Predsednik opštine o izveštajima i o radu članova opštinske vlade: „Dobar rad do sada, ali ga treba još pojačati“

  17 mart 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nakon nekoliko meseci praćenja mesečnih izveštaja članova Opštinskog veća upućenih predsedniku opštine, može se doneti zaključak da nisu svi ozbiljno shvatili izveštavanje o radu. Neki od većnika navode čak i stvari koje se podrazumevaju, kao što je prisustvovanje sednicama Opštinskog veća i bečejskog parlamenta, ali i protokolarno posećivanje događaja, primanje gostiju iz inostranstva i tako dalje. Samo pojedini navode rezultate rada, a dužina izveštaja se razlikuje od člana do člana, neki pišu o svojim aktivnostima na oko dve stranice, a neki u nekoliko redova navode svoje aktivnosti.

Predsednik opštine Dragan Tošić je nakon toga što su pojedini bečejski mediji objavili izveštaje o radu članova Opštinskog veća, izjavio da će napraviti presek rada većnika i doneti zaključke, jer ni on nije sasvim zadovoljan njihovim izveštajima. O tome je 23. februara rekao: „Postoje ljudi koji više rade, a nisu vični pisanju izveštaja, a postoje ljudi koji dobro napišu izveštaje, a ne urade mnogo. Hoću da detaljno analiziram njihov rad, ne samo njihove izveštaje, i za to mi je potrebno malo više vremena“. Tošić je, odgovarajući na pitanje o tome da li će, ukoliko proceni da neki članovi Opštinskog veća ne rade na zadovoljavajući način, biti smenjeni, odgovorio da je to krajnji korak, te da postoji niz stvari koje mogu da se urade pre smenjivanja.

Početkom marta Tošić je kratko odgovorio na pitanje o tome šta je konstatovao nakon što je analizirao izveštaje i rad članova Opštinskog veća: „Dobar rad do sada, ali ga treba još pojačati“. Nije, međutim, odgovorio na potpitanje o tome koji članovi Veća treba da „pojačaju“ svoj rad.

Sve u svemu, poboljšanja u pisanju izveštaja (dužina, rezultati) članova Opštinskog veća ni nakon objavljivanja tih „sastava“ u medijima – nema. O tome svedoče i izveštaji većnika iz decembra meseca prošle godine (poslednji koji su na osnovu novinarskog zahteva upućeni redakciji Bečejskog mozaika). Mozaik će i ubuduće periodično objavljivati izveštaje o radu bečejskih većnika.

Član Opštinskog veća Miomir Jelenić, koji je zadužen za oblast turizma, u svom decembarskom izveštaju nabrojao je prisustvovanje sastancima sa predstavnicima Turističke organizacije Bečej, JVP Vode Vojvodine u vezi sa projektom „Tiski vrbak“ koji se planira realizovati na obali Tise u Bečeju. Radio je zatim, navodi, i na zajedničkom projektu razvoja turizma potiskog regiona Bečej-Čongrad, organizovao posete bratskom gradu Galanti, prisustvovao sastanku u vezi sa Radničkom olimpijadom koja će biti održana 2019. godine u Bečeju i Novom Bečeju, kao i sastanku s predstavnicima Turističke organizacije Vojvodine, pripremao novogodišnji vašar ispred sportskog centra. Jelenić navodi, kao aktivnost, i prisustvovanje sednicama Opštinskog veća.

Igor Kiš, zadužen za oblasti socijalne zaštite i evropskih fondova, napisao je u izveštaju (od 1. do 21. decembra bio je na godišnjem odmoru) da je učestvovao u izradi budžeta opštine za 2017. godinu, kao i svim sednicama Veća (redovnim i telefonskim) i u radu Skupštine opštine. Naveo je i da je zajedno sa kolegama radio na zajedničkom IPA projektu sa Čongradom.

Član Opštinskog veća zadužen za oblasti kulture, civilnih organizacija i regionalne saradnje Čaba Štefaniga naveo je da je učestvovao u planiranju opštinskog budžeta za 2017. godinu, prisustvovao sastanku bečejskog radnog tima za IPA projekte i prikupljao potrebne podatke za taj projekat, bio na sastanku sa radnim timom iz Čongrada zaduženim za pisanje IPA projekata, sarađivao sa muzičkom školom iz Bečeja u vezi sa novogodišnjim koncertom te ustanove, pratio rad civilnih udruženja i kulturne događaje. I Štefaniga je napisao to što se podrazumeva: da je radio u Opštinskom veću i prisustvovao sednicama lokalnog parlamenta.

