Saopštenje odbora revizora u d.o.o. „Potisje“: Polemika o odgovornosti nije naš posao

  12 mart 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 05.03.2010. godine na strani 5 „Bečejskog mozaika“ je izašao tekst sa naslovom „Radio sam u interesu opštine“ – s izjavom predsednika opštine gospodina Petera Knezija.

Ovim obaveštavamo javnost i nadležne o sledećem: Odbor revizora je napravio, kako Zakon nalaže, jedan sveobuhvatan izveštaj na 19 strana o osnivanju i radu preduzeća „Potisje“, i u tom izveštaju nije nikoga optužio niti ikome stavio na teret da je učinjen neki prekršaj, privredni prestup ili krivično delo, već je izneo konstataciju stanja. Ni na konferenciji za novinare 26.02.2010. godine niko od članova Odbora revizora nije nikoga optužio za bilo šta, već je rečeno, kao i u rezimeu izveštaja, da izveštaj treba da se uputi na javnu raspravu, te da se sa njim upoznaju nadležni organi, a da li je učinjena neka povreda ili ne u smislu odgovornosti bilo koje vrste, revizori za to nemaju mandat, niti će tako nešto činiti. Sa druge strane g-din Peter Knezi se služi veoma niskim „udarcima“ i služi se teškim i opasnim rečima, pa mu mi postavljamo pitanje: „Kako on može da podnese krivične prijave protiv nadzornog organa, pri tom ne želeći da komentariše izveštaj?“ Nezamisliva je  situacija da se protiv nadzornog organa podnese prijava od strane onoga ko je bio predmet kontrole jer mu se tu nešto ne sviđa! Gospodin Peter Knezi ne može da demantuje činjenicu da NIKADA nije obavestio SO Bečej ili Veće o radu i poslovanju „Potisja“. Gospodin Peter Knezi izostavlja činjenicu da je on lično postavio i to bez ugovora, svoju suprugu za zastupnika „Potisja“, koja zarađuje određeni novac koji opet ide njemu u džep ili u kuću (jer su supružnici), pa je blago rečeno nefer izjava koju je dao povodom toga, kako on radi besplatno. Što se tiče naknada članova Odbora revizora, one su regulisane aktima preduzeća i iznose 7.500,00 dinara mesečno za člana i 10.000,00 dinara za predsednika na koje se plaćaju doprinosi, a revizori su svoj posao odradili, apanažu zaslužili, a da li je gospodin Peter Knezi „besplatno“ uradio svoj posao kako je trebao, neka bude predmet rasprave. Osim toga, predsednik nadzornog odbora je, više puta, na sednicama SO Bečej, predlagao ukidanje plaćanja za rad u upravnim i nadzornim odborima, ali se tome  suprotstavio baš sam predsednik opštine. Verovatno zbog toga što bi čitav niz članova njegove stranke ostao bez prinadležnosti. To su mogli videti gledaoci lokalne televizije, a nalazi se i na tonskim snimcima sednice SO Bečej. Neka gospodin Peter Knezi demantuje činjenicu da je svim silama pokušao da spreči održavanje konferencije za novinare, što je i uspeo, pa je konferencija morala da bude sazvana lično od strane Odbora revizora (mimo svih običaja, u velikoj sali SO Bečej), a neka Peter Knezi objasni razloge takvog svog ponašanja. Neistinita je tvrdnja gospodina Petera Knezija da odbor nije radio ništa godinu dana, jer je odbor održao 10 zvaničnih sednica tokom 2009. godine, mimo kojih je bilo i nezvaničnih sednica, slanja pisama (naš rad je počeo jula meseca 2008. godine), a što je sve dokumentovano u samom izveštaju, i svako ko hoće da se uveri u bilo koji činjenični navod vezan za izveštaj, može ga dobiti od revizora. Ako odbor i nije radio, po njemu, zašto nije smenio njegove članove zbog nerada na šta ima puno pravo, ako ga je, a što je nonsens, to sprečavalo u njegovom radu, kako sam kaže. Poražavajuće je reći, a što je Peter Knezi rekao, da on nije podnosio izveštaj (čime priznaje svoj nerad), jer nadzorni organ nije radio svoj posao. Revizori nisu organ upravljanja koji se sastaje svakodnevno radi donošenja odluka, nego oni po Zakonu mogu da rade svoj posao tek pošto prođe neki period koji treba ispratiti. Takođe, NEISTINA je da Peter Knezi nije imao nikada nikakav finansijski izveštaj, jer je upravo on bio na sednici društva dana 23.02.2009. godine kada je razmatran finansijski izveštaj za 2008. godinu, iako ga nije potpisao – kako je u izveštaju konstatovano, pa neka Peter Knezi objasni šta je u stvari hteo da kaže i šta se tu zaista desilo. Na kraju, ispravljamo gospodina Petera Knezija i pojašnjavamo da dobit u 2008. godini nije bila 600.000,00 dinara kako on kaže, nego je bila nešto veća od 160.000,00 dinara, što bi neko ko je prisustvovao usvajanju završnog računa za 2008. godinu svakako trebao znati.
Mi, kao odbor revizora, spremni smo da činjenične podatke pružimo na uvid svakom zainteresovanom licu, a o odgovornosti bilo koje vrste bilo koga nećemo polemisati, jer to nije naš posao, a gospodin Peter Knezi neka isto tako argumentovano objasni i opravda  svoj rad i doprinos u „Potisju“ već na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine, ako to bude tačka dnevnog reda.

Dr PAL Šandor i Slobodan ZLOKOLICA

Naslovi

Popularni Članci