Troškovi reprezentacije i telefoniranja lokalnih funkcionera 2016. godine: U restoranima je potrošeno 22 hiljade, a za telefoniranje 5.300 evra Istaknut

  17 mart 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Predstavnici opštine su od 2016. godine napravili 154 računa u restoranima za ukupno 2.720.326 dinara, to jest 22.116 evra.

Za 12 meseci 26 predstavnika opštine (izabrana i postavljena lica) je na telefoniranje službenim telefonima potrošilo 647.940 dinara, to jest oko 5.300 evra.

Jelo se i pilo za 830, ali i za 325.650 dinara

Bečejski funkcioneri su 2016. godine potpisali račune u restoranima u Bečeju, Novom Sadu i Beogradu za ukupno 2.720.326 dinara. Potpisnici računa za reprezentaciju su bili aktuelni i nekoliko bivših funkcionera lokalne samouprave.
Računi su iz bečejskih restorana „Largos“, „Sport 4“, „Don Quijote“, „Mali lovac“, „S M“ (Bačko Petrovo Selo), iz „Imperial lux“ (nekadašnji hotel „Bela lađa“), ali i iz „Tisacoopa“, iz novosadskih ugostiteljskih objekata „Vasco“, „Surabaya“ i „Pipping“, a u Beogradu samo iz „Starih platana“.

Ima računa na iznos od 830 dinara, ali i na 325.650 dinara, a „osrednji“ računi su vredni od 4.000 do 6.000 dinara.

Potpisnik računa, prema dokumentaciji Bečejskog mozaika iz lokalne samouprave, na kojima se nalaze naveći iznosi je član Opštinskog veća u prethodnom mandatu Dalibor Kekić, koji je potpisao tri računa u hotelu „Imperial lux“ koji glase na 325.650, na 240.850 i na 95.300 dinara. Nezvanične informacije novinara Bečejskog mozaika kazuju da su ti računi nastali prilikom snimanja filma „Jesen samuraja“ u Bečeju.
Potom, ima računa na 218.765 dinara iz „Largosa“, a potpisnik je predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević, kao i na 198.790 dinara iz hotela „Imperial lux“ koji je potpisao predsednik opštine Dragan Tošić.
Pretpostavlja se da su ovi računi nastali prilikom obeležavanja dana grada i/ili nekog sportskog događaja.

Najviše se telefoniralo u maju i junu

Izabrana i postavljena lica u lokalnoj samoupravi, njih 26, su u januaru mesecu za telefoniranje službenim mobilnim telefonima potrošili ukupno 44.421 dinar, u februaru 43.636, u martu 56.408, u aprilu 61.925, u maju 81.831, u junu 72.658, u julu 80.762, u avgustu 38.826, u septembru 34.681, u oktobru 39.020, u novembru 44.727 i u decembru 49.045 dinara – za 12 meseci ukupno 647.940 dinara, to jest oko 5.300 evra.
Među 26 postavljenih i izabranih lica koja su koristila službene telefone, osim aktuelnih predstavnika opštinske administracije, bili su i sada već bivši funkcioneri i zaposleni u opštini – Slobodan Dimitrov, Dalibor Kekić, Vuk Radojević, Laslo Friš, Ljiljana Andrić, Edit Silađi, Tatjana Avramov – koji su u prvih 6 meseci 2016. godine koristili telefone. U drugoj polovini 2016. godine, odnosno u nekim slučajevima poslednjih meseci prošle godine, službene telefone počeli su da koriste Sandra Popov, Mirjana Namačinski, Karolina Smieško, Dalila Dujaković, Dejan Terzić i Đuro Kričković.

Odobrenja za reprezentaciju?

Lokalna vlast je u julu 2014. godine donela odluku „o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej“. U toj odluci ima reči o novcu koji se može potrošiti za reprezentaciju, ali se ne kaže o kom je iznosu reč, već se navodi: „finansijska sredstva za korišćenje reprezentacije predviđaju se Planom javnih nabavki a obezbeđuju se u budžetu Opštine Bečej na budžetskoj poziciji – razdeo 1, glava 1, funkcija 110, pozicija 10, konto 423“.
U odluci o trošenju novca za reprezentaciju navodi se da Odeljenje za finansije opštine predsedniku opštine treba da podnosi kvartalni izveštaj o praćenju korišćenja sredstava reprezentacije, u roku od 15 dana po isteku kvartalnog perioda.
Što se načina korišćenja novca za reprezentaciju tiče, onaj ko planira da troši novac u restoranima i hotelima treba da prijavi takvu potrebu – u odluci piše: blagovremeno – načelniku Opštinske uprave ili predsedniku opštine, kako bi dobio odobrenje – unapred – na za to izrađenom formularu. Novac za reprezentaciju mogu da troše (ako dobiju saglasnost/ odobrenje) osim predsednika opštine i zamenik predsednika opštine, članovi Opštinskog veća, načelnik Opštinske uprave i njegov zamenik, predsednik Skupštine opštine i njegov zamenik, sekretar Skupštine opštine, javni pravobranilac i postavljena lica, kao i zaposleni u Opštinskoj upravi. Postoji poseban formular – odobrenje za korišćenje sredstava reprezentacije – na kom oni koji troše novac treba da navedu mesto (restoran, hotel) trošenja novca, broj gostiju i razlog korišćenja reprezentacije. Ukoliko se trošak za reprezentaciju napravi bez odobrenja i drugih dokumenata, koja su predviđena odlukom predsednika opštine, onaj ko je trošio novac treba da plati račun iz svog džepa.
Novinar Bečejskog mozaika u vreme pisanja ovog teksta nije imao podatke o tome da li se odluka „o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej“ poštuje.

Najveći su telefonski računi (prema podacima koji su redakciji Bečejskog mozika iz lokalne samouprave dostavljeni na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja) člana Opštinskog veća zaduženog za oblasti socijalne zaštite i evropskih fondova Igora Kiša i to u prvoj polovini 2016. godine. Računi službenog telefona koji on koristi u martu, aprilu, maju i junu bili su: 12.156, 11.950, 16.813 i 18.031 dinar. Potom, od jula meseca iznosi na njegovim računima postaju niži, ima računa vrednih 564 ali i 4.430 dinara.

S druge strane, recimo, aktuelni predsednik opštine Dragan Tošić, a u prvoj polovini 2016. godine pomoćnik tadašnjeg predsednika opštine Vuka Radojevića, mesečno je trošio oko 3.400 dinara na telefonske impulse, njegov najveći račun je iz januara 2016. godine i iznosi 5.683 dinara.

K.D.F.Naslovi

Popularni Članci