Članica Veća za oblasti obrazovanja, uprave i propisa Svetlana Vuletić piše da je bila na sastanku sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine u vezi sa daljom saradnjom u poslu merenja koncentracije polena, alergena i agenasa u vazduhu, te da je dogovoreno postavljanje uređaja od 1. februara. Ona piše i o izvršenju u OŠ „Šamu Mihalj“ zbog duga za izgubljeni spor (dogovoreno je odlaganje izvršenja), zatim da je prisustvovala sastanku sa korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite, pružila pravnu pomoć u vezi sa dokumentacijom za izradu projekata za odlaganje neopasnog otpada, učestvovala u izradi predloga budžeta za škole, pregledala planove rada javnih preduzeće (neki su vraćeni na doradu), takođe je pregledala i vratila na doradu kolektivni ugovor Doma zdravlja, analizirala izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i zakona vezanih za pravni položaj zaposlenih u JLS, analizirala i podatke o broju učenika koji treba da se upišu u srednje škole a koji završavaju osmi razred u opštini Bečej i u okolnim opštinama, kao i potrebu tržišta rada za kadrovima. Članica Veća je u saradnji sa direktorima škola i nadležnim pokrajinskim sekretarijatom učestvovala u izradi predloga plana upisa u srednje škole, kao i u sprovođenju postupka zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Dragan Kovačev, koji u lokalnoj vladi odgovara za oblasti privrede i zaštite životne sredine, napisao je u svom izveštaju da je u Novom Sadu prisustvovao konferenciji „Podrška malim i srednjim preduzećima, klasterima i inkubatorima u funkciji razvoja konkurentnosti privrede“, koji je organizovan s ciljem identifikovanja ključnih problema i definisanja osnovnih pravaca razvoja konkurentnosti privrede, definisanje mera podrške privredi i preduzetništvu u narednom periodu itd. U istom gradu je prisustvovao i sednici Saveta Južnobačkog okruga na kojoj je bilo reči o aktivnostima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, o ulozi Fonda Evropski poslovi pokrajine Vojvodine, o pozivima EU za naredni period, o prekograničnoj saradnji sa Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i BiH. Kovačev je naveo da je opštini Bečej naloženo da imenuje novog koordinatora za saradnju sa Fondom, jer prethodni više nije u opštini, a to je odmah i urađeno. Član Veća navodi i da je pokrenuo aktivnosti lokalnog Saveta za zapošljavanje sa ciljem izrade Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu. Rok za izradu plana je bio 31. januar 2017. Kovačev je izvestio predsednika opštine o tome da je prisustvovao konferenciji u organizaciji Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj je predsednik Unije poslodavaca Vojvodine predstavio detaljan i plan za unapređenje privrednog ambijenta sa posebnim osvrtom na očekivanja od pokrajinske vlade.

Član Opštinskog veća Đuro Kričković zadužen za mesne zajednice napisao je da je prisustvovao sednicama saveta mesnih zajednica „Ing Ivan Perišić“ (nakon trećeg rebalansa opštinskog budžeta odobren je novac za socijalna davanja zaposlenima u Mesnoj zajednici; molba za pomoć u lečenju) i „Bratstvo jedinstvo“ (formiranje jedinice civilne zaštite za elementarne nepogode). Obišao je Kričković i Mesnu zajednicu „Todor Dukin“ i razgovarao sa sekretarom o planovima i potrebama ove mesne zajednice, te je naveo da je okončana rekonstrukcija doma „Slavko Simin“, ali je potrebno rekonstruisati i dom „Ištvan Lenđel“. Većnik je posetio i mesnu zajednicu Bačko Gradište, gde je razgovarao o rekonstrukciji trotoara, naime, nakon rekonstrukcije trotoara nadležni organ je utvrdio da postoje oštećenja na 4-5 m2 na platou kod katoličkog groblja, te je doneta odluka da se napravi aneks ugovora i da se izvođaču isplati iznos za ispravno urađen deo posla, dok se izvođač obavezao da će sporni deo popraviti na proleće i tada će mu biti plaćen i ostatak ugovorenog iznosa. U mesnoj zajednici Mileševo-Drljan Kričković je obavešten o tome da je naselju potreban lekar opšte prakse više od dva dana nedeljno, a od nadležnih u Domu zdravlja je dobio obećanje da će problem biti rešen kada se doktorica koja radi u Mileševu vrati sa bolovanja. Sličan problem postoji, inače, i u Radičeviću. Član Opštinskog veća je napisao i da je „realizovano pribavljanje jednog dela projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvete i održavanje saobraćajnica za koje mesne zajednice imaju ugovor sa projektantima“.

Član Opštinskog veća za oblasti omladine i sporta Dejan Terzić, prema izveštaju iz decembra prošle godine, radio je sa Savezom sportova na poboljšanju rada sa klubovima, prisustvovao dodeli nagrada za sportiste Bačkog Petrovog Sela, učestvovao u organizaciji turnira za školski sport, u radu komisije za dodelu nagrada sportistima opštine Bečej, u organizaciji manifestacije za dodelu nagrada najboljim sportistima opštine, prikupljao je podatke na zahtev Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije o broju registrovanih takmičara na teritoriji opštine Bečej, sarađivao sa koordinatorom Kancelarije za mlade, sa predstavnicima potiskog regiona i organizatorima radničkih takmičenja, sastao se sa međuopštinskim predstavnicima SORV i predstavnicima iz Novog Sada u vezi tekućih zadataka radi što bolje organizacije takmičenja, sastao se i sa zamenicom predsednika opštine Dalilom Dujaković i predsednikom opštine Draganom Tošićem u vezi sa organizacijom finala Kupa Vojvodine u rukometu, primio je predstavnike Rukometnog saveza Vojvodine. Terzić je prisustvovao sastancima i sa predstavnicima Biciklističkog saveza Vojvodine i razgovarao o mogućnostima da Bečej bude jedna od etapnih tački na međunarodnoj trci kroz Vojvodinu u toku 2017. godine. Obavio je sastanke u pokrajini i novosadskom FSFV sa kojima postoje planovi za produžetak saradnje i u projektu merenja postularnog statusa dece i obavljanja korektivnih vežbi.

Karolina Smieško, koja je zadužena za oblasti verskih zajednica i zaštite prava nacionalnih manjina, u izveštaju o radu piše da je podnela zahtev za utvrđivanje elemenata budžeta za 2017. godinu koji se odnosi na sufinansiranje delatnosti crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine, te je predložila da se u budžetu za 2017. godinu predvidi za ove potrebe 200.000 dinara. Pratila je konkurse i predložila je predstavnicima crkava da učestvuju na vanrednom konkursu za dodelu finansijskih sredstava za projekte obnove crkava na teritoriji Vojvodine koje su zaštićeni spomenici kulture. Smieško navodi i da je učestvovala u dogovoru između lokalne samouprave i Zavoda za zaštitu spomenika kulture u vezi sa rekonstrukcijom „Male zarde“ u Bačkom Petrovom Selu i pregledala je ugovore za izradu projektne dokumentacije, ali i da je prisustvovala postavljanju krsta na crkvu Svetog preobraženja Gospodnjeg u Bačkom Gradištu. Članica veća je napisala da je više puta razgovarala sa koordinatorkom za romska pitanja Dobrilom Đin, da se pripremala za sednice Skupštine opštine Bečej „proučavanjem materijala“, da je prisustvovala sastanku čelnika opštine Bečej i predstavnika crkvenih opština na teritoriji opštine čiji je cilj bio da se predstavnici crkvenih opština upoznaju sa odredbama Zakona o komunalnim delatnostima koja se primenjuju od 1. januara 2017. godine.

Većnik zadužen za oblasti poljoprivrede i razvoj sela Anđelko Mišković je, kao i ranijih meseci, napisao najiscrpniji izveštaj o svojim aktivnostima. Konstatovao je da je završena analiza zemljišta, za koju se prijavilo 58 poljoprivrednika sa ukupno 313 parcela na kojima je zahtevano uzimanje uzoraka i analiziranje hemijskog sastava zemljišta. Nakon što su uzeti uzorci sa privatnih parcela, uzorkovano je i 4.000 hektara zemljišta u državnoj svojini. Svi analizirani uzorci su grafički predstavljeni i te mape hraniva su predate poljoprivrednicima da bi imali podatke o tome koja hraniva poseduju u zemljištu da bi na osnovu toga mogli da planiraju korišćenje mineralnih đubriva. U opštini je okončana i analiza na ostatke pesticida, održano je zatim, u Beogradu predavanje o identifikacionom sistemu parcela za potrebe komasacija, zakupa zemljišta i sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Bečeju. Mišković je napisao da je opština dobila mišljenje Državnog pravobranilaštva u vezi sa parcelama koje su već date u zakup; da je završena sistematizacija svih prijava koje su pristigle komisiji u vezi sa zakupom državne zemlje (povezana lica sa eventualnim zakupcem); da su održani sastanci sa geometrom u vezi sa uvođenjem u posed poljoprivrednika koji su dobili zemljište po pravu prečeg zakupa na osnovu vlasništva nad zemljištem, pa je naveo da su problemi bili vezani za korišćenje zemljišta od strane Lovačkog udruženja ZEC iz Bačkog Gradišta, ali od strane pogrešno obrađenog zemljišta od strane PIK-a „Bečej“, te da će podaci o oba slučaja biti dostavljeni Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji. Mišković govori i o uzurpaciji državnog zemljišta koje je dato u zakup, međutim, postoje dokumenta o tome da je nad spornim zemljištem u Bačkom Gradištu jedna zemljoradnička zadruga već ima pravo korišćenja (i taj predmet je prosleđen Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji).
K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci