) Upravni odbor je poništio sopstveni konkurs, navodno zato što statut biblioteke nije bio usklađen sa zakonom, doduše, to se znalo i pre raspisivanja konkursa, te je lokalni parlament 30. decembra prošle godine imenovao veroučiteljku Boglarku Taloš za vršiteljku dužnosti direktora najviše do godinu dana.
Podsetimo i na to da je odluka Upravnog odbora biblioteke da poništi konkurs nije bila jednoglasna, četiri člana glasala su za poništenje konkursa i jedan član – Magdolna Radojević, zaposlena u biblioteci – bio je uzdržan, a prilikom glasanja za predlog v.d. direktora Magdolna Radojević je glasala protiv.
Prethodno, 22. novembra 2016. godine, kada su prijave kandidata na konkurs za direktora otvorene, Upravni odbor  je – u ime lokalne samouprave Elvira Kočiš, Juliana Borbaš Rac i Monika Keler, a od zaposlenih u biblioteci Magdolna Radojević i Eva Virag Rab – konstatovao da tadašnja direktorka biblioteke Izabela Šormaz ispunjava sve uslove, a u slučaju druge kandidatkinje Angele Kusli Kovač je nakon glasanja članova Upravnog odbora – 3 za i 2 protiv – donet zaključak da i ona ispunjava uslove konkursa. Rasprava se vodila u vezi sa tim da li se kandidatkinji Angeli Kusli Kovač može prihvatiti potvrda udruženja građana Mađarska omladinska akcija iz Bečeja kao potvrda izdata od strane reprezentativnog udruženja u kulturi i dokaz o tri godine rada u kulturi, koji je bio jedan od najvažnijih uslova konkursa. Prema propisima, rad u oblasti kulture treba da potvrdi reprezentativno udruženje koje je upisano u registar reprezentativnih udruženja u kulturi. Ministarstvo kulture i informisanja u mišljenju od 2. decembra navelo je da Mađarska omladinska akcija nema status reprezentativnog udruženja u kulturi.                        

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